De Taeye was één van de opgemerkte sprekers op het eerste Telematica Congres van ITS Belgium, vorige week in Brussel. Tijdens zijn bevlogen en interessante keynote toonde hij de aanwezigen waar het met routeplanning naartoe gaat in de komende jaren.
...

De Taeye was één van de opgemerkte sprekers op het eerste Telematica Congres van ITS Belgium, vorige week in Brussel. Tijdens zijn bevlogen en interessante keynote toonde hij de aanwezigen waar het met routeplanning naartoe gaat in de komende jaren. "Het grote probleem blijft het verzamelen van juiste informatie. Wat dat betreft staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Want de hoeveelheid aan informatie die nodig is voor routeplanning, groeit bijna exponentieel. Eigenlijk hebben we de hulp van miljoenen mensen nodig om onze navigatiekaarten altijd up to date te houden. Dan moet je bijna automatisch focussen op vrijwilligers. Maar niet iedereen is even gemotiveerd om daar actief aan mee te werken. Daarom zullen we de hulp moeten inroepen van een passieve community." De Taeye doelt hier mee op het feit dat Tele Atlas zelf informatie uit de toestellen van de bestuurders wil halen. "Als je dat zou kunnen doen, dan weet je meteen wanneer de verkeerssituatie in een straat verandert, en kan je daar meteen op inspelen." Door passieve informatie uit gps-toestellen te halen, kan je ook bijhouden hoe snel wagens rijden, waardoor je verkeersinformatie in real time tot bij de consument kan brengen. "Bovendien zullen de TomTom's van deze wereld ook echt accurate reistijden kunnen berekenen, en tijdelijke wijzigingen in verkeerssituaties kunnen doorgeven." Maar duiken er zo geen privacyissues op? "Uit een bevraging blijkt dat 70 procent van de mensen bereid zou zijn om op een passieve manier informatie te delen. Trouwens, hoeveel gsm-gebruikers hebben er problemen mee dat hun operator hen meteen kan opsporen, als dat nodig zou zijn?" Dat de vraag naar informatie van hoge kwaliteit zo snel toeneemt, verklaart deels waarom Nokia geïnteresseerd is in de grote concurrent van Tele Atlas, Navtec, en waarom TomTom bij De Taeye is komen aankloppen. "Ze kunnen het niet alleen niet meer bolwerken", klinkt het nog. "Zeker als je weet dat navigatie niet langer alleen in de wagen gebruikt gaat worden, maar ook door voetgangers. TomTom wil zich kunnen concentreren op de ontwikkeling en de verkoop van telematicatoestellen. Wij gaan in dat verhaal content verspreiden op grote schaal."Frederik Tibau