Barco en visualisering zijn twee begrippen die uiterst nauw met elkaar verweven zijn. En daarbij denken we niet meer aan de televisietoestellen die al lang van het toneel zijn verdwenen, maar aan uiterst hoogwaardige projectie- en beeldschermsystemen voor gebruik in media, medische apparatuur, boordinstrumenten en simulatoren voor de luchtvaart, evenals 'security & monitoring'. Daarbij gaat het gewoonlijk om de visualiseriing van informatie die samenhangt met kritieke en/of continutoepassingen (24/7). Met deze visualiseringssystemen moeten de gebruikers op een flexibele wijze de nodige informatie krijgen om in complexe processen de juiste beslissingen te nemen, is de boodschap.
...

Barco en visualisering zijn twee begrippen die uiterst nauw met elkaar verweven zijn. En daarbij denken we niet meer aan de televisietoestellen die al lang van het toneel zijn verdwenen, maar aan uiterst hoogwaardige projectie- en beeldschermsystemen voor gebruik in media, medische apparatuur, boordinstrumenten en simulatoren voor de luchtvaart, evenals 'security & monitoring'. Daarbij gaat het gewoonlijk om de visualiseriing van informatie die samenhangt met kritieke en/of continutoepassingen (24/7). Met deze visualiseringssystemen moeten de gebruikers op een flexibele wijze de nodige informatie krijgen om in complexe processen de juiste beslissingen te nemen, is de boodschap. De afdeling 'security & monitoring' creëert systemen die informatie over productie- of distributieprocessen integreren en afbeelden. Dat laatste kan gaan tot complete 'informatiemuren' in controlekamers, waar ze uitgebreide collecties beeldschermen vervangen. Belangrijk hierbij is de mogelijkheid om real time gegevens uit een veelheid van databronnen snel te integreren en af te beelden. Barco creëerde hiervoor in samenwerking met Ebit uit Merelbeke de Digital Mosaic Suite (DMS) - een 'vendor independent' visualiseringstool. Het werd een groep toepassingen, waaronder een data gateway, een scenario manager, een vsualiseringsdeel en een beheeromgeving. De data gateway zorgt voor het verzamelen van de gegevens, waarna die onder meer door de scenariomanager worden verwerkt. Deze manager zorgt voor aanpassingen van de schermen, eventueel met bijkomende boodschappen en informatie op nieuwe schermen, in functie van de veranderende bedrijfsgegegevens en conform de geldende regels. Concreet zullen bijvoorbeeld in een noodtoestand de nodige 'alarm highlights' op het scherm worden gecreëerd, terwijl ook de hieraan gekoppelde 'drill down' informatie noodprocedures worden afgebeeld. De betrokken experten kunnen aan de hand van het totaalbeeld van de informatie op zo'n muur allicht makkelijker en efficiënter samenwerken en beslissingen nemen, stelt Guy Van Mijmeersch, market director. De Digital Mosaic Suite werd geheel in Java ontworpen met het oog op een cross platformgebruik. Voor het real time visualiseringsproces wordt een beroep gedaan op de Batik SVG toolkit - een open source implementatie van de scalable vector graphics (SVG) standaard in het kader van het Apache XML Graphics project. SVG, een initiatief van het W3C, definieert een XML grammatica voor 'rijke 2D grafische elementen', met een grafische output gaande van jpg, png of tiff tot andere vectorformaten. Barco biedt daarbij een resolutie van 50 miljoen pixels (10000pixels X 5000 pixels). Op zijn beurt bestaat de Batik SVG toolkit SVG uit een verzameling modules voor de aanmaak en het lezen van svg doacumenten, een Swing component en dies meer. Daarnaast heeft Barco de DMS ook 'out of the box' voorzien van elementen die een hoge bedrijfszekerheid mogelijk maken, zoals het gebruik van cluster4spring (voor onder meer dynamic service discovery en failover) en Terracotta (voor clustering). Voorts wordt nog een beroep gedaan op JMX en RMI (voor communicatie-doeleinden). Barco ziet mogelijkheden voor dit gamma in een reeks industrieën als olie- en gaswinning, de energiesector, het weg,- spoor- en luchttransport, telecom, maritieme installaties (havens, dijken) en de visualisering van ict-netwerken. Een voorbeeld van zo'n informatiemuur bevindt zich in de controlekamer van het Aramco Operations Coordination Center in Saudi Arabia. Toen de muur werd geïnstalleerd was het de grootste van zijn soort in de petroleumsector, goed voor een omvang van 67x3 meter en 150 individuele schermen (50 kolommen x 3 rijen). Barco en Ebit presenteren op Devoxx een sessie over de Digital Mosaic Suite.Guy Kindermans