Het productieproces van de kranten van Corelio (toen nog VUM) was een jaar of zes-zeven geleden bijzonder complex geworden, met een waaier van toepassingen en systemen. Begin 2002 lanceerde Corelio daarom een project om de verschillende softwarepakketten te verbinden met het publicatieproductiesysteem van CCI Europe. Aanvankelijk was de mediagroep erin geslaagd op die manier meer dan dertig verbindingen tot stand te brengen, maar het werd steeds duidelijker dat het verder ontwikkelen met de eigen it-staf op termijn niet meer haalbaar zou zijn. En dus werd beslist expertise van buitenaf binnen te halen en software van derden aan te kopen.
...

Het productieproces van de kranten van Corelio (toen nog VUM) was een jaar of zes-zeven geleden bijzonder complex geworden, met een waaier van toepassingen en systemen. Begin 2002 lanceerde Corelio daarom een project om de verschillende softwarepakketten te verbinden met het publicatieproductiesysteem van CCI Europe. Aanvankelijk was de mediagroep erin geslaagd op die manier meer dan dertig verbindingen tot stand te brengen, maar het werd steeds duidelijker dat het verder ontwikkelen met de eigen it-staf op termijn niet meer haalbaar zou zijn. En dus werd beslist expertise van buitenaf binnen te halen en software van derden aan te kopen. Er volgde een uitgebreid marktonderzoek waaruit uiteindelijk Tibco als beste te voorschijn kwam. Voor Jan Lafosse, ict-manager voor infrastructuur bij Corelio, was het duidelijk dat Tibco voorop liep op het vlak van soa-oplossingen en ook de nodige kennis en expertise had om de complexe processen bij Corelio beheersbaar en efficiënt te maken. Peter d'hollander, projectbeheerder en van bij de start actief betrokken bij de Tibco-implementatie, zegt dat hij toen al vooral onder de indruk was van de gebruiksvriendelijkheid van de software. In een eerste fase werd vooral gewerkt aan de integratie van de redactiesystemen, vooraleer ook de lay-outsoftware voor de advertenties aangepakt werd. Daarbij besefte men bij Corelio al snel dat de connecties tussen de verschillende toepassingen veel complexer waren dan eerst gedacht werd, en dus werd de hele ontwikkeling op een andere leest geschoeid met behulp van Tibco. In een volgende fase werd vooral aandacht besteed aan het aanleveren van artikelen aan derden. Eenmaal dat de teksten door de journalist geschreven en door het redactieproces verwerkt zijn, worden ze niet alleen gepubliceerd in een van de kranten van de groep maar ook verdeeld naar websites en in elektronische vorm aangeleverd aan derden, in het gewenste formaat. Die datastroom werd beheersbaar gemaakt met behulp van Tibco-software. Tegelijkertijd werd ook de oplossing voor het boeken van advertenties vervangen door een van Tibco. Corelio stelde daarbij vast dat Tibco niet alleen nuttig was voor grote integratieprojecten maar ook voor kleinere initiatieven zoals de spotter. be website. Hier komt immers content van verschillende leveranciers toe die moet geconverteerd en samengebracht worden op de website - een ideale toepassing voor een soa-architectuur. In een volgende fase wijzigde Corelio ook een deel van zijn administratieve verwerking met behulp van een soa-oplossing van Tibco, waarbij de klantengegevens uit SAP ter beschikking gesteld werden van de medewerkers. Op termijn zal die informatie ook beschikbaar komen voor krantenwinkels zodat die zelf rechtstreeks via een website het aantal exemplaren dat ze wensen zullen kunnen wijzigen en daarmee tijdrovende procedures uit de wereld kunnen helpen. Wat Jan Lafosse het meest apprecieert zijn het gemak en de snelheid waarmee hij in een Tibco-omgeving kan ontwikkelen en testen. "En voeg daar ook maar het gemak in het onderhoud en de korte leercurve aan toe", zegt hij. Een van de grootste voordelen van Tibco is volgens hem het gemakkelijke beheer. Vroeger liepen er meerdere scripts op verschillende systemen en was het bijzonder moeilijk om na te gaan welk script al door wie verwerkt was. Nu kan hij in één oogopslag vanuit een enkel centraal punt zien of al de verbindingen correct werken. Ook het feit dat Corelio in staat is geweest zijn business-processen doorheen de hele organisatie te standaardiseren is volledig te danken aan het soa-platform van Tibco, zegt Lafosse. Een van de meest opvallende projecten waarvoor Tibco werd ingezet, was het verwerken van verkiezingsresultaten. "De hoofdopdracht van een krant is zijn lezers altijd het meest actuele nieuws voorschotelen", zegt Lafosse. "En dat betekent dat we de krant zo laat mogelijk willen beginnen drukken, liefst met de allerlaatste resultaten. Met behulp van Tibco zijn we erin geslaagd resultaten die in de loop van de dag vanuit verschillende bronnen binnenkwamen, te integreren en onmiddellijk te gebruiken". Voor Peter d'hollander was precies dat verkiezingsproject het beste bewijs van de tijdwinst die er met Tibco geboekt kon worden. "Vroeger hadden we meer dan honderd mandagen nodig om met meerdere mensen zoiets te ontwikkelen, nu heeft slechts één man er minder dan twintig mandagen over gedaan." En er wordt nog bijzonder veel ontwikkeld op basis van dat soa-platform, zegt hij. "We zijn volop bezig met de ontwikkeling van een content managementsysteem in het kader van de vernieuwing van onze websites, waarbij alle interfacing van en naar die websites over Tibco loopt. Ook het identity managementsysteem dat we nu bouwen, maakt gebruik van Tibco voor het synchroniseren van de aanlogmechanismen over de verschillende websites. En Tibco wordt ook ingezet voor de interfacing van onze eigen systemen met crm-toepassingen van Microsoft. En dat is zeker nog niet het einde want het soa-platform leent zich nog tot veel meer...".Frans Godden