Het was een van de krachtlijnen van de openingssessie op 4 juni van de CIO-Club Wallonie/Bruxelles, in het prestigieuze kader van de Cercle de Wallonie (Namen). De vereniging is niet bij de pakken blijven zitten. Na drie maanden telt ze al een dertigtal effectieve leden, en tegen het einde van het jaar hoopt ze er vijftig te hebben. Om zo "een netwerk te blijven van mensen die elkaar kennen", dixit voorzitter Thierry Vermeeren. De club van Franstalige CIO's en managers van ict-bedrijven wil een hoogwaardige dienst aanbieden aan zijn leden, via opleidingen en evenementen waar uitmuntendheid primeert. Een eerste luik van 12 opleidingsmodules van hooguit één dag rond drie thema's is klaar. Rond het eerste thema- leadership en strategie - willen de organisatoren in samenwerking met het Insead de rol van cio's en ceo's op het vlak van innovatie onderzoeken. Tweede thema is de schijnbaar onaantastbare alignering van ict op de business, in samenwerking met de Solvay Business School en Guberna. Laatste thema is het hr-management (leadership en human capital) met CounterStrain Manageme...

Het was een van de krachtlijnen van de openingssessie op 4 juni van de CIO-Club Wallonie/Bruxelles, in het prestigieuze kader van de Cercle de Wallonie (Namen). De vereniging is niet bij de pakken blijven zitten. Na drie maanden telt ze al een dertigtal effectieve leden, en tegen het einde van het jaar hoopt ze er vijftig te hebben. Om zo "een netwerk te blijven van mensen die elkaar kennen", dixit voorzitter Thierry Vermeeren. De club van Franstalige CIO's en managers van ict-bedrijven wil een hoogwaardige dienst aanbieden aan zijn leden, via opleidingen en evenementen waar uitmuntendheid primeert. Een eerste luik van 12 opleidingsmodules van hooguit één dag rond drie thema's is klaar. Rond het eerste thema- leadership en strategie - willen de organisatoren in samenwerking met het Insead de rol van cio's en ceo's op het vlak van innovatie onderzoeken. Tweede thema is de schijnbaar onaantastbare alignering van ict op de business, in samenwerking met de Solvay Business School en Guberna. Laatste thema is het hr-management (leadership en human capital) met CounterStrain Management en Peter Koestenbaum, de spil van Ford Worldwide. De Club zal ook een reeks conferenties organiseren: drie of vier volgend jaar, en twee dit jaar, waaronder dat van 4 juni. Tijdens die laatste lag de focus op ict en hr-management, met name in de dienstensector, op basis van een onderzoek uit 2006 door de Forem en het instituut Survey & Action. Het onderzoek bevatte weinig nieuws: de ict-diensten worden voornamelijk geleverd door (jonge) kmo's waarvan tweederde minder dan vijf personeelsleden telt; de helft van de ict-functies bevindt zich buiten de ict-sector zelf; er zijn weinig werkzoekenden in de sector; de zwakke informatisering van Waalse kmo's is een hinderpaal. Ook de klassieke profielen van de ict-werknemer veranderen nauwelijks: "Typisch voor ict-diensten zijn de doorgedreven individualisering en de netwerken van 'samenwerkende nomaden'." In de helft van de gevallen gaat het om zelfstandigen. Ze wisselen vaak van werkgever en vinden makkelijk werk in een wereldje waar iedereen iedereen kent, en de mond-aan-mondreclame wonderen verricht. Opmerkelijk is wel de neiging naar permanente opleidingen en de sterke behoefte aan opleidingen buiten ict: talen, sociaal-relationele aspecten, management,... De personen waarnaar werkgevers op zoek zijn moeten immers niet enkel technologische maar ook management- en bedrijfsvaardigheden bezitten. Steeds weer keert dezelfde vraag terug: gaan we voor die ene witte raaf die meteen kan beginnen, of voor getalenteerde mensen die kunnen worden opgeleid? Ook omdat de meesten ongepland in de ict-sector belanden: de helft van de ondervraagde personen (581 ict-werkgevers, 310 werknemers, 322 zelfstandigen) heeft geen specifieke ict-opleiding. Interessant is de interpretatie van het onderzoek door Forem-expert Bernard Van Asbrouck. Ict is niet neutraal wat de werkorganisatie betreft. Er is een impact op alle niveaus: economisch, cultureel en sociaal. Ict creëert de omstandigheden voor haar eigen ontwikkeling en gooit de traditionele schema's inzake werkorganisatie en human resources overhoop. Het is een belangrijk wereldwijd verschijnsel. Van Asbrouck: "Het ecosysteem van de ict noopt tot grondige transformaties in de processen voor tijdelijke aanstellingen, de ontwikkeling van competenties, rekrutering en winstdeling. Het hr-management in deze sector staat aan de vooravond van een revolutie waarvan we de omvang onderschatten." Donal Sands, director Employement Services bij FAS (Ierland) en voorzitter van de EVTA (European Vocational Training Association), had het in zijn presentatie - zeer uitvoerig - over het waarom van het succesvolle economische en sociale ontwikkelingsmodel in Ierland, en over de it-crisis van de jaren 2000-2004 toen 10.000 banen verdwenen in de it-sector. Ter afronding van die 4de juni had een gesprek plaats met kabinetsvertegenwoordigers (Frédéric Duchêne voor minister Marcourt, Philippe Donnay voor Joëlle Milquet en Bruno Vandezande voor Dominique Simonet) en bedrijfsleiders (Eric Pansin van Ordiges en André Vanden Camp, ex-ING). De CIO-Club Wallonie/Bruxelles is van plan om invloed uit te oefenen op alle hefbomen van de macht. Thierry Vermeeren:"Ict is een fundamentele, directe en indirecte speler geworden in de economie. De correcte integratie ervan in de regionale economie is een essentiële factor voor competitiviteit. Elk duurzaam economisch en sociaal ontwikkelingsbeleid moet ict-bestanddelen ervan integreren." Voor Frédéric Duchêne zijn ze echter per definitie sectoroverschrijdend en 'actief' in de meeste bestaande 'pôles de compétitivité', maar zijn ze niet als dusdanig zichtbaar. Patrick Crasson, ondervoorzitter van de Club, is het daar niet mee eens: "We beschouwen ict te vaak als een loutere 'commodity'. Als we over back-offices spreken, kan je informatica vergelijken met elektriciteitsvoorziening, maar dat is toch een te beperkte visie. Ict is meer dan sectoroverschrijdend. Als je vertrekt van de technologie van Eyetronics, die als basis zal dienen voor de creatie van de virtuele 3D-samenwerkingsruimte van onze club, en je integreert die in andere domeinen, zorg je voor innovatie en tewerkstelling. Als je een bedrijf zoals IRIS beperkt tot het transversale, verstik je het! We moeten van ict een 'pôle de compétitivité' maken. We moeten een leidraad bieden voor een sector die constant evolueert en muteert." Jean-Luc Manise