De inhoud van de digitale Belgica-bibliotheek omvat momenteel vier types prioritaire documenten:
...

De inhoud van de digitale Belgica-bibliotheek omvat momenteel vier types prioritaire documenten: - voorwerpen van speciale departementen (manuscripten, muntstukken, ...) die als unieke stukken gelden; - dagbladen van de 19de en het begin van de 20ste eeuw waarvan de kwaliteit van het papier een probleem vormt voor langdurige bewaring. Het gaat om 30 Belgische titels; 20 daarvan, goed voor in totaal 3 tot 4 miljoen pagina's, zullen tegen eind dit jaar gedigitaliseerd zijn; - Belgische boeken van de 19de eeuw in slechte staat, of die van groot wetenschappelijk belang zijn; - gedigitaliseerde publicaties (hedendaagse tijdschriften, boeken, catalogussen van tentoonstellingen). Een deel van de digitalisering gebeurt intern. Als het werk te specifiek wordt (en als er budgetten voorhanden zijn!), wordt het uitbesteed. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de digitalisering van kranten of manuscripten. Om de pil te verzachten, is de Albertina ook op zoek naar internationale partnerships. Zo werd er bij de EU een dossier ingediend om via een externe partner (die tegen eind dit jaar gekozen zou moeten worden) over te gaan tot de digitalisering van de manuscripten van de hertogen van Bourgondië, een collectie die momenteel over verschillende bibliotheken verspreid is (Brussel, Parijs, Napels, Wenen). De buitenlandse collecties zullen worden gedigitaliseerd door hun respectieve eigenaars. Er werd ook een nieuwe budgetaanvraag ingediend bij de POD Wetenschapsbeleid voor de digitalisering van kranten, met de hoop op een verlenging voor 2010. Daarnaast werden er contacten gelegd met ProQuest, een Britse uitgever die gespecialiseerd is in uitgaven uit de 18de eeuw (boeken, wetenschappelijke publicaties, ...). De rijkdom van de Belgische collecties heeft ProQuest ertoe aangezet de kosten voor het scannen van deze publicaties op zich te nemen. Naast de 'prioritaire' opdrachten willen verschillende afdelingen ook andere projecten starten. "Er zijn tal van interessante projecten te bedenken rond speciale collecties of specifieke thema's, zoals de poolexpedities en de archieven van de marine", aldus Erwin Pairon, verantwoordelijke voor de dienst Fotografie. "De directeur van onze afdeling Kaarten zou bijvoorbeeld graag de collectie van de Gerlache digitaliseren." Brigitte Doucet