Wabco is een 'Tier 1 supplier' in de commercial vehicle industrie die verschillende diensten levert : veiligheidsoplossingen zoals remsystemen, fuel efficiency toepassingen om het brandstofverbruik van vrachtwagens te drukken en connectiviteitsservices zoals een fleetmanagementprogramma dat u in staat stelt om van op afstand chauffeur, vrachtwagen, lading en meer te beheren. Wabco, dat zijn wereldwijde hoofdkantoor in Brussel heeft, stelt ruim 12.000 mensen tewerk, verdeeld over 28 fabrieken en 39 landen, samen goed voor een jaaromzet van 2,6 miljard dollar.
...

Wabco is een 'Tier 1 supplier' in de commercial vehicle industrie die verschillende diensten levert : veiligheidsoplossingen zoals remsystemen, fuel efficiency toepassingen om het brandstofverbruik van vrachtwagens te drukken en connectiviteitsservices zoals een fleetmanagementprogramma dat u in staat stelt om van op afstand chauffeur, vrachtwagen, lading en meer te beheren. Wabco, dat zijn wereldwijde hoofdkantoor in Brussel heeft, stelt ruim 12.000 mensen tewerk, verdeeld over 28 fabrieken en 39 landen, samen goed voor een jaaromzet van 2,6 miljard dollar. Het bedrijf heeft de voorbije jaren flink wat activiteiten uitbesteed bij verschillende partners, onder meer bij het Indiase TCS. "Maar bij die outsourcing, vooral dan it en finance, stelden wij telkens vast dat er een probleem was met het verloop van mensen bij de outsourcers", zegt Peter Bal, cio en vp administrative process optimization en Data News CIO of the Year 2015, "Dan moesten wij telkens ook weer kennisoverdracht organiseren, een flink tijdverlies. We zijn wij in het kader van onze procesoptimalisatie daarom gaan kijken of we dat niet anders konden aanpakken. Uiteindelijk hebben we WABCO Global Business Services gecreëerd, een intern shared service center. Het was de bedoeling activiteiten die niet tot onze core business behoren intern uit te besteden aan die GBS. En dat om meerdere redenen. Een : die volumes van activiteiten zijn beperkt en daardoor minder interessant voor een leverancier. Twee : de meeste afdelingen in het bedrijf, uitgezonderd it en engineering, hadden weinig ervaring met outsourcing en dus hebben we centraal een aantal zaken georganiseerd voor andere afdelingen binnen het bedrijf. En tot slot was er nog dat verloop. Van bij de start hebben we daarom gesteld dat als we van dat shared service center een succes wilden maken, we moesten trachten dat verloop laag te houden. En tot hiertoe zijn we daar zeer goed in geslaagd. Het verloop is in mijn ogen bijzonder laag, het voorbije jaar lag het op 4,6 procent." Wabco beschikt nu over twee dergelijke shared servicecenters, een in Chennai (India) en een tweede in Wroclaw (Polen), twee sites waar het al aanwezig was. In totaal werken er zo'n 250 mensen. Dergelijke captives (dochterbedrijven die een outsourcing naar een derde partij vervangen) zijn niet ongewoon. Steeds meer Europese bedrijven gaan voor dat model, horen we van het outsourcing consultancy Alsbridge. Ze maken deel uit van een bredere verschuiving naar 'smart sourcing' waarbij bedrijven selectief bepaalde functies terug overnemen, met behoud van de lagere kosten, omdat de marge van de vroegere leverancier wegvalt en met meer flexibiliteit, omdat ze niet langer aan contracten gebonden zijn. "Wij hebben het wel iets anders aangepakt", stelt Peter Bal, "Veel shared service centers zijn niet zo interessant om in te werken. Het gaat dan over het gewoon overnemen van activiteiten en ze terug aanleveren. Dat is uiteraard een core business objectief van een shared service center of een captive organisatie maar wij leveren die diensten terug met een veel betere kwaliteit dan voordien. We zorgen echt voor toegevoegde waarde. En tegelijkertijd gaan wij ook de overgenomen activiteiten optimaliseren. Wij hebben dit jaar in al onze teams een productiviteitstarget van 20 procent, wat zeer ambitieus is. Bovendien verwachten we van de teams waar de activiteiten al wat langer bezig zijn, dat ze met innovatie naar voren komen. Zij kennen meestal na verloop van tijd de processen erg goed. Ze weten hoe ze ondersteund moeten worden en zo ontstaan synergiën binnen dat shared service center. Bijvoorbeeld tussen mensen in de customer service van onze aftermarket en mensen van it." Belangrijk bij zo'n captive opzet is volgens Peter Bal het people management : "Wil je het verloop laag houden, dan moet je ervoor zorgen dat mensen een uitdaging in hun werk vinden, dat ze correct en met respect gemanaged worden en dat ze carrièremogelijkheden krijgen. Dat betekent dat we al bij het rekruteren kijken naar kandidaten die een carrière willen uitbouwen binnen het bedrijf. Wabco is een globale organisatie en dat biedt al heel wat mogelijkheden om binnen het shared service center te roteren. Je kan binnen eenzelfde functionele area roteren of naar een andere verhuizen, je kan ook promotie maken. En eventueel kan je ook je carrière verder zetten buiten het shared service center." "De verwachtingen zijn niet alleen ingelost, onze doelstellingen zijn zelfs overtroffen, zowel qua mensen als qua groei en verloop", beklemtoont Peter Bal, "Voor volgend jaar voorzien wij een groei van minstens 15 procent en waarschijnlijk zelfs meer met de huidige vraag naar nieuwe activiteiten. Dat en het lage verloop zijn voor mij twee belangrijke succesparameters. Mensen voelen zich goed en we groeien spontaan in activiteiten, wat betekent dat de toegevoegde waarde erkend wordt. Men heeft vertrouwen in wat er gebeurt. Het wordt zeker binnen Wabco gezien als een succesvolle driver voor de optimalisatie van het bedrijf op zich. Het stelt ons in staat om mensen te ontlasten van zaken die minder tot hun kerntaken behoren zodat ze zich kunnen toeleggen op activiteiten die voor hen interessanter zijn. Let wel, we behouden klassieke outsourcing, in de context van projecten, voor ervaring die wij zelf niet hebben. Om sneller te gaan ook. Meestal werken we tijdelijk met een partner. Maar het captive concept is zeker een weg die we verder willen bewandelen."Frans Godden