De steile opgang van de luchtvaartsector houdt ook de komende jaren aan. "Luchtvaart en economische groei gaan samen", zegt Eamonn Brennan, directeur-generaal van Eurocontrol, de internationale organisatie die instaat voor de centrale coördinatie van de luchtverkeersleiding in Europa. "Momenteel doen vooral de groeiende middenklasse in India en China de vraag stijgen. En nu de Europese economie opnieuw aantrekt, merken we ook hier dat mensen weer meer reizen." In 2016 vonden er in Europa 10,6 miljoen vluchten plaats. In 2024 zullen dat er al 12,4 miljoen zijn.
...