De catalogus is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD Personeel en Organisatie, het forum van de federale bibliothecarissen en de dienstverlenende vereniging CIPAL. Met zo'n 3,6 miljoen publicaties is het één van de grootste catalogi van België en we vinden er bijvoorbeeld de collecties van het Rijksarchief, de Plantentuin, het Muziekinstrumentenmuseum, het Museum Natuurwetenschappen, het Museum Midden-Afrika, de Koninklijke Bibliotheek, het Filmarchief en heel wat ministeries.
...

De catalogus is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD Personeel en Organisatie, het forum van de federale bibliothecarissen en de dienstverlenende vereniging CIPAL. Met zo'n 3,6 miljoen publicaties is het één van de grootste catalogi van België en we vinden er bijvoorbeeld de collecties van het Rijksarchief, de Plantentuin, het Muziekinstrumentenmuseum, het Museum Natuurwetenschappen, het Museum Midden-Afrika, de Koninklijke Bibliotheek, het Filmarchief en heel wat ministeries. Voor de realisatie zette CIPAL zijn bibliotheekoplossing Brocade Library Services in. "Deze integraal webgebaseerde bibliotheeksoftware wordt door de Universiteit Antwerpen ontwikkeld en door ons uitgebreid met bijkomende modules die specifiek zijn afgestemd op de noden van onze klanten," zegt Jef Gielen, projectleider Bibliotheken bij CIPAL. De Brocade-oplossing laat bibliotheken toe om bibliografische en documentaire databanken aan te maken en te ontsluiten, administratieve taken zoals catalogeren, uitlenen en tijdschriften bestellen te automatiseren, en elektronische diensten zoals een publiekscatalogus aan eindgebruikers aan te bieden. "De bibliografische gegevens worden ontsloten via onze online module Bibliotheekservice die gebouwd is op de opensource zoekmotor Lucene," legt Gielen uit. "Lezers kunnen de catalogus online raadplegen, nakijken of een bepaald werk beschikbaar is en zelfs boeken bij één van de deelnemende federale bibliotheken reserveren vanaf hun pc thuis. Zodra het boek beschikbaar is, krijgt de lezer een automatische e-mail. Lezers kunnen te allen tijde ook online raadplegen welke werken ze uitgeleend hebben en wanneer deze ingeleverd moeten worden. Ze kunnen de uitleentermijn ook online verlengen." CIPAL heeft op bib.belgium.be ook de AquaBrowser Library van Medialab Solutions geïmplementeerd, waarvan het de verdeler in België is. Het is een zoekmachine in Web 2.0-stijl, met als motto 'search, discover, refine'. Naast de zoekresultaten wordt ook een woordenwolk getoond, die suggesties aan de gebruiker aanreikt, zoals relevante associaties, vertalingen van de term of woorden die qua spelling of fonetisch op het zoekwoord lijken. "Voor de associaties gebruikt AquaBrowser 'fuzzy logic', waardoor de gebruiker ook in grote collecties en als hij niet exact weet wat hij zoekt, vlug resultaten kan ontdekken," verduidelijkt Gielen. Ondanks al het Web 2.0-geweld heeft CIPAL toch aandacht geschonken aan de toegankelijkheid: de website heeft het AnySurfer-kwaliteitslabel gekregen. Zowel Brocade Library Services als AquaBrowser Library draaien voor dit bibliotheekproject in ASP/SaaS-modus op de CIPAL-servers in Geel. Koen Vervloesem