Alles moet allicht in het juiste perspectief bekeken worden. Een categorie verdwijnt niet automatisch omdat grote spelers opeens beslissen om bepaalde specialisten aan te trekken. Dit fenomeen heeft wel heel zeker tot gevolg dat de spelregels veranderen, net zoals de positionering - of de prioriteiten - van wie zijn eigenheid wil bewaren.
...

Alles moet allicht in het juiste perspectief bekeken worden. Een categorie verdwijnt niet automatisch omdat grote spelers opeens beslissen om bepaalde specialisten aan te trekken. Dit fenomeen heeft wel heel zeker tot gevolg dat de spelregels veranderen, net zoals de positionering - of de prioriteiten - van wie zijn eigenheid wil bewaren. Bij de recente Gartner Business Intelligence Summit in Amsterdam titelde Andreas Bitterer, analist bij Gartner, zijn keynote als 'The end of Business Intelligence - as we know it'. Drie grote fenomenen rechtvaardigen volgens hem die vaststelling. Hij begint met de veranderende aanpak, resultaat van een lang rijpings- en verfijningsproces. "Het eerste gebruik blijft dat van de rapporten waarop gebruikers zich baseren om hun beslissingen te formuleren hoewel die rapportage slechts het uitgangspunt zou mogen zijn." Bitterer heeft het voorts over een evolutie naar een noodzakelijke inlassing van BI in het beslissingsproces zélf. Hij benadrukt hierbij echter de vaststelling dat intenties en werkelijkheid wel eens ver uit elkaar liggen. De cio's plaatsen BI al 3 jaar voorop in hun lijstje van strategische initiatieven."En toch zijn bedrijven waar BI strategisch is, waar men aan BI-governance doet, nog schaars." Dat ligt ongetwijfeld aan het feit dat de persoonlijke mening van de cio nog altijd onvoldoende weerklank vindt in het bedrijf, dat ze voor de directie geen evangelie is. Gebrek aan overtuiging, aan gewicht in de organisatie? Gebrek aan technologieën, competenties, governance? Een beetje van alles, allicht."De uitleg blijft jaar na jaar dezelfde. Maar BI moet een vólgende stap zetten. Het moet in de toepassingen geïntegreerd worden." Is er hoop, nu enkele grote spelers de stap gezet hebben?"Dit kan de dingen versnellen voor zover zij tegelijk over de infrastructuurelementen én over de toepassingen beschikken. Maar je mag niet vergeten dat de businessprocessen niet samen te vatten zijn als SAP- of Oracle-oplossingen. Ze impliceren technologieën van vele verkopers. De langetermijnstrategie is ongetwijfeld BI te integreren in de SOA-omgeving. Het zal ongetwijfeld nog 2 tot 5 jaar duren vooraleer BI 'inplugbaar is' in elke toepassing." De overnames van Business Objects, Hyperion en Cognos hebben het consolideringsproces versneld, na een eerste golf waarin de BI-specialisten zélf overgingen tot een hele reeks overnames. Het 'ecosystemen-kwartet' MISO (Microsoft, IBM, SAP, Oracle) heeft BI geïntegreerd in de EIM-batterij. "Ze controleren voortaan 70 procent van de markt", raamt Andreas Bitterer."Dit heeft gegarandeerd invloed op de manier waarop de markt BI gaat kopen." Het gaat om de filosofie van one stop shopping: infrastructuur, toepassingen, database, BI, fronttools..."Dat betekent echter niet dat het nu windstil wordt op de markt. Er blijven nog een hoop BI-spelers: SAS, Teradata, Microstrategy, Actuate en kleinere zoals Qliktech. En de consolideringstrend gaat niet vertragen. Andere grote spelers zullen blijven speuren naar mogelijke acquisities. De druk ligt bij de schaarse einzelgängers die nog overblijven én bij degenen die deze markt van vele miljarden dollars niet willen laten schieten maar nog geen BI-oplossing in hun catalogus hebben. Zélf van nul beginnen bouwen is uitgesloten. Dat duurt te lang." Dat is dus voer voor speculatie. Wat zouden HP, Cisco, EMC, Software AG of zelfs CA van plan zijn? Wat wil Google, de "'wild card' van de hele groep? Door een uitgever op te kopen en de software gratis aan te bieden, met hosting van de data, kunnen ze opnieuw een stok in het hoenderhok gooien." En wat met Sun?"Als zij - na de database (MySQL) - hun oog laten vallen op BI, waarom zouden ze dan niet Pentaho of JasperSoft opkopen en een open source BI-pakket lanceren?" Of Apple?"Dat is geen BI-bedrijf, maar niemand heeft meer kaas gegeten van usability. Wat als zij een front end zouden uitbrengen om 'BI for the masses' aan te bieden?" Ander, puur hypothetisch scenario: een fusie tussen Teradata, MicroStrategy en SAS om hun respectieve krachten te bundelen en samen een speler van formaat te worden. Nieuwste vector voor verandering: nieuwe technologieën zoals Web 2.0, mash-ups, tools voor visualisering"waarmee de gebruikers aan BI kunnen doen zonder dat ze het weten. Zodra BI alomtegenwoordig wordt, hoeft de gebruiker niet meer te weten dat zijn toepassing BI-technologieën bevat." Deze onzichtbare BI brengt het fenomeen binnen ieders bereik. Zonder gevaar voor verkeerd gebruik, en voor zover de databronnen gecentraliseerd, betrouwbaar en van hoge kwaliteit zijn...Brigitte Doucet