"Wij hebben snel geopteerd voor het klassieke, rijpe BI-model opdat de data één uniform beeld van de realiteit zouden tonen", verduidelijkt 'BI IT-manager' Serge Cordier van Carrefour Belgium meteen. Temeer omdat het bedrijf al de strategische beslissing had genomen om een systeem van 'corporate performance management' in te schakelen met daarin tools voor dataconsolidering, 'scorecards', budgettering, financiële prognoses, rentabiliteitsanalyse, 'activity based costing', enz.
...

"Wij hebben snel geopteerd voor het klassieke, rijpe BI-model opdat de data één uniform beeld van de realiteit zouden tonen", verduidelijkt 'BI IT-manager' Serge Cordier van Carrefour Belgium meteen. Temeer omdat het bedrijf al de strategische beslissing had genomen om een systeem van 'corporate performance management' in te schakelen met daarin tools voor dataconsolidering, 'scorecards', budgettering, financiële prognoses, rentabiliteitsanalyse, 'activity based costing', enz. Hiervoor was echter een centrale datawarehouse-laag noodzakelijk. "Carrefour Belgium was al een gulzig gebruiker van de SAP erp [destijds zelfs R/2 op 'mainframe', daarna R/3 voor de 'retail', Fi/Co voor het beheer en SAP ook in human resources]. Vandaag zit 80 procent van onze bedrijfsdata in SAP. De keuze voor SAP BW leek dan ook logisch en natuurlijk. " Zodra de strategische beslissing vaststond - "Het ging in de eerste plaats om een vakspecifiek project" , beklemtoont Serge Cordier - kwam het erop aan gedeelde 'master data' te definiëren, coherente definities en structuren te voorzien in de hele organisatie, het eens te worden over een uniform glossarium en de opleiding van de gebruikers op stapel te zetten. We mogen stellen dat de in het datawarehouse opgeslagen datavolumes indrukwekkend zijn: de informatie over de voorraden is bv. goed voor ruim 8 miljoen regels per dag. Andere projectprioriteit: een complete datacyclus garanderen, vanaf opname van bestellingen, over de centrale levering, daarna de levering in de winkels, tot aan de klant. Tot slot koos Carrefour Belgium voor een 'push' aanpak , met name voor human resources. Dat geeft de gebruiker de kans de data op te vragen die hij zelf wil of nodig heeft. In de praktijk werd het project opgesplitst in drie etappes die gespreid zullen worden over 2007, 2008 en 2009. Die planning kan echter worden aangepast aan nieuwe prioriteiten in de sector. De concurrentie in de distributiewereld speelt zich af op het scherp van de snee, en een wijziging in de strategie moet snel uitvoerbaar zijn. Dit jaar werden het BW7-platform en 2004s van SAP geïnstalleerd en de eerste 'master data' ingevoerd op het vlak van human resources (met interne 'reporting'-tool binnen de groep en voor de winkelmanagers) en beheer van voorraadbewegingen. Andere soorten data zullen geleidelijk worden geïntegreerd met tools voor analyse van de verkopen en marges, SCM-'reporting' (beheer van de bevoorradingsketen), enz. "We voeren de data soort per soort in en we krijgen steeds meer info door die data te koppelen", legt Serge Cordier uit. Voor de datarapportage doet Carrefour Belgium een beroep op de SAP-tool BEX (Business Explorer), hoewel ook Business Objects gebruikt wordt. (Afwachten hoe beide productlijnen zullen evolueren nu SAP de overname van BO heeft aangekondigd.) Op dit ogenblik zijn er op centraal niveau bijna dertig gebruikers actief, terwijl de 'reporting'-tool al in zowat 120 winkels gebruikt wordt. "Op termijn moeten we centraal 200 tot 300 gebruikers krijgen, naast een ongewijzigd aantal gebruikers in de winkels", gaat Cordier verder. Voor de realisatie van dit BI-project liet Carrefour Belgium zich bijstaan door zijn partner sinds jaren, Business & Decision (naast een specifieke integrator voor het HR-gedeelte). "We gebruiken Business Content van SAP als accelerator, maar we doen maar aan 'customisation' waar dat echt nodig is", voegt Cordier er nog aan toe. Op onze vraag naar eventuele implementatieproblemen stelt de projectmanager: "Tot vandaag hebben we niet één uitrolprobleem gehad. We hebben dan ook een berekend risico genomen door te kiezen voor versie 7 van BW.". z Marc Husquinet