Hoewel Gartner vaak met technologieadviezen wordt vereenzelvigd, is de bovenstaande opmerking toch niet zo vreemd. "Bij Gartner werken immers ongeveer evenveel mensen rond 'people'- en 'management'-aspecten als rond technologie," corrigeert Gartner vice president distinguished analyst John Mahoney de 'technologie'-stempel van zijn bedrijf. Hij is van oordeel dat iemand kan uitgroeien "van een goede tot een uitstekende cio" door een aantal van die voornemens ernstig ter harte te nemen. Gartner onderscheidt vier thema's in die voornemens: nog meer werk maken van de sterke punten van het bedrijf, het voorbereiden op snelle veranderingen, 2009 overleven zonder al te veel schade, en nieuwe technologieën uitproberen.
...

Hoewel Gartner vaak met technologieadviezen wordt vereenzelvigd, is de bovenstaande opmerking toch niet zo vreemd. "Bij Gartner werken immers ongeveer evenveel mensen rond 'people'- en 'management'-aspecten als rond technologie," corrigeert Gartner vice president distinguished analyst John Mahoney de 'technologie'-stempel van zijn bedrijf. Hij is van oordeel dat iemand kan uitgroeien "van een goede tot een uitstekende cio" door een aantal van die voornemens ernstig ter harte te nemen. Gartner onderscheidt vier thema's in die voornemens: nog meer werk maken van de sterke punten van het bedrijf, het voorbereiden op snelle veranderingen, 2009 overleven zonder al te veel schade, en nieuwe technologieën uitproberen. De cio krijgt van Gartner stevige uitdagingen op zijn bord, zoals het advies een netwerk van oud-werknemers uit te bouwen om legaatexpertise te behouden. Maar of ontslagen werknemers zo happig zullen zijn om daar tijd en energie in te stoppen? Mahoney geeft dat toe, maar toch... "Als een bedrijf eerlijk is met zijn mensen en duidelijk maakt dat ze niet om de verkeerde redenen worden ontslagen, maar uit noodzaak, kan daar wellicht begrip voor worden opgebracht." Zeker als het bedrijf de ontslagen werknemers bijstaat (zoals hulp bij het opzetten van een eigen bedrijfje) en duidelijk maakt dat zo'n netwerk helpt om de deur op een kier te houden voor een eventuele terugkeer. Daarnaast moet zo'n netwerk mikken op gepensioneerde werknemers en iedereen die het bedrijf op termijn denkt nodig te hebben. "Maak er meteen werk van, want het duurt een tijdje om dit op te bouwen," adviseert Mahoney, die tevens wijst op de het relatief lage prijskaartje. Voorts moet je het "eerlijk en integer spelen!" Ook de Gartner-adviezen om topmensen in te schakelen voor meer routineachtige taken (of projecten die op korte termijn renderen) en tegelijk nog nieuwe toptalenten te zoeken, lijken moeilijk te verzoenen. Begin 2007 zouden topmensen nog bedankt hebben voor routineklussen en wegwandelen, verklaart Mahoney onomwonden, maar "dit is begin 2009. 'Waar zou je dan heengaan,' moet je vragen." En, "er moeten maatregelen worden genomen, maar we willen je houden. In de komende 6 à 9 maanden moet je dan wel project huppeldepup doen." Dat soort toestanden verzoenen met het zoeken naar nieuwe topmensen lijkt een "ongelukkige toestand, maar het is nu eenmaal de situatie waarin veel cio's zich bevinden," en "het is aan de cio om nu te bewijzen wat ie waard is!" De cio moet een kijk hebben op de toekomst en die communiceren. "Het gaat hem hier ook over de geloofwaardigheid van de ict-afdeling binnen het bedrijf en de persoonlijke credibiliteit van de cio." Kan een cio dat alles aan, als zijn passage als cio in een bedrijf gemiddeld maar ca. 18 maanden duurt? "Dat gemiddelde is in de voorbije jaren wel gestegen, in West-Europa tot ca. 3 jaar," countert Mahoney, en dat is een gemiddelde. "Succesvolle cio's blijven langer dan 3 jaar in functie." Ze hebben dan wel geleerd hoe ze veranderingen moeten aanpakken en daarbij met een breed spectrum van mogelijke toekomstbeelden rekening te houden. Ze kunnen ook aan persoonlijke credibiliteit winnen "door het goede voorbeeld te geven, om de toon te zetten binnen de afdeling." Als kosten besparen de boodschap is, moet een cio niet de regels overtreden en zich toch een nieuw super-de-luxe mobieltje aanschaffen. Op dezelfde manier moeten cio's ook de 'toon' van de relatie met leveranciers kunnen veranderen, bijvoorbeeld door eens "te praten met iemand bij de leverancier die hoger geplaatst is dan de gebruikelijke contactpersoon, met het oog op het verdere verloop van die relatie." En dat bijvoorbeeld ook te doen in een iets minder duur restaurant, kwestie van een "signaal te geven". Door zelf technologieën te gebruiken die populair zijn bij de werknemers, zoals sociale netwerksites, kan een cio aan credibiliteit winnen bij zijn staf. Andere technologieën waarmee de cio volgens Gartner moeten leren omgaan zijn bijvoorbeeld eBooks, Google Chrome, of YouTube als 'search engine'. Al zijn ze dan niet van rechtstreeks en onmiddellijk belang voor het succes van het bedrijf. Maar ze kunnen wel helpen de inzichten van de cio te veranderen, bijvoorbeeld hoe diensten en informatie (kunnen) worden verspreid doorheen het bedrijf, conform de verwachtingen van het personeel. 'High Definition teleconferencing' is dan weer een technologie die op korte termijn aandacht verdient, zeker voor wereldwijde bedrijven, klinkt het nog. Een cio moet voorts ook voorbij het 'dal van ontgoocheling' in de technologie-hypecyclussen kunnen kijken naar het 'plateau van productiviteit'. "Cloud-computing moet ernstig worden genomen," klinkt het, met het advies in 2009 een beperkt experiment op te zetten, als dat al niet het geval was. Ook Software as a Service (SaaS) wordt steeds meer een leefbare oplossing, onder meer met het oog op lagere kosten en een grotere flexibiliteit in 2009. Guy Kindermans