Het Groeipakket is meer dan de kinderbijslag. Het pakket omvat ook schooltoeslagen en sociale toeslagen. Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben daarenboven recht op een zorgtoeslag. Kind en Gezin kreeg in 2016 de regie over die hervorming in handen. Dat kreeg onderdak bij Opgroeien, het nieuwe Vlaamse agentschap dat Kind en Gezin, Jeugdhulp en een deel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap overkoepelt.
...

Het Groeipakket is meer dan de kinderbijslag. Het pakket omvat ook schooltoeslagen en sociale toeslagen. Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben daarenboven recht op een zorgtoeslag. Kind en Gezin kreeg in 2016 de regie over die hervorming in handen. Dat kreeg onderdak bij Opgroeien, het nieuwe Vlaamse agentschap dat Kind en Gezin, Jeugdhulp en een deel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap overkoepelt. "Het Groeipakket ondersteunt de participatie van gezinnen en kinderen aan de samenleving", zegt Bart Lachaert, afdelingshoofd Groeipakket. "Elk kind met domicilie in Vlaanderen krijgt automatisch een basisbedrag, eventueel aangevuld met één of meer toeslagen." Automatische rechtentoekenning neemt met nieuwe technologie een traditionele drempel weg. "Vroeger wisten mensen niet altijd waar ze recht op hadden", zegt Johan Buyck, data-expert Groeipakket. "Ze moesten de toelages zelf aanvragen. De gezinnen die een toelage het best konden gebruiken, bleken vaak geen aanvraag in te dienen." Nu gebeurt de berekening van de schooltoeslag automatisch, van kleuterschool tot secundair onderwijs. Hierdoor krijgen 90.000 kinderen meer de extra ondersteuning. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket betaalde dit schooljaar alle schooltoeslagen op vijf maanden tijd uit. "Vroeger namen die uitbetalingen een heel schooljaar in beslag. Gezinnen beschikken nu veel sneller over de toeslag", aldus Lachaert. Het armoederisico in Vlaanderen is op nauwelijks een jaar tijd met anderhalf procent gedaald, dankzij de automatische rechtentoekenning en de verruiming van de sociale toeslagen. Ook de manier waarop berekening van de toeslagen gebeurt, is veranderd. Waar een werkende ouder vroeger misschien evenveel verdiende als iemand met een vervangingsinkomen, had die eerste geen recht op financiële hulp en de tweede wel. "Dat is nu rechtgezet", zegt Lachaert. "Het heeft ervoor gezorgd dat meer dan 350.000 kinderen de sociale toeslag krijgen: dubbel zoveel als voorheen." Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben ook recht op een zorgtoeslag. Maar die is voor elk kind uniek, waardoor automatisering niet mogelijk is. Een doorgedreven samenwerking tussen de agentschappen Opgroeien, Uitbetaling Groeipakket en Informatie Vlaanderen (AIV) brengt alle benodigde data samen. Een sleutelrol is daarbij weggelegd voor het AIV. Dat agentschap vraagt informatie op bij ruim dertig gekwalificeerde databronnen. Via het AIV stroomt de benodigde informatie door naar het agentschap Opgroeien en verder naar het agentschap Uitbetaling Groeipakket. "Ons datasysteem kent de juiste toelagen toe, voert de berekening uit en geeft de opdracht voor de uitbetaling aan de betreffende actor", zegt Buyck. Het datavolume vormde een grote uitdaging. "Twintig miljoen webcalls voor de berekening, naast veertig miljoen verwerkte attesten, maakt een totaal van zestig miljoen verstuurde en verwerkte berichten op jaarbasis. Dat is op Vlaams niveau een ongeziene krachttoer."