Als het gaat om snelle persoon-tot-persoon-communicatie in een bedrijf, dan staat de telefoon nog altijd op de eerste plaats, maar chatten (instant messaging of IM) is een goede tweede. Daarna komt e-mail, maar dat is geen real time-communicatie. Voor dit laatste biedt Microsoft al zijn Exchange Server en hoewel daarin ook een IM-server vervat zit, ontbrak de ondersteuning voor telefonie. Microsoft besloot daarom de realtime communicatie in een apart serverproduct onder te brengen. In essentie bestaat Office Communications Server 2007 (OCS2007) uit een voip-server die communiceert met voip-toestellen die Microsoft Unified Communications (UC) ondersteunen. Microsoft geeft u alvast een startpunt via Microsoft Office Communicator 2007, een softwarematige ip-phone met volwaardige ondersteuning voor Microsoft UC. Hier komen we alvast onmiddellijk terecht bij een eerste punt van kritiek: standaarden! Dé bedrijfsstandaard voor ip-tele-fonie is toch wel SIP. Dat is bovendien een open standaard. Toch gebruikt Microsoft opnieuw liever een bedrijfseigen protocol. Voor het uitbellen over internet gebruikt de Office Communications Server 2007 uiteraard wel SIP, maar intern dus niet. Het gevolg is dat fabrikanten van ip-telefoons en dergelijke weer een extra bedrijfseigen protocol moeten ondersteunen, in dit geval Microsoft UC. Verschillende fabrikanten hebben overigens al dergelijke ondersteuning aangekondigd.
...

Als het gaat om snelle persoon-tot-persoon-communicatie in een bedrijf, dan staat de telefoon nog altijd op de eerste plaats, maar chatten (instant messaging of IM) is een goede tweede. Daarna komt e-mail, maar dat is geen real time-communicatie. Voor dit laatste biedt Microsoft al zijn Exchange Server en hoewel daarin ook een IM-server vervat zit, ontbrak de ondersteuning voor telefonie. Microsoft besloot daarom de realtime communicatie in een apart serverproduct onder te brengen. In essentie bestaat Office Communications Server 2007 (OCS2007) uit een voip-server die communiceert met voip-toestellen die Microsoft Unified Communications (UC) ondersteunen. Microsoft geeft u alvast een startpunt via Microsoft Office Communicator 2007, een softwarematige ip-phone met volwaardige ondersteuning voor Microsoft UC. Hier komen we alvast onmiddellijk terecht bij een eerste punt van kritiek: standaarden! Dé bedrijfsstandaard voor ip-tele-fonie is toch wel SIP. Dat is bovendien een open standaard. Toch gebruikt Microsoft opnieuw liever een bedrijfseigen protocol. Voor het uitbellen over internet gebruikt de Office Communications Server 2007 uiteraard wel SIP, maar intern dus niet. Het gevolg is dat fabrikanten van ip-telefoons en dergelijke weer een extra bedrijfseigen protocol moeten ondersteunen, in dit geval Microsoft UC. Verschillende fabrikanten hebben overigens al dergelijke ondersteuning aangekondigd. De basis van alle realtime communicatie is uiteraard dat de gebruiker ervan gebruik moet kunnen maken waar hij of zij zich ook bevindt. Bovendien moet dat in de twee richtingen kunnen: de gebruiker moet zelf anderen kunnen bereiken en anderen moeten de gebruiker kunnen bereiken. Ideaal is dat met elke gebruiker van een realtime communicatiesysteem ook allerlei standaardinlichtingen als het ware meereizen, zoals bereikbaarheidsinformatie (status e.d.), agenda etc. Dat laatste vereist een uitwisseling met de Exchange Server en die is dan ook voorzien in OCS2007. De combinatie van gebruiker en alle bijhorende informatie wordt door Microsoft een presence genoemd, letterlijk een aanwezigheid, maar de Nederlandse en Engelse begrippen betekenen niet helemaal hetzelfde, dus spreken we dan bij voorkeur van 'presentie'. Die presentie zorgt ervoor dat een werknemer overal in het bedrijf bereikbaar is en ook anderen kan bereiken. De manier waarop het contact tot stand komt, kunt u uiteraard kiezen, maar het kan ook volautomatisch. Zo kunt u bijvoorbeeld een telefoon of softphone gebruiken om een collega te bellen. De communicatieserver kan echter besluiten dat dit niet de meest aangewezen communicatievorm is, omdat de presentiegegevens erop wijzen dat de correspondent bijvoorbeeld in een vergadering zit. In dat geval kan OCS2007 automatisch een SMS of IM-bericht versturen. Alle communicatiemiddelen en dus ook de ip-telefoons die u zou gebruiken met het systeem van Microsoft, moeten in staat zijn informatie met Communications Server uit te wisselen. Dat heet Microsoft Unified Communications. Helaas betekent dat ook, dat u geen gewone softphones of bestaande ip-telefoons (noch SIP, noch Skype) kunt gebruiken met Communications Server. Het moet echt een speciaal aangepast toestel (of software voor een softphone) zijn dat Microsoft UC ondersteunt. Als Microsoft ieder ander bedrijf was, zou de industrie hen in hun gezicht uitlachen. Maar omdat Microsoft Microsoft is, volgen de fabrikanten en komen er dus ip-telefoons voor Microsoft UC op de