Gunther Stuer studeerde in 1997 als licentiaat informatica af aan de Universiteit Antwerpen. Daarna schreef hij een doctoraatsthesis en was hij nog drie jaar als postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit verbonden. Eind 2006 maakte hij de overstap naar Fedict, de federale overheidsdienst ict. "Mijn voorkeur ging uit naar Fedict - en niet naar een job in de privésector - omwille van de grote it-projecten die bij de overheid aan de gang zijn. Alleen al op het vlak van hun brede scope bieden veel van die projecten een grote uitdaging. En dan hebben we het nog niet eens over het budget of over de omvang van de gebruikersgroep." Gunther Stuer kon bij Fedict als projectarchitect aan de slag: een vrij brede job met een duidelijk technische focus. "Ik bestudeerde onder meer lastenboeken rond de aankoop van hardware, maar...

Gunther Stuer studeerde in 1997 als licentiaat informatica af aan de Universiteit Antwerpen. Daarna schreef hij een doctoraatsthesis en was hij nog drie jaar als postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit verbonden. Eind 2006 maakte hij de overstap naar Fedict, de federale overheidsdienst ict. "Mijn voorkeur ging uit naar Fedict - en niet naar een job in de privésector - omwille van de grote it-projecten die bij de overheid aan de gang zijn. Alleen al op het vlak van hun brede scope bieden veel van die projecten een grote uitdaging. En dan hebben we het nog niet eens over het budget of over de omvang van de gebruikersgroep." Gunther Stuer kon bij Fedict als projectarchitect aan de slag: een vrij brede job met een duidelijk technische focus. "Ik bestudeerde onder meer lastenboeken rond de aankoop van hardware, maar deed even goed aan kwaliteitsopvolging van softwareprojecten. Voor mij was de job van projectarchitect ideaal om het hele werkterrein van Fedict te leren kennen en om daarin te ontdekken in welke materie ik me verder zou specialiseren." Die specialisatie begint intussen vorm te krijgen, want Gunther Stuer is sinds kort als lead architect IAM (identity & access management) aan de slag. Hij draagt er technische verantwoordelijkheid voor de IAM -projecten. De lead architect speelt vooral bij aanvang van de projectcyclus een bepalende rol. Hij schrijft mee het technische lastenboek en superviseert de input die daarbij onder meer van consultants afkomstig is. "Wanneer verschillende leveranciers op het lastenboek reageren met een voorstel, is het mijn taak die plannen grondig met elkaar te vergelijken. Ik beperk mij daarbij tot het technische luik van het verhaal. Op zo'n moment ga ik op zoek naar de ideale oplossing. " Tegelijk onderzoekt de projectmanager de kredietwaardigheid van de leveranciers, de voorgestelde timing, het beschikbare budget, enzovoort. "In de laatste stap brengen we al die informatie samen en komt het beste voorstel tevoorschijn." Daarna blijft de lead architect betrokken bij de praktische uitwerking van het project. Zo volgt hij onder meer de tussentijdse testresultaten van de ontwikkeling op. "Mijn rol is ervoor te zorgen dat we aan het eind van de rit over een oplossing beschikken die technisch levert wat we in het lastenboek hebben omschreven en die tegelijk overeenstemt met wat de leverancier beloofd had in zijn offerte." Na de technische acceptatie is de rol van de lead architect grotendeels uitgespeeld en nemen de supportafdelingen het project over. "Ik blijf wel actief van op de tweede lijn, onder meer om de change requests te evalueren." Afhankelijk van de grootte van het project, varieert ook de doorlooptijd van de projectfasen waar de lead architect bij betrokken is. "Kleine projecten blijven soms beperkt tot de studie van de leveranciersvoorstellen. Dan is de doorlooptijd niet langer dan twee maanden. Bij grote projecten kan de hele cyclus snel meer dan een jaar of zelfs verschillende jaren bedragen." Voor de architect blijft een grondige technische kennis uiteraard de basis van zijn job. Maar daarnaast blijkt ook communicatie erg belangrijk. "Die communicatievaardigheden heb je zowat overal nodig, doorheen de hele projectcyclus", legt Gunther Stuer uit. "Je moet in staat zijn je visie goed onder woorden te brengen en de andere betrokken partijen tekst en uitleg te geven bij de manier waarop je het project zelf ziet. Ook later - tijdens de testfase, bijvoorbeeld - moet je goed kunnen uitleggen waarom je een bepaald projectstuk afkeurt. Je moet duidelijk kunnen maken wat eraan scheelt en hoe het beter zou kunnen. De rol van architect is op dat vlak erg ver verwijderd van het cliché dat soms nog rond it bestaat: dat van de informaticus die ergens in een kelder de hele dag voor een scherm zit." Als lead architect IAM zal Gunther Stuer de komende jaren alvast de handen vol hebben bij Fedict. "We migreren eerst het bestaande gebruikersbeheersysteem naar een nieuw datacenter", zegt hij. "Daarna werken we een geheel nieuw IAM-systeem uit, onder meer met authenticatie op basis van de elektronische identiteitskaart." Dries Van Damme