Onbekenden zijn ze allemaal niet voor elkaar. Gradual Software is een bedrijf dat technologie aanbiedt voor de automatisering van publishingwerkstromen, met name van de weinig creatieve maar vanwege de grote volumes vaak arbeidsintensieve taken daarin: roteren van beelden, ontvangen en preflighting (controleren van pdf's) van bestanden, hernoemen van bestanden, kleurruim-teconversies, enz. Gradual Software biedt met zijn Switch-productlijn een technologisch basisplatform en een overkoepelende interface aan, waarmee dit soort van losse processen -uitgevoerd door individuele applicaties van derde leveranciers- aan elkaar kunnen worden geknoopt tot geautomatiseerde taaksequenties. Gradual Software werd eind 2004 opgericht door Peter Camps, die hiermee na een sabbatical zijn herintrede deed in de grafische industrie. Die sabbatical was ingegaan in maart 2003, toen Camps aftrad als ceo van Enfocus Software. Dat bedrijf, de leverancier van de PitStop-software voor pdf-preflighting en -editing, had hij een decennium eerder mee opgericht maar in 2000 overgelaten aan Artwork Systems. Enfocus bleef altijd een autonome business unit binnen Artwork...

Onbekenden zijn ze allemaal niet voor elkaar. Gradual Software is een bedrijf dat technologie aanbiedt voor de automatisering van publishingwerkstromen, met name van de weinig creatieve maar vanwege de grote volumes vaak arbeidsintensieve taken daarin: roteren van beelden, ontvangen en preflighting (controleren van pdf's) van bestanden, hernoemen van bestanden, kleurruim-teconversies, enz. Gradual Software biedt met zijn Switch-productlijn een technologisch basisplatform en een overkoepelende interface aan, waarmee dit soort van losse processen -uitgevoerd door individuele applicaties van derde leveranciers- aan elkaar kunnen worden geknoopt tot geautomatiseerde taaksequenties. Gradual Software werd eind 2004 opgericht door Peter Camps, die hiermee na een sabbatical zijn herintrede deed in de grafische industrie. Die sabbatical was ingegaan in maart 2003, toen Camps aftrad als ceo van Enfocus Software. Dat bedrijf, de leverancier van de PitStop-software voor pdf-preflighting en -editing, had hij een decennium eerder mee opgericht maar in 2000 overgelaten aan Artwork Systems. Enfocus bleef altijd een autonome business unit binnen Artwork Systems. Vorige zomer smolt Artwork Systems samen met zijn voormalige grote concurrent Esko, om zo uit te groeien tot een quasi monopolist in de markt voor verpakkingsprepress. Bij de oprichting van Gradual Software had Peter Camps zich omringd met verschillende voormalige Enfocus-pioniers. Peter Camps gaat nu als senior vice-president Enfocus leiden en krijgt tevens een zitje krijgt in het directiecomité van EskoArtwork. De hereniging met Enfocus komt dus feitelijk neer op een groot weerzien met vroegere collega's. Toch hebben maar weinigen in de sector deze overname zien aankomen. Gradual draaide in 2007 break-even en was pas sinds het laatste kwartaal voor het eerst winstgevend. Letterlijk op de drempel van het commerciële succes, dus. Welke concrete motieven liggen aan de basis van de overname? Peter Camps vertelt dat de nieuwe toenadering tussen hemzelf en Guido Van der Schueren (samen met ceo Carsten Knudsen de topman van EskoArtwork) het resultaat is van een weldoordacht plan, waarover de eerste gesprekken reeds vorige zomer werden aangevat."Gradual Software had inderdaad ook autonoom nog verder kunnen groeien. Maar dat zou dan wel de uitbouw van een andere organisatiestructuur hebben gevergd. Uiteindelijk zijn we slechts een handvol mensen, terwijl we toch wereldwijd actief willen zijn. Hier in België valt dat niet zo op, omdat ons hele team in Gent gebaseerd is, maar in het buitenland was het totnogtoe voor ons niet zo evident om dicht bij onze klanten te staan. Op dat vlak denk ik dat de ondersteuning door het internationaal goed uitgebouwde commerciële apparaat van EskoArtwork/Enfocus ons veel praktische zorgen uit handen zal nemen. Een andere mooie synergie zie ik op technisch vlak, met name in de combinatie tussen onze automatiseringstechnologie en de pdf-expertise van Enfocus. Twee complementaire R&D-teams kunnen samen ongetwijfeld hele mooie dingen bedenken... en dat is in het voordeel van de hele industrie." Carsten Knudsen van EskoArtwork, van zijn kant, stelde in een persbericht dat de acquisitie moet helpen om EskoArt-work's ambities naar een bredere markt dan de verpakkingssector alleen waar te maken:"Met deze overname bevestigen we eens te meer ons engagement naar content creators, prepressbedrijven, drukkers, uitgevers en drukwerkinkopers." Een ander motief van de kant van EskoArtwork dat niet in de officiële commentaren te lezen staat maar dat heel waarschijnlijk moet hebben meegespeeld, is dat het bedrijf nood had aan een nieuwe dynamiek voor de Enfocus-activiteiten. Op dat front werden de voorbije jaren weinig spectaculaire technologische verbeteringen genoteerd. "Onvoldoende verdere ontwikkeling is op termijn altijd nefast. Dat geldt ook voor een productlijn als het PitStop-gamma, die de maturiteit al lang heeft bereikt en die wereldwijd zeer goed in de markt ligt", noteerden we uit de mond van een insider. In elk geval lijken met de integratie van Gradual Systems en Enfocus binnen eenzelfde business unit, alle voorwaarden vervuld om een nieuw hoofdstuk aan te snijden. "Het nieuwe Enfocus staat dus sterker dan voordien, en zal in zijn toekomstige ontwikkelingen vooral werken rond vier thema's: interfacing naar applicaties van derde partijen, ondersteuning van meer bestandsformaten, bredere ondersteuning van metadatastandaarden en kwaliteitscontrole", zegt Peter Camps. Gradual Software had totnogtoe altijd een beetje een alternatief imago, in de zin dat zijn technologie een laagdrempelig alternatief kon vormen voor grafische bedrijven die voor hun workflowsoftware niet met een van de grote prepressleveranciers in zee wilden gaan. "We vormen een aparte divisie binnen EskoArtwork, en binnen die divisie blijven partnerships met andere technologieleveranciers op de eerste plaats komen. De toekomst zal uitwijzen dat dit geen holle woorden zijn", reageert Camps. Het nieuwe Enfocus zal volgens hem onder meer volledig trouw blijven aan Crossroads. Crossroads is een vorig jaar door Gradual Software in het leven geroepen community voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij Switch: als gebruiker, als integrator of als aanbieder van applicaties die met het platform kunnen interconnecteren. De klemtoon bij Crossroads ligt op informatie-uitwisseling en op een pragmatisch aanpak van concrete automatiseringswensen. De technologiepartners van Crossroads zijn hoofdzakelijk kleinere softwarebedrijven met 'best-in-class' applicaties voor heel specifieke toepassingen. Daarbij zitten ook rechtstreekse concurrenten van bepaalde Enfocus-producten, zoals Callas Software met zijn PDF-preflightingtools. Peter Ansoms