Het Vlaams onderwijs telt meer dan 1 miljoen leerlingen verspreid over tientallen richtingen. Om hen op te volgen worden al decennia statistieken bijgehouden en die zijn voortaan ook digitaal interactief beschikbaar. Zo moet data leiden tot een beter beleid.
...

Het Vlaams onderwijs telt meer dan 1 miljoen leerlingen verspreid over tientallen richtingen. Om hen op te volgen worden al decennia statistieken bijgehouden en die zijn voortaan ook digitaal interactief beschikbaar. Zo moet data leiden tot een beter beleid. "In 2012 zijn we gestart met het project Databundel : pdf's over thema's zoals leerlingenaantallen, de evolutie daarin en de vergelijking met andere scholen", legt Brecht Viane, projectleider voor Dataloep bij het Ministerie van Onderwijs, uit. Het project werd uitgebreid, onder meer met schoolse vertragingen, schoolverlaters en uitstroom. "Maar al snel merkten we dat er nood was aan tools om scholen met elkaar te vergelijken en het geheel dynamischer te maken. Zo zijn we eind 2014 uitgekomen bij Qlik en is Dataloep gestart." In totaal duurde het enkele maanden om het project uit de grond te stampen. Het Kenniscentrum Onderwijs en Vorming heeft de tools van Qlik op eigen servers geïnstalleerd en startte met een vijftal dashboards in 2015. Onder meer voor leerlingenaantallen en leerlingenkenmerken (zoals de sociale achtergrond) in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Maar ook een dashboard dat toont vanuit welke secundaire richting studenten naar welke richtingen in het hoger onderwijs doorstromen. "Van bij de start hebben we geprobeerd om standaarden vast te leggen, ook voor de lay-out", zegt Viane, "We wilden een goede basis hebben om op verder te bouwen. Daarbij hebben we snel gemerkt dat we meer ondersteuning nodig hadden. Daarom hebben we een usability-expert ingehuurd die er, onder meer met behulp van wire frames, een betere look & feel aan gaf." Het was een uitdaging, zegt Viane, "Maar we zijn blij dat we ze zijn aangegaan. De dashboards zien er nu goed uit en zijn onderling afgestemd op elkaar." Dataloep wordt onder meer gebruikt door schooldirecteurs. Maar ook Vlaamse burgers kunnen cijfers opvragen. Dat wil zeggen dat niet iedereen dezelfde data ziet. "Je kan als schooldirecteur zien hoe je school zich verhoudt tot anderen in je stad, maar je kan dat niet als er bijvoorbeeld maar twee scholen zijn", legt Jerry Vertriest, coördinator van het kenniscentrum Onderwijs & Vorming, uit. Intussen is het tijd voor de volgende stappen : "We willen Dataloep aanbieden aan nieuwe gebruikers, bijvoorbeeld het kunstonderwijs, het CLB en scholengemeenschappen. In een tweede fase willen we dieper gaan en voor elk onderwijsniveau meer thema's aanbieden. Op termijn kan je dan links leggen tussen afwezigheid en vroegtijdig schoolverlaten. Dat zijn plannen voor de komende jaren" zegt Viane. "Ook prognoses rond tewerkstelling in de komende vijf jaar zijn een optie", vult Vertriest aan, "Tot slot willen we nog kijken of ze bij de Vlaamse Overheid meer interessante informatie hebben die we in de toekomst kunnen opnemen." Pieterjan Van Leemputten