Securityprofielen zijn op de rekruteringsmarkt bijzonder gegeerd. Genoeg om bedrijven aan te zetten om de instroom van nieuwe medewerkers op een creatieve manier te stimuleren. "Fujitsu is een Japans bedrijf", zegt managing director Michael Verveckken. "In de Japanse cultuur is het heel belangrijk om als onderneming een bijdrage te leveren aan de maatschappij. In het opleidingsproject zagen we de mogelijkheid om ons maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken en tegelijk onze nood aan securityspecialisten...

Securityprofielen zijn op de rekruteringsmarkt bijzonder gegeerd. Genoeg om bedrijven aan te zetten om de instroom van nieuwe medewerkers op een creatieve manier te stimuleren. "Fujitsu is een Japans bedrijf", zegt managing director Michael Verveckken. "In de Japanse cultuur is het heel belangrijk om als onderneming een bijdrage te leveren aan de maatschappij. In het opleidingsproject zagen we de mogelijkheid om ons maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken en tegelijk onze nood aan securityspecialisten wat te lenigen." Fujitsu sloeg daarvoor de handen in elkaar met Actiris en Bruxelles Formation, de organisaties die instaan voor de vorming en begeleiding van werklozen in Brussel, en met Evoliris, het opleidingscentrum voor de ICT-sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gevoerde campagne trok 140 kandidaten aan. Na enkele selectierondes bleven er 12 deelnemers over die een intensief traject van 55 dagen professionele opleiding hebben doorlopen. Ze slaagden voor de eindproeven en behaalden elk één of meer wereldwijd erkende certificaten in computerbeveiliging. "Om in aanmerking te komen, moest je niet noodzakelijk over ICT-ervaring beschikken", legt Verveckken uit. "Er was wel een basisdiploma vereist en - vooral - het talent, de capaciteiten en de motivatie om de opleiding tot een goed einde te brengen." Wie een tijd niet heeft gewerkt - om wat voor reden ook - ondervindt vaak moeilijkheden om weer aan de slag te gaan. "Wanneer je niet werkt, bouw je geen ervaring op, waardoor het moeilijker is om een job te vinden. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht." Het project slaagde erin de deelnemers voor een nieuwe job klaar te stomen en opnieuw in de arbeidsmarkt te integreren. "De deelnemers waren buitengewoon sterk gemotiveerd", zegt Verveckken. "Ze hebben allemaal ervaren hoe het was om niet aan de bak te raken. Ze hebben de geboden kans met twee handen aangenomen en hebben zo de weg naar de arbeidsmarkt teruggevonden." Bovenal legt het opleidingsproject de vinger op de wonde: er is een kloof tussen de profielen die bedrijven zoeken en de ervaring of vaardigheden die de werkzoekenden voorleggen. "Met partnerschappen als dit, kunnen we die kloof helpen dichten." In de loop van 2020 wil Fujitsu in België vijftig tot zestig nieuwe medewerkers aanwerven. "Het succes van ons project met Actiris, Bruxelles Formation en Evoliris heeft alvast heel wat extra interesse opgewekt", aldus nog Verveckken. Fujitsu bekijkt intussen hoe dit verhaal een vervolg kan krijgen, mogelijk ook met de VDAB of een softwareleverancier als extra partners.