Met de goede raad die de titel van dit stuk siert, kreeg Rodrigo Sepúlveda van Vpod.tv de lachers op zijn hand. Toch illustreert het citaat waarom de meeste aanwezigen de kersverse Plugg-conferentie hadden aangestipt in hun agenda. "De belangrijkste uitdaging voor VC's is zo snel mogelijk interessante start-ups te detecteren. Start-ups zoeken op hun beurt zo snel mogelijk kapitaal om hun ding te kunnen doen. En aangezien de verhouding in ons publiek ongeveer fifty-fifty was...", analyseert organisator Robin Wauters. Wauters, zelf gespecialiseerd in online marketing, zette Plugg samen met evenementorganisatrice Veronique Pochet op poten. "Ik ging zelf vaak naar dergelijke conferenties. Maar de meeste waren niet ge...

Met de goede raad die de titel van dit stuk siert, kreeg Rodrigo Sepúlveda van Vpod.tv de lachers op zijn hand. Toch illustreert het citaat waarom de meeste aanwezigen de kersverse Plugg-conferentie hadden aangestipt in hun agenda. "De belangrijkste uitdaging voor VC's is zo snel mogelijk interessante start-ups te detecteren. Start-ups zoeken op hun beurt zo snel mogelijk kapitaal om hun ding te kunnen doen. En aangezien de verhouding in ons publiek ongeveer fifty-fifty was...", analyseert organisator Robin Wauters. Wauters, zelf gespecialiseerd in online marketing, zette Plugg samen met evenementorganisatrice Veronique Pochet op poten. "Ik ging zelf vaak naar dergelijke conferenties. Maar de meeste waren niet gefocust op Europa. Ze trachtten veel grote namen aan te trekken, wat eigenlijk betekende: Amerikanen. Plugg wil daarentegen vooral de Europese web 2.0-start-ups in de kijker plaatsen." Dat laatste deed de conferentie onder meer door middel van een start-ups-rally (zie kader). Een beetje ironisch is dan wel dat de winnaar, Viewdle, grotendeels Amerikaanse roots heeft. Jonge ondernemers kwamen ook naar Plugg om te leren van collega's. De conferentie bood middels keynotes en panelgesprekken een boel 'tips & tricks'. Of zoals Rodrigo Sepúlveda van Vpod. tv het stelt: "Je eerste bedrijf oprichten, is zoals voor het eerst seks hebben: je weet niet hoe alles precies moet en wat de reactie gaat zijn. Je leert alles al doende." De basis is volgens hem gedrevenheid. "Niemand maakt je 's morgens wakker om je aan het werk te zetten. Bovendien zal je massa's onheilsprofeten moeten weerstaan die je zeggen dat je product niets waard is." Het internationale (Europese) en dus niet te regionale/nationale karakter van een start-up is volgens de aanwezige kenners een essentieel element voor succes. "We moeten uit de nationale grenzen breken, want die zijn te beperkt", vindt Simon McDermott van het Brusselse Attentio. "Er is geen reden om niet succesvol te worden in andere landen en zelfs de Verenigde Staten." Onmiddellijk wordt de bemoeilijkende factor van de geografische versnippering van Europa aangehaald. "Naar een nieuwe markt gaan, betekent in Europa gewoon hetzelfde als een nieuw bedrijf oprichten", zucht Rodrigo Sepúlveda. Hij noemt het voorbeeld van Spanje, waar zoiets enorm lang duurt. "De mengeling van culturen in Europa verplicht bedrijven gewoon om slim te zijn", riposteert Alexis Bogaert van Dexia Private Equity. Reshma Sohoni van SeedCamp is het er helemaal mee eens: "De verschillende talen, culturen en regelgevingen doen jonge ondernemers onmiddellijk meer internationaal denken. Bovendien vind je in Europa 11 van de 15 grootste breedbandmarkten ter wereld. In Oost-Europa heb je dan weer een grote poel van goedkope resources ter beschikking." Robin Wauters rekent er op dat Plugg een rechtstreekse concurrent zou kunnen worden van TheNextWeb in Amsterdam. "Nochtans hebben zij ons geholpen. Een van onze sprekers was de organisator van TheNextWeb. Maar ik zie ons toch concurreren met elkaar, omdat we zo dicht bij elkaar liggen." Uiteindelijk telde Plugg ongeveer 310 aanwezigen van over heel Europa, "meer dan er geregistreerd hadden zelfs". "De reacties waren eensluidend positief", aldus nog Wauters. "De kritiek focuste vooral op enkele details. Daarom was deze Plugg een goed precedent voor volgend jaar. Dan gaan we het weer iets groter aanpakken. Het kan bijna niet anders dan groeien: nu hebben we een basis om sponsors, sprekers en bezoekers aan te trekken. Die hadden we dit jaar helemaal niet en kijk wat we op poten hebben gezet."Stefan Grommen