Goed honderd cio's en it-managers woonden het evenement van CIOnet bij in The International Auditorium in Brussel. CIOnet telt in België en Nederland intussen zeshonderd leden. Bovendien breidt de organisatie vanaf 2009 haar activiteiten ook uit naar verschillende andere Europese landen. Verandering was het centrale thema van het event in Brussel. Verandering is een continu proces voor wie it als concurrentieel voordeel wil uitspelen. Patrick Arlequeeuw vertelde hoe Proct...

Goed honderd cio's en it-managers woonden het evenement van CIOnet bij in The International Auditorium in Brussel. CIOnet telt in België en Nederland intussen zeshonderd leden. Bovendien breidt de organisatie vanaf 2009 haar activiteiten ook uit naar verschillende andere Europese landen. Verandering was het centrale thema van het event in Brussel. Verandering is een continu proces voor wie it als concurrentieel voordeel wil uitspelen. Patrick Arlequeeuw vertelde hoe Procter & Gamble zijn it-afdeling omvormde tot een Global Business Service. Dat is een aparte business unit die it-diensten levert aan de andere afdelingen van de groep, en die Procter & Gamble zelf als een business runt. "In plaats van ons puur op technologie te richten, brengen we oplossingen en diensten. In plaats van te kijken wat er nodig is aan it, onderzoeken we wat er mogelijk is." Een mooi voorbeeld is de realisatie van de site pampers.com, die uitgroeide tot een van de grootste online communities voor jonge moeders. It lag hier aan de basis van de uitbouw van een gepersonaliseerde een-op-een relatie met de consument. Porthus-voorzitter Peter Hinssen stelde dat de concrete invulling van de positie van de it-afdeling aan vernieuwing toe is. "Er is een revival van it nodig, terwijl it vandaag te vaak louter op survival is gericht." Hinssen herhaalde daarbij de bekende boodschap dat een grote behoefte is aan medewerkers die inzicht in business en it op de juiste manier weten te combineren. De cio moet daarbij een meer prominente rol opeisen binnen het algemene bestuur van de onderneming. Pieter Ketting van Rabobank legde uit hoe de veranderende wereld en de veranderende behoefte van de consument - bankieren kan via het internet dag en nacht - leidden tot de compleet nieuwe inrichting van het it-departement. En dat moeten we in dit geval letterlijk nemen. Rabobank bedacht een omgeving waarin de medewerkers ook buiten de traditionele kantooruren over een werkplek kunnen beschikken, met alle denkbare voorzieningen op het vlak van technologische ondersteuning, catering, enzovoort. Pieter Ketting: "Natuurlijk rekenen we de medewerkers af op de uiteindelijke output die ze leveren. Het gaat erom dat je hen het vertrouwen schenkt om hun takenpakket zelf in te delen en de faciliteiten aan te bieden zodat ze hun werk eender hoe, waar of wanneer kunnen uitvoeren." Dries Van Damme