markt. De eigen softphone van Microsoft (Office Communicator 2007) is eigenlijk veel meer dan alleen een softphone en doet ook IM (chatten). De softphone werkt samen met Office 2007, zodat een desktopgebruiker vanaf zijn kantoorsuite realtime communicatie binnen en buiten het bedrijf ter beschikking heeft. Microsoft heeft daarnaast Office Live Meeting uitgebracht en verder een conferentietelefoon met ingebouwde bolpanoramische camera (dus met 360° kijkveld), zodat alle correspondenten in een vergadering gelijktijdig te zien zijn. Die wordt in België pas midden volgend jaar verwacht. Office Live Meeting werkt met een hosted dienst (dus buiten uw bedrijf), maar binnenhuis kan dus OCS2007 zelf ook de benodigde webconferentiediensten verzorgen. Microsoft verlangt in feite wel veel van zijn bedrijfsklanten. Als een bedrijf al geïnvesteerd heeft in ip-telefonie en dus een uitrusting heeft met een ip-centrale (IP-PBX) en ip-telefoons, dan verlangt Microsoft dat de ip-telefoons vervangen worden door modellen die UC ondersteunen. Ook de producent van de ip-centrale moet zijn product aanpassen aan de eisen van Microsoft. Zo vereist Office Communications Server 2007 de ondersteuning van dual-forking en gelijktijdige ringing. Dat heeft ermee te maken dat Microsoft zijn eigen server het nummerbeheer wil laten uitvoeren, terwijl dit in ip-centrales natuurlijk door de centrale zelf wordt afgehandeld. Dus ofwel moet de ip-centrale in staat zijn het nummerbeheer uit te besteden aan een hogere SIP-autoriteit (lees: OCS2007), ofwel moet er een dubbelgevorkt systeem bestaan (vandaar die dual-forking) waarbij een gemeenschappelijk nummer per gebruiker gedeeld wordt tussen de centrale en OCS2007 om, zoals Microsoft het uitdrukt, een "rijkere gebruikerservaring te bieden". De reden hiervoor is uiteraard dat Microsoft veel meer informatie wil opslaan en distribueren bij een nummer dan wat ip-centrales normaal doen. En die extra informatie moet natuurlijk ook verwerkt kunnen worden in de eindtoestellen, vandaar UC-compatibele ip-telefoons. Microsoft heeft een speciaal document opgesteld, de OCS2007 inter- operabiliteitsspecificatie, waarmee producenten over alle nodige informatie beschikken om een met OCS2007 compatibele ip-centrale te maken. Gelijktijdige ringing is de mogelijkheid om meerdere telefoons gelijktijdig te laten rinkelen als men niet precies weet waar de gebruiker zich bevindt. Dit is niet specifiek voor Microsoft, er zijn al heel wat ip-centrales die dit standaard ondersteunen. Behalve in bijzondere gevallen zien wij alleen maar nadelen in gelijktijdig rinkelen (geluidsvervuiling, verwarring, noem maar op). Microsoft OCS2007 kan - afhankelijk van uw behoeften - op één server draaien, of verspreid over meerdere. Voor een ietwat serieuze installatie met alle mogelijkheden en integratie met Exchange, Active Directory en ip-pbx zijn in elk geval meerdere aparte servers nodig, wat natuurlijk een forse investering met zich meebrengt. OCS2007 bestaat in feite uit meerdere serverdiensten die samenwerken, maar dus ook gedistribueerd kunnen bestaan. De drie hoofdserverdiensten zijn: Front End Server, Web Conferencing Server en A/V Conferencing Server. Daarnaast is er een Archiving & CDR Server, een Edge Server of bij gedistribueerde systemen zoals de Enterprise editie, een Back-End Database Server. Die laatste is uiteraard een apart aan te schaffen product (Microsoft SQL Server 2008). U mag toch rekenen op ruim een volledige dag installatiewerk aan de Enterprise editie. Wij kwamen tijdens onze test zelfs het beruchte B.S.O.D. ('blue screen of death') tegen. Microsoft probeerde ons ervan te overtuigen dat deze bepaalde systeemfout het gevolg moest zijn van een problematische driver, maar wij weten wel beter. De Windows 2003 testserver waarop de fout voorkwam is er een die we al jaren gebruiken en waarvan de laatste zes maanden geen hardware gewijzigd werd. Als dan plots een B.S.O.D. optreedt tijdens de installatie van software, dan ligt het ons inziens nogal voor de hand dat de fout bij die nieuwe software ligt en niet bij al jaren goedwerkende stuurbestanden. We zijn zo langzamerhand natuurlijk wel gewend dat B.S.O.D.-fouten nooit of te nimmer de fout van Microsoft zijn, maar altijd van slecht geprogrammeerde hardwaresturingen van derden. Als u een fan van producten van Microsoft bent en uw onderneming zeer Windows-centrisch ingericht is, zult u vast in de wolken zijn met de in Office Communications Server 2007 geboden functionaliteit voor realtime communicatie. Wij denken echter dat Belgische bedrijven niet bepaald zullen staan springen om OCS2007 te gaan implementeren. Niet alleen zijn de systeemvereisten fors en is de installatie en integratie ingewikkeld, er komen ook heel wat hardware- en protocolincompatibiliteiten met bestaande ip-telefoniessystemen bij kijken. Om van de hoge implementatiekosten nog te zwijgen...Johan Zwiekhorst