In Brussel geraken zo'n 3.000 it-vacatures niet ingevuld. Toch telde het Brusselse arbeidsbemiddelingskantoor Actiris eind maart precies 1.492 werkzoekenden onder de 'beroepscode' informaticus. Een bewijs dat vraag en aanbod niet echt op elkaar zijn afgestemd.
...

In Brussel geraken zo'n 3.000 it-vacatures niet ingevuld. Toch telde het Brusselse arbeidsbemiddelingskantoor Actiris eind maart precies 1.492 werkzoekenden onder de 'beroepscode' informaticus. Een bewijs dat vraag en aanbod niet echt op elkaar zijn afgestemd. Om werkzoekenden voor te bereiden op (nieuwe) functies in de ict-sector werd twee jaar geleden in het kielzog van het IrisTech-centrum, dat mikt op technologiebedrijven, Evoliris opgericht. "We zijn geen opleidingscentrum", benadrukt algemeen directeur Jean-Pierre Rucci. "Wij stellen een infrastructuur en systemen ter beschikking. Enerzijds volgen wij de it-functies en de evolutie van de markt met de bedoeling werkzoekenden naar het opleidingenaanbod te oriënteren. Anderzijds hebben wij een promotieopdracht, waarvoor we informatie centraliseren en ze zo wijd mogelijk verspreiden via onze nieuwe website." Vorig jaar heeft Evoliris een proefproject gevoerd rond de screening van werkzoekende analisten-programmeurs. De helft van de 379 bij Actiris ingeschreven personen werd weerhouden voor een doorgedreven evaluatie, en uiteindelijk werden 50 kandidaten geselecteerd. Daarvan heeft de helft werk gevonden, en volgt de andere helft een opleiding. Gezien het succes van dit proefproject zal de screening dit jaar worden uitgebreid. Een onderzoek van de arbeidsmarkt maakte duidelijk dat er een sterke vraag naar programmeurs was. Daarom organiseerde Evoluris een specifieke opleiding voor laaggeschoolde werkzoekenden. Dit jaar nog hoopt het Brusselse centrum 500 mensen een it-opleiding te kunnen bezorgen, zowel werkzoekenden als studenten, in het kader van partnerships met instellingen zoals Bruxelles Formation, Cevora en het OBMB (Opleidings- en Tewerkstellingsfonds voor de Bedienden van de Metaalverwerkende Nijverheid van Brabant). Deze opleidingen zullen vooral gaan over veiligheid, pc- en netwerkbeheer, voice over ip en Cisco-certificeringen. Evoliris biedt op zijn website nu 'Training4job' aan, een databank die de verschillende gezochte profielen in de it-sector opsomt en daaraan de opleidingen koppelt die nodig zijn om die expertise te verwerven. Dit jaar, zo legt Jean-Pierre Rucci uit, staat er ook nog een sensibiliseringsactie rond it-functies op het programma, gericht op jongeren in het secundair onderwijs (van het 4de tot het 6de jaar) en de leraars en directeurs van die scholen. Via de DevDays zal het ook mogelijk zijn om kennis te maken met de functie van ontwikkelaar. Om die diverse opdrachten uit te voeren krijgt Evoliris - 5 personen - van het Brussels Gewest een budget van bijna 600.000 euro toegewezen. Marc Husquinet