CoderDojo zag in 2013 het licht in Ierland en wil jongeren tussen 7 en 18 jaar leren programmeren in het kader van een club. Deze sessies zijn gratis en worden gegeven door vrijwilligers. De vereniging is intussen terug te vinden in meer dan 100 landen en biedt meer dan 2.000 sessies per maand over de hele wereld aan.
...

CoderDojo zag in 2013 het licht in Ierland en wil jongeren tussen 7 en 18 jaar leren programmeren in het kader van een club. Deze sessies zijn gratis en worden gegeven door vrijwilligers. De vereniging is intussen terug te vinden in meer dan 100 landen en biedt meer dan 2.000 sessies per maand over de hele wereld aan. In België werd het initiatief in 2013 ingevoerd door Martine Tempels, die destijds vicevoorzitter was van Telenet Business en nu nog altijd voorzitter is van de Belgische afdeling. "Als regionale organisatie voor België zijn we het platform dat alle stakeholders van CoderDojo bij elkaar brengt. Zo weven we banden tussen de moederstichting, de CoderDojo Foundation in Ierland, en de Dojo's in België, maar ook tussen de verschillende Belgische Dojo's onderling. CoderDojo Belgium is ook de verbindende factor voor derden, zoals sponsors, partners of overheidsinstellingen", lezen we op de website van de vereniging, waarvan Els De Clercq in juni werd benoemd tot algemeen directrice. Elke maand steken zo'n 500 vrijwilligers de handen uit de mouwen om meer dan 2.000 kinderen in ons land te begeleiden. Eind 2017 werd Muriel de Lathouwer (toen CEO van EVS) lid van de raad van bestuur van CoderDojo en liet ze weten dat ze van plan was om de activiteiten van de vzw uit te breiden naar het Franstalige deel van ons land. Deze beslissing kwam er in de nasleep van haar bekroning begin maart tot ICT Woman of the Year van Data News. Want CoderDojo Wallonië was dan wel in mei 2015 ontstaan onder leiding van Céline Colas, die nog altijd aan het hoofd staat van Kodo Wallonië, maar door het gebrek aan middelen en contacten kwam het project niet echt van de grond en werd het vooral gebruikt in scholen. Maar eind 2017 werden er met de steun van Pierre-Yves Jeholet, minister voor digitalisering in de Federatie Wallonië-Brussel, en van Digital Wallonia in het bijzonder nieuwe budgetten uitgetrokken en kon Valérie Gillon (die nog gewerkt heeft bij EVS Broadcast Equipment) in maart 2018 benoemd worden als 'community lead'. "Mijn belangrijkste taak is om coaches aan te werven die de jongeren zullen begeleiden tijdens de programmeersessies", legt ze uit. "Tegenwoordig zijn digitale toepassingen alomtegenwoordig en zijn computervaardigheden onmisbaar geworden. Soms wekken jongeren wel de indruk dat ze beter overweg kunnen met informaticatools dan de oudere generatie, maar op het vlak van onderwijs is er toch nog veel werk aan de winkel. Onze ambitie is om hen op een leuke manier te leren programmeren door hen te begeleiden. De profielen van onze coaches kunnen sterk uiteenlopen: IT'ers, Scratch-escorts, logopedisten, leerkrachten, gepensioneerden, ouders en zelfs computerhackers. Kortom, iedereen die graag leert en zijn kennis overdraagt." Momenteel telt CoderDojo 14 centra in Wallonië en Brussel en het zou er nog een tiental extra willen openen. De vereniging heeft 2 werknemers in Wallonië en onderhoudt nauwe contacten met Vlaanderen. Daarnaast is de vereniging van plan om in februari of maart 2019 een CoderDojo4CIO te organiseren in Wallonië. De bedoeling is om IT-directeuren te informeren over de opgezette activiteiten en hen aan te moedigen om die informatie door te geven. "We zijn nog niet bekend genoeg in Wallonië", betreurt Valérie Gillon, die al haar energie in CoderDojo steekt. In april zou er ook een mega-CoderDojo komen, en een Dojo voor jonge meisjes in oktober. "We moeten jongeren op een leuke manier laten proeven van informatica. De bedoeling is om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, vooral jonge meisjes, niet om er allemaal IT'ers van te maken, maar om hen digitale vaardigheden bij te brengen die ze in de toekomst goed zullen kunnen gebruiken", besluit Valérie Gillon.