De coronaperikelen die 2020 plaagden, resulteerden niet geheel onverwacht in minder inzendingen voor deze 17de editie van de Agoria eGov awards. Het naar verhouding grote aantal corona-gerelateerde inzendingen ontlokte wel de opmerking dat "als het moet, het blijkbaar toch ook snel kan gaan."
...

De coronaperikelen die 2020 plaagden, resulteerden niet geheel onverwacht in minder inzendingen voor deze 17de editie van de Agoria eGov awards. Het naar verhouding grote aantal corona-gerelateerde inzendingen ontlokte wel de opmerking dat "als het moet, het blijkbaar toch ook snel kan gaan." Het hoeft niet te verbazen dat de Coronalert app van Sciensano de hoofdvogel van 'Beste eGov Project' afschiet. Deze app scoorde immers in elke categorie hoog. Het rendement is schier onberekenbaar in de mate dat de app moet helpen de pandemie in te dijken, zodat de samenleving en economie kunnen heropleven. En samenwerking in het project is ook 'top', met de lokale medewerking van al meer dan twee miljoen burgers maar ook het Europees delen van innovatieve expertise, onder meer door Belgische expert Bart Preneel. Andere prijzencategorieën kenden ook een stevige covid-19-insteek, zoals de 'Rendabiliteit'-award. Het project 'RPA bots tegen Corona: uitbetaling tijdelijke werkloosheid' van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen geeft mooi aan hoe snel de medewerkers kunnen worden ontlast van de plotse toename van routinehandelingen. Het zal interessant zijn om op te volgen of dit gebruik van robotic process automation bots eenmalig en van korte duur zal zijn, dan wel een ingeburgerde oplossing wordt om onder meer de nakende pensioengolf van ambtenaren aan te pakken. De INA Interventie app van de Brandweerzone Antwerpen krijgt de award voor 'Gebruiksvriendelijkheid'. Voor wie snel en automatisch de juiste informatie moet krijgen op de plaats van onheil, is die gebruiksvriendelijkheid uiteraard van levensbelang. Bij de 'Innovatie'-award was dit jaar AI troef, met de 'Inzet van GeoAI voor gewasdetectie en automatische interpretatie van luchtfoto's' door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Deze innovatie zal duidelijk nog een bredere inzet krijgen, en draagt ook sterk bij aan een grotere efficiëntie en een vermindering van fouten. Ook de 'Samenwerking'-award kleurt corona, met de 'PALOMA' back-office verwerking door de FOD Volksgezondheid. Die toepassing verwerkt de info uit de ingevulde formulieren van terugkerende reizigers, en voorziet in de samenwerking van een lange en uiterst verscheiden keten van betrokken partijen. De nieuwe 'Duurzaamheid'-award wordt geclaimd door het project 'Beheersen van de Openbare Ruimte in Gent (BORG) van de stad Gent. De 'Minder hinder'-doelstelling resulteert in "ecologische, sociale en economische duurzaamheid en heeft een belangrijke impact op de levenskwaliteit in de stad." Nieuw bij de eGov awards was dit jaar de Smart City Award, die door de stad Roeselare werd weggekaapt met hun 'Datastrategie en - inzichten als basis voor een efficiëntere dienstverlening en lange termijn beleidsontwikkelingen'. Het data- en BI-beleid van de voorbije jaren resulteerde in een 'datagestuurde organisatie' zodat de stadsmedewerkers continu, over alle teams heen, de dienstverlening aan de burgers kunnen bijsturen. Klaarblijkelijk zal deze award niet uitsluitend door projecten met sensoren worden overheerst.