Ondernemingen in het middelgrote segment hebben de voorbije jaren een deel van hun workloads verschoven naar de cloud. Ze doen dat stap voor stap, met nieuwe SaaS-toepassingen als motor, en parallel aan investeringen in eigen infrastructuur. Dat blijkt uit een onderzoek dat IT-dienstverlener Cheops uitvoerde net voor het uitbreken van de coronapandemie. In totaal werden 43 bedrijven uit verschillende sectoren - ongeveer de helft met 25 tot 100 medewerkers, de andere helft van 101 tot 1.000 medewerkers - telefonisch bevraagd. Bij de bedrijven die deelnamen aan de bevraging zit ongeveer één derde van de workloads in de cloud. Drie op de v...

Ondernemingen in het middelgrote segment hebben de voorbije jaren een deel van hun workloads verschoven naar de cloud. Ze doen dat stap voor stap, met nieuwe SaaS-toepassingen als motor, en parallel aan investeringen in eigen infrastructuur. Dat blijkt uit een onderzoek dat IT-dienstverlener Cheops uitvoerde net voor het uitbreken van de coronapandemie. In totaal werden 43 bedrijven uit verschillende sectoren - ongeveer de helft met 25 tot 100 medewerkers, de andere helft van 101 tot 1.000 medewerkers - telefonisch bevraagd. Bij de bedrijven die deelnamen aan de bevraging zit ongeveer één derde van de workloads in de cloud. Drie op de vier bedrijven heeft wel nog een eigen datacenter. Het zijn opvallend genoeg vooral de bedrijven die niét groeien die hun data het liefst in de onmiddellijke buurt houden. 90% van de niet-groeiers zweert bij een eigen datacenter. Bij bedrijven die fors groeien (meer dan 20% de afgelopen vijf jaar) gebeurt 35% van alle workloads vandaag via cloud computing. De IT-dienstverlener concludeert uit de resultaten dat er niet zoiets bestaat als een lineaire evolutie waarbij alle bedrijven stelselmatig hun IT volledig naar de cloud gaan verhuizen. Er is veeleer sprake van een slingerbeweging in functie van de maturiteit van bedrijven. Voor startende bedrijven die op IT-vlak nog nergens staan, is het veel makkelijker om meteen voor de gekende voordelen van cloud te kiezen zoals elasticiteit in schalen van de nodige infrastructuur - zowel naar boven als beneden - en het financieringsmodel. Bij de meer gevestigde ondernemingen is het al veel minder vanzelfsprekend om alle workloads zomaar in de cloud te stoppen. De meeste middelgrote bedrijven blijken relatief makkelijk de stap te zetten naar SaaS-toepassingen, maar kiezen nog niet altijd voor (de volledige) IT-infrastructuur via de cloud. Daarmee liggen deze resultaten in lijn met de resultaten van de Data News cloudenquête (zie vorige pagina's). Toch zijn er ook wat verschillen. Uit dit onderzoek blijkt dat middelgrote bedrijven in België de cloud vooral beschouwen als een manier om de efficiëntie of de klanttevredenheid te verhogen. Slechts een minderheid noemt de cloud een mogelijkheid om zelf nieuwe, innovatieve diensten te kunnen aanbieden. In de Data News cloudenquête wordt dit net door 45% van de ondervraagde bedrijven aangehaald als dé reden om de stap naar de cloud te zetten. Misschien dat de timing het verschil in antwoorden kan verklaren: onze enquête werd afgenomen op een moment waarop bedrijven massaal naar thuiswerk overschakelden als gevolg van de afgekondigde coronamaatregelen. Voor Cheops is het op basis van dit rapport hoe dan ook duidelijk dat veel Belgische middelgrote bedrijven vooral binnen hun bestaande kader blijven denken over IT en de cloud. Dat de meeste bedrijven vandaag vooral kiezen voor efficiëntie boven groei. "Het onderzoek toont voor mij aan dat er bij middelgrote bedrijven nog veel ruimte is voor een meer strategische en ambitieuze aanpak van IT in functie van business", besluit Geert Degezelle, CEO van Cheops. Door de ambitie naar een hoger niveau te tillen, zou de sector van middelgrote ondernemingen IT veel sterker kunnen inzetten als 'business enabler'.