The Bayard Partnership verzamelde dit jaar opnieuw zo'n 130 cio's, interimmanagers, programmamanagers en hooggeplaatste consultants voor een reeks interactieve presentaties. Onder de titel 'Who's running this business' gingen ze op zoek naar de huidige en wenselijke plaats van de chief information officer, programma- of projectverantwoordelijke binnen zijn organisatie. Ict staat daarbij niet langer tegenover de business, maar er middenin. De cio verschuift van een dienstverlenende rol naar die van 'change agent', de voortrekker, de motor van verandering.
...

The Bayard Partnership verzamelde dit jaar opnieuw zo'n 130 cio's, interimmanagers, programmamanagers en hooggeplaatste consultants voor een reeks interactieve presentaties. Onder de titel 'Who's running this business' gingen ze op zoek naar de huidige en wenselijke plaats van de chief information officer, programma- of projectverantwoordelijke binnen zijn organisatie. Ict staat daarbij niet langer tegenover de business, maar er middenin. De cio verschuift van een dienstverlenende rol naar die van 'change agent', de voortrekker, de motor van verandering. Kurt De Ruwe, wereldwijd cio bij Bayer Material Sciences (BMS), verdedigt resoluut de keuze voor een rol als vernieuwer en veranderaar. "Wees niet bang om als eerste de stap te zetten, wanneer je een strategische voorsprong kan uitbouwen." Hij vertelt uitgebreid hoe het bedrijfsbrede programma 'ProgramOne' tegen 2012 de complexiteit van de BMS-organisatie drastisch moet terugschroeven. "De essentie is dat we onze mensen moeten overtuigen om anders te gaan werken", benadrukt hij. "In het verleden was ict een verborgen factor. Nu is onze rol in zakelijke verandering heel openlijk", vindt Kurt De Ruwe. Met ProgramOne wil hij onder meer aandringen op meer gestandaardiseerde bedrijfsprocessen in een SAP-omgeving. Maar de echte uitdaging bestaat erin om de business te overtuigen dat het anders kan. Aan de managementtafel en even goed op de werkvloer. De Ruwe vertelt hoe momenteel een grootschalige communicatiecampagne loopt binnen Bayer via video's, intranetpagina's, blogs, een forum, een magazine... Een groot spandoek met de slogan 'Change is happening' wapperde op het dak van het voetbalstadion van Bayer Leverkusen. "Je moet de visie naar buiten brengen. En natuurlijk realiseren wat je belooft. Vertrouwen bouw je alleen op daden", waarschuwt hij. De uitzondering is niet langer de regel. Het is nu aan de business om te verdedigen waarom ze afwijkende functionaliteit nodig hebben, zoniet wordt de standaardlogica van SAP gebruikt. Dit moet de wereldwijde supportkosten een stuk naar beneden halen, maar vooral ook leiden tot beter onderbouwde business cases. "SAP is maar een stuk software, dat geen enkele garantie biedt op zakelijke return. De waarde ligt erin hoe je het gebruikt", vindt de cio. "Stel alles ter discussie. Bekijk telkens opnieuw of het nóg beter kan", luidt het advies van De Ruwe. Wanneer je mensen telkens opnieuw uitdaagt, wordt verandering vanzelfsprekend. Wanneer een cio de zakelijke afdelingen wil overtuigen dat het anders kan, roept zoiets al te vaak weerstand op. Volgens Cor Loots, vice president Business Process Improvement Emea bij Levi-Strauss, is het logisch dat verandering weerstand oproept. "Je grijpt in op het leven van medewerkers. Denk goed na wat dit voor hen betekent. Zorg ervoor dat verandering staat voor verbetering." Cor Loots vindt dat verandering moet vertrekken vanuit een duidelijke visie, gedragen door resultaten. "De strijd om vertrouwen is nooit een gewonnen zaak", waarschuwt hij. Bovendien moet je de juiste 'sponsor' vinden aan de businesszijde. "Je moet het vertrouwen opbouwen, maar je moet hem of haar laten scoren." Zoals een voetbalcoach. Harley Lovegrove, managing partner bij The Bayard Partnership, werkt momenteel aan een changemanagementprogramma voor Bayer MS. Volgens hem is weerstand tegen verandering perfect normaal. "Apollo-11 had 99% van zijn brandstof nodig om los te komen van de zwaartekracht", stelt hij metaforisch. Vooruit kijken, planning en ervaring zijn volgens hem de sleutels tot succes. En integriteit. In een publieke stemming vond liefst 95% van de aanwezigen dat je als cio of projectverantwoordelijke nooit je medewerkers mag misleiden of leugens gebruiken, zelfs wanneer dat in het belang van de organisatie zou zijn. Jan-Frans Lemmens