Onze jaarlijkse Data News Salarisenquête trekt, ondanks disruptie en robotisering, de lijn door die ook in editie 2016 al te zien was. Over het algemeen, zo blijkt uit de studie, is de Belgische it'er best tevreden met zijn loonpakket. De grote meerderheid, zo'n 80%, is nogal tot zeer tevreden met hun loonpakket en dat is ongeveer hetzelfde resultaat als een jaar eerder.
...

Onze jaarlijkse Data News Salarisenquête trekt, ondanks disruptie en robotisering, de lijn door die ook in editie 2016 al te zien was. Over het algemeen, zo blijkt uit de studie, is de Belgische it'er best tevreden met zijn loonpakket. De grote meerderheid, zo'n 80%, is nogal tot zeer tevreden met hun loonpakket en dat is ongeveer hetzelfde resultaat als een jaar eerder. De it'er verdient dan ook goed zijn brood, al moet hij er wel voor werken. Veel bedrijven zien af van traditionele anciënniteit ten voordele van een aanpak gebaseerd op competenties. Al is het vooral de samenstelling die verandert. Het totale loonpakket blijft redelijk stabiel tegenover vorig jaar. Laa t duidelijk zijn dat de it geen sector is waar vaste salarismatrixen worden gehanteerd. Een kwart van de bedrijven (24,3%) maken salarisverhogingen ondertussen afhankelijk van persoonlijke prestaties, en niet van de meer traditionele anciënniteit. Opvallend is hier het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Waar in Vlaanderen goed 26,9 % van bedrijven zich beroept op persoonlijke prestaties, is dat in Wallonië maar 15 %. In het zuidelijke landsdeel is de uitvoering van de indexering of wettelijke overeenkomsten dan ook opvallend hoger (36,4%) dan in het noordelijke landsdeel (23,9%) "Bij ons wordt het salaris per persoon berekend maar er is wel een salarismatrix", zegt Wim Hufkens, it staffing director bij Econocom BeLux. Zoals veel bedrijven moet ook Econocom de balans vinden tussen medewerkers een perspectief bieden, en zorgen dat hun consultants nog bij klanten aan de slag kunnen. "Op specifieke punten in hun carrièreplanning is er een salarisverhoging voorzien en als er mensen zijn die op een bepaald punt komen waar het stopt, die tevreden zijn met hun job, dan weten ze ook dat hun salaris niet meer gaat stijgen." Het is een policy die wel meer bedrijven, vooral dan in de consultancy-sector, hanteren. Competenties en skills, maar ook de positie die iemand inneemt ten opzichte van zijn peers zijn hier belangrijker dan leeftijd, zegt Luc Gaillet, compensation & benefits manager bij RealDolmen: "Als iemand overbetaald is, dan is de vraag maar of een klant hem of haar nog in dienst wilt nemen. Dat is een vervelend spanningsveld." Om aan dat spanningsveld een oplossing te bieden, experimenteren veel hr-diensten met verschillende formules, van basislonen met bonussen over modulaire vergoedingen tot verschillende vormen van competentiebonussen. Er lijken wel evenveel combinaties te zijn als er bedrijven zijn. "Wij kiezen voor een geleidelijke groei van het pure loon en een performantieverschil van het competente loon, " zegt Philip Roels, hr manager bij Delaware, "We spelen ook met het idee om te gaan naar een vast salaris en daarop een variabel loon." Over het algemeen heeft iedereen een vaste bonus, die afhangt van de resultaten van het bedrijf, de zogeheten cao 90 bonus. En dat is ook goed, zegt Sofie Van Craen, hr manager bij Dimension Data : "Zo heb je ook een gemeenschappelijk doel waar iedereen aan meewerkt." Modulaire verloning, merkten we ook vorig jaar al, zit in de lift. In totaal heeft meer dan de helft van de respondenten ondertussen een modulair loonpakket. Van de deelnemers die het niet heeft, zegt ook 31,7 % dat ze er wel interesse in hebben. Een zekere vorm van modulaire verloning wordt dus populairder, al is dat in veel gevallen nog geen pakket dat werknemers zelf kunnen samenstellen. Denk daarbij aan de 'cafetariaplannen' die bijvoorbeeld al in de financiële sector gangbaar worden, waarbij werknemers zelf, afhankelijk van hun eigen noden op dat moment, kunnen kiezen uit verschillende voordelen zoals telefoonabonnementen, vervoersonkosten, premies, was- en strijkdienst enzovoort. Maar zelfs zonder zelf hun pakket volledig samen te stellen, zijn it'ers qua voordelen goed voorzien. Interessant hier is nog altijd de hang naar een bedrijfswagen. De respondenten zijn er genoeg aan verknocht dat 58,6 % van werkgever zou veranderen, mochten ze gevraagd worden hem af te geven. Voor een openbaar vervoersabonnement is het net andersom, 53 % zou wel blijven... en mogelijk gewoon met zijn bedrijfswagen naar het werk komen. Els Bellens"Over het algemeen heeft wel iedereen een vaste bonus"