- het onderwijsstelsel: plan voor het uitrusten van scholen dat meer dan zijn voorgangers rekening houdt met de noden en de beschikbare hulpmiddelen, breedbandinternet, invoering van nieuwe pedagogische ict-toepassingen, hervorming van de schoolprogramma's, digitale universiteitsaula's, online academie met e-learning content;
...

- het onderwijsstelsel: plan voor het uitrusten van scholen dat meer dan zijn voorgangers rekening houdt met de noden en de beschikbare hulpmiddelen, breedbandinternet, invoering van nieuwe pedagogische ict-toepassingen, hervorming van de schoolprogramma's, digitale universiteitsaula's, online academie met e-learning content; - de digitale inrichting van het grondgebied: dekking voor breedbandinternet zowel bedraad (bedrijven, administraties, scholen, gezinnen, onderzoekscentra) als draadloos (te veralgemenen in openbare gebouwen, ruimten en vervoer), met eenmaking en vereenvoudiging van de inplantingsprocedures voor mobiele infrastructuur; - de structurering en versterking van de Waalse ict-sector (ook wat internationale concurrentiekracht betreft); - de veralgemening van ict in de bedrijven (e-business, sociale netwerken, cloud computing, mobiele marketing...) en een 'webcultuur' voor eenmanszaken en kmo's; - de digitalisering van de openbare diensten (wijzigingen van de werkingsmethodes), de 'vrijmaking' van openbare gegevens (om meer online-diensten aan de burger aan te bieden); - het bevorderen van de mobiliteit en van nieuwe werkschema's; - universele toegang tot ict (toename van de digitale publieksruimte, ict-opleidingen, beraad - in samenwerking met het federale niveau en de ISPA - over internet tegen verlaagd tarief). Enkele voorbeelden van concrete doelstellingen: 2012: 50 % van de openbare gebouwen uitgerust met een draadloos netwerk; samenwerkingsforum voor openbare ambtenaren om het gebruik van ict te bevorderen; 2013: Wifi- of LTE-dekking van de hypercentra, pleinen en parken van 5 Waalse steden, inwijding van een 'online academie' ( e-learning); pilootproject rond cloud computing voor de openbare dienst; verplichte e-factuur voor elke openbare dienstverlener, (deeltijds) mobiel werken voor 10 % van de openbare ambtenaren; 2014: 10 publiek-private samenwerkingen rond ict-thema's. 6 smart work centers; 2015: draadloos internet in 50 % van het openbaar vervoer (stations, haltes...); 30 % van de scholen uitgerust met virtuele pedagogische oplossingen (ENT, LMS...); 40 % inhoud en interne procedures van de openbare diensten beschikbaar via de cloud; 2016: een gelijke 'concurrentiekracht' inzake aanwerving van jonge it-profielen, tussen de openbare functies en de privé-sector.