Software voor de financiële wereld kan je beter met wat extra zorg omringen. BTR staat voor 'hulp bij het bewandelen van de Bank Transformation Road', stelt general manager Luc Vandergoten, en het bedrijf uit Boom heeft met ca. 120 medewerkers sinds 2005 hard aan die zorg gesleuteld. Vandaag heeft BTR zelfs een akkoord gesloten met een vooraanstaand testbedrijf uit Brazilië, goed voor meerdere vliegen in één klap.
...

Software voor de financiële wereld kan je beter met wat extra zorg omringen. BTR staat voor 'hulp bij het bewandelen van de Bank Transformation Road', stelt general manager Luc Vandergoten, en het bedrijf uit Boom heeft met ca. 120 medewerkers sinds 2005 hard aan die zorg gesleuteld. Vandaag heeft BTR zelfs een akkoord gesloten met een vooraanstaand testbedrijf uit Brazilië, goed voor meerdere vliegen in één klap. Het bedrijf steunt op drie pijlers: services (inclusief ontwikkelings/onderhoudsdiensten rond Java én Cobol, naast project management/portfoliobeheer etc), componenten van derden (zoals Oracle iFlex) en eigen componenten om oplossingen te creëren voor de bank-, verzekerings- en leasingwereld. Het eigen product is 'LetterGen' voor het genereren van documenten (al in ontwikkeling sinds 1997), naast het projectmatig aanpakken van voor content management en back office-oplossingen. BTR kan overigens ook mankracht leveren die ondersteuning voor de infrastructuur bieden (in casu de verschillende smaken van Unix/Linux). Het mikt voor dit alles op klanten in België en de omringende landen, en laat zich graag voorstaan op de gemiddeld 10 jaar ervaring van de werknemers in de betrokken sectoren. "Ze houden van werken voor de bankwereld, maar willen niet in een bank zelf werken," grapt Vandergoten. Voor dit jaar mikt het bedrijf - nog geheel in privébezit - op een omzet van 9,8 miljoen euro (tegen 5,8 miljoen euro in 2007). Sinds vorig jaar doet BTR ook een beroep op offshore krachten, waarbij het kan rekenen op zes ontwikkelaars bij (KBC's) ValueSource in Chennai, India. Het betreft code voor het eigen LetterGen product, die niet zo makkelijk te produceren valt, want "het is een combinatie van Eclipse, Open Document en eigen software-elementen." In India vindt het BTR-management wel de geschikte competenties, inclusief expertise voor nieuwe ontwikkelingsaanpakken als 'SCRUM' (een snelle iteratieve ontwikkelingswerkwijze). BTR zat wel met de vraag hoe de kwaliteit van dat alles kon worden gegarandeerd, gezien de toch beperkte 'resources'. De oplossing vond Vandergoten in Brazilië, bij Quality Software. "We praatten al een hele poos met hen over testen, en zij boden zowel mogelijkheden rond test-consultancy als het uitvoeren van de testen zelf." Dat omvat zowel het creëren van een testplan van bij de eerste ogenblikken van een project, langs testen en de bijhorende rapporten, tot assistentie bij het beoordelen of een product echt acceptabel is en het opvolgen van de life cycle. Voor een zelfde resultaat zouden in België de kosten vlotweg vier tot vijf maal hoger liggen, rekent Vandergoten voor, waarbij het nog de vraag is of "de beste testers wel kunnen worden behouden." Wat het beoordelen van de kwaliteit van de partner betreft kan Vandergoten terugvallen op een jarenlange eigen ervaring met testen. Het resultaat is dan ook een samenwerkingsverband waarbij BTR niet alleen de eigen code laat ontwikkelen in India en testen in Brazilië, maar deze beide diensten ook aan zijn klanten aanbiedt. BTR neemt dan het inwinnen van de 'requirements' en het projectbeheer voor zijn rekening, laat de code genereren in India, waarna BTR de 'build' creëert en die voor testen doorstuurt naar Quality Software. Meteen een schoolvoorbeeld van een 'volg de zon'-proces. Wanneer Quality Software klaar is met het testen van de 'build', is het immers alweer aan India om de ontwikkeling te hervatten. De voordelen zijn legio, stelt Vandergoten, met voor de klant heel wat meer testmogelijkheden voor een zelfde bedrag. Bovendien werken de drie bedrijven allemaal aan een versteviging van de eigen processen. ValueSource staat zelfs al op CMMI niveau 3 (CMMI staat voor Capability Maturity Model Integration, een procesverbeteringsaanpak). Ook BTR en Quality Software (allebei nu al CMMI 2) ambiëren dat niveau. Dat moet ook uitmonden in een betere communicatie tussen de partners, en met de klanten aan wie op die manier meer garanties op welslagen kunnen worden geboden.Guy Kindermans