In 1998 gaat u aan de slag bij Alcatel, maar het jaar 2000 is een belangrijke stap, wanneer de firma wordt omgedoopt tot Nexans.

IGNACE JACOBS: In 2000, na verschillende reorganisaties, neemt Nexans Benelux afscheid van heel wat ict-medewerkers. Er wordt beslist om de informaticateams te fuseren en de verschillende lokale zetels te ondersteunen, behalve Euromold die over een eigen infrastructuur beschikt. U moet weten dat de structuur van Nexans sterk landgericht is, met een grote autonomie. Er worden dan twee kernen opgericht: het ict-gedeelte (netwerken, klanten, servers, infrastructuur en kantoorautomatisering) onder mijn verantwoordelijkheid; en IS (implementaties SAP en BusinessObjects met name). Het geheel staat onder leiding van Luc Verhoeven. Ofwel een 6-tal personen voor ict en 6 personen voor IS. Wij bedienen zowat 500 gebruikers, waarvan het merendeel in België, een 25-tal in Nederland en 50 in Groot-Brittannië.
...

IGNACE JACOBS: In 2000, na verschillende reorganisaties, neemt Nexans Benelux afscheid van heel wat ict-medewerkers. Er wordt beslist om de informaticateams te fuseren en de verschillende lokale zetels te ondersteunen, behalve Euromold die over een eigen infrastructuur beschikt. U moet weten dat de structuur van Nexans sterk landgericht is, met een grote autonomie. Er worden dan twee kernen opgericht: het ict-gedeelte (netwerken, klanten, servers, infrastructuur en kantoorautomatisering) onder mijn verantwoordelijkheid; en IS (implementaties SAP en BusinessObjects met name). Het geheel staat onder leiding van Luc Verhoeven. Ofwel een 6-tal personen voor ict en 6 personen voor IS. Wij bedienen zowat 500 gebruikers, waarvan het merendeel in België, een 25-tal in Nederland en 50 in Groot-Brittannië. Met ons personeelsbestand proberen we het tweede supportniveau intern te houden, maar we doen een beroep op partners voor het design en voor de implementatie, evenals voor het 3e niveau. In feite proberen we de principes van architectuur intern te definiëren, vertrouwen we de implementatie toe aan een partner en dan proberen we de knowhow in huis te halen. Wat niet altijd mogelijk is, zoals voor het instrument Smarts (netwerkmonitoring). IGNACE JACOBS: De standaardisatie was een van de eerste grote projecten, aangezien de pc's heel verschillend geconfigureerd waren, met migratie naar Active Directory. Daarna zijn we geleidelijk overgegaan naar thin clients in Terminal Server van Citrix. Vooreerst door de pc's te gebruiken als thin clients, die dan geleidelijk werden vervangen door thin clients. Gezien de personeelsinkrimping hebben we een steeds meer doorgedreven industrialisatie-ict-beleid. Dat verklaart projecten zoals de implementatie van AD - wat de distributie van software op afstand heeft mogelijk gemaakt - gecombineerd met een groepsbeleid op het niveau van de packages. Ons park bevat nu 270 thin clients en 150 portables, naast pc's voor bepaalde specifieke programma's zoals AutoCAD of voor R&D. Daarnaast hebben we ons groepsnetwerk gemigreerd van AT&T naar BT, terwijl de telefonie geëvolueerd is naar een gemengde omgeving waarin de oude infrastructuur gecombineerd wordt met full ip. Aangezien niet alle sites noodzakelijkerwijs ip nodig hebben of dit niet overal beschikbaar is, bijvoorbeeld in de ateliers wegens de kostprijs met name. De groep heeft onlangs bovendien gekozen voor Cisco, voor de sites die moeten migreren naar ip. Deze keuze heeft niet onmiddellijk betrekking op ons, aangezien we een Alcatel OmniPCX hebben, die helemaal up-to-date is. IGNACE JACOBS: Rond 2004 zijn we dan gestart met de virtualisering. We hebben een vooronderzoek toevertrouwd aan HP, en de rentabiliteit van een dergelijk project drong zich al gauw op, rekening houdend met de onderhoudskosten van de hardware. Ook al waren we toen early adopters. We zijn begonnen met een HP 8 ways, daarna met een tweede server 8 ways, samen met een SAN low-end MSA van HP. Vandaag zijn haast alle servers gevirtualiseerd, en verbonden met SAN (twee EVA van HP). Daarna, rond 2005/2006, hebben we de virtualisering van de pc's onder handen genomen, gezien het succes van de virtualisering van de servers. We hadden immers een probleem met Terminal Server, voorzover datgene wat geïnstalleerd was voor een gebruiker, op alle machines geïnstalleerd was. Bovendien werden de Excel-bestanden steeds zwaarder. We hebben dan de pc's van de heavy users gevirutaliseerd, via een voorloper van VDI eigenlijk. Op dit ogenblik werken bijna alle thin clients in VDI, en Citrix is praktisch verdwenen, behalve voor de SAP-klanten of voor de planning bijvoorbeeld. Tests zijn aan de gang om over te gaan van VDI naar View in het kader van het BOB-project. IGNACE JACOBS: BOB staat voor BranchOffice in a Box. Dit project, dat nu loopt, betreft de vernieuwing van de infrastructuur van de sites in het kielzog van de keuze van BT en Ipanema voor de WAN. Dankzij een toepassing zoals WAAS Cisco bijvoorbeeld, is niet alleen WAN-versnelling mogelijk, maar ook AD controlling, disk caching van bestanden, enz. In feite zal het volstaan om op elke site een kast, een toepassing te installeren, zodat er geen servers, opslag of infra back-up meer nodig is op de site. Dankzij deze oplossing kan alles ook gecentraliseerd worden, inclusief de back-ups van bestanden. Rest nog te bekijken of deze centralisatie intern verzekerd wordt, dan wel of een beroep wordt gedaan op een externe partner. Ik voeg er nog aan toe dat de WAN-optimalisering geen statisch, maar een dynamisch project is. We moeten meten en nog eens meten. En niet zomaar bandbreedte toevoegen, maar het beschikbare debiet optimaliseren en dan een protocolversneller gebruiken. IGNACE JACOBS: Terwijl Nexans in het verleden eerder per land georiënteerd was, met een min of meer grote autonomie, gaan we een centrale Active Directory oprichten op groepsniveau. En dan steeds meer uniformeren en centraliseren. Dit alles met een vrij beperkt centraal team, dat een beroep doet op de competenties in de landen. Zo is mijn team betrokken in de werkgroepen betreffende AD en virtualisering voor de groep, om standaards op dat vlak te definiëren en vervolgens mee te werken aan de roll-out. Bovendien is de doelstelling op groepsniveau om het aantal applicaties te verminderen en ze te centraliseren, met eventueel uitbesteding van bepaalde functies, zoals de exploitatie van de datacenters, zelfs de ontwikkelingen. Terwijl de knowhow intern gehouden wordt. Tot slot, als het concept van BranchOffice in a Box noodzakelijk zou worden op landenniveau, dan moet het concept van ons WAN-netwerk herdacht worden. En als er beslist wordt om bepaalde toepassingen te centraliseren, dan zal het nodig zijn om het internationale netwerk te upgraden, bijvoorbeeld naar 10 Mbit/s. We gaan dat in elk geval doen op het niveau van de Benelux. Evenzo houden we er rekening mee dat bepaalde applicaties geherinterpreteerd moeten worden, om ze aan te passen aan de werking in remote. Ten slotte is de videoconferentie een domein waarin we eveneens gaan blijven investeren. IGNACE JACOBS: De thin client, de virtualisatie, de WAN-versnelling evenals de standaardisatie zowel op het niveau van de pc als op het vlak van configuratie en LAN. Zo hebben we vorig jaar een standaardconfiguratie gedefinieerd per type LAN-poort, zodat met name de helpdesk gemakkelijker kan interveniëren. We hebben ook erg vroeg de WAN-optimalisering geïmplementeerd, te beginnen met de optimalisering van de breedband. Aan het einde van het contract met AT&T hadden we te weinig bandbreedte. We hebben dan voor Packeteer gekozen en de SMB/CIFS versnelling en de caching geïmplementeerd zodat de verschillende sites op dezelfde bestanden kunnen werken met lijnen van 2 Mbit/s. Op termijn is het de bedoeling om alles te centraliseren in Buizingen, zodat de andere sites serverless worden, en zelfs om de VDI te centraliseren. Door te profiteren van de WAN-versnelling en van nieuwe VMware View 4-functies, zou het mogelijk moeten zijn om een LAN-like performance te bereiken. Tests zijn aan de gang op dat vlak. Op het vlak van infrastructuur behoort de Benelux tot de voorlopers binnen de groep, net als de Scandinavische landen bijvoorbeeld. Bovendien gaan we op het vlak van virtualisatie met andere landen een werkgroep vormen om de technologie op groepsniveau te evalueren. IGNACE JACOBS: Wij leggen een gezamenlijk budget vast voor de hele Benelux, met een interne doorfacturering in functie van het it-verbruik. Het it-budget maakt zowat 1,3% van het omzetcijfer uit, wat ons is opgelegd door de directie en naar mijn mening overeenstemt met de norm van de industrie. Dit percentage is stabiel voor de filialen waarmee wij ons bezighouden. IGNACE JACOBS: Ik hou me rechtstreeks met de ict bezig, binnen de afdeling Informatiesystemen, en ik speel ook de rol van Business Relationship Manager voor NCS, waar ik lid ben van het Management Committee. In die hoedanigheid kom ik tussenbeide voor de functionele aspecten van toepassingen zoals CRM en het waarborgsysteem. SI hangt rechtstreeks af van de Country Manager Benelux. De contacten tussen ICT en IS waren in het verleden eerder zeldzaam, maar worden nu intenser, met name door de projecten in verband met CRM of Sharepoint bijvoorbeeld, of ook de impact van de it op de productie. En op termijn zouden deze contacten nog meer geformaliseerd kunnen worden. De groep focust op het systematisch uitzoeken van synergieën, met name op het domein van de informatiesystemen. De groep streeft naar efficiëntie, door een SI dichtbij het terrein, dat wil zeggen de gebruikers en hun behoeften, te koppelen aan economische schaalvergrotingen. En naast de huidige groepscontracten, die er zijn voor de WAN, de telefonie of leveranciers zoals Microsoft, Oracle, HP, Dell of SAP, waarmee de voorverkoop- en verkoopcontacten lokaal blijven.Marc Husquinet