Een van de doelen die de Benelux-poot van BT voor de komende jaren stelt, is om de Professional Services & Consulting organisatie in België met zo'n 150 medewerkers uit te breiden. Dertig procent van de nieuwe medewerkers zal bestaan uit pas-afgestudeerden in informaticaopleidingen. Zij krijgen eerst een trainingsprogramma voor de kiezen dat specifiek is gericht op netwerkgebaseerde it-diensten. De overige zeventig procent hoopt BT weg te kunnen plukken uit de it-gerelateerde sectoren, maar ook zij zullen eerst een omvangrijke training te verwerken krijgen. "Precies van die training en omscholing hebben wij een uiterst belangrijk punt gemaakt", zegt Rebecca Kilpatrick-Markovits: "Per werknemer voorzien wij een apart opleidingsbudget. We beseffen meer dan ooit dat we als bedrijf gewoonweg onze tar...

Een van de doelen die de Benelux-poot van BT voor de komende jaren stelt, is om de Professional Services & Consulting organisatie in België met zo'n 150 medewerkers uit te breiden. Dertig procent van de nieuwe medewerkers zal bestaan uit pas-afgestudeerden in informaticaopleidingen. Zij krijgen eerst een trainingsprogramma voor de kiezen dat specifiek is gericht op netwerkgebaseerde it-diensten. De overige zeventig procent hoopt BT weg te kunnen plukken uit de it-gerelateerde sectoren, maar ook zij zullen eerst een omvangrijke training te verwerken krijgen. "Precies van die training en omscholing hebben wij een uiterst belangrijk punt gemaakt", zegt Rebecca Kilpatrick-Markovits: "Per werknemer voorzien wij een apart opleidingsbudget. We beseffen meer dan ooit dat we als bedrijf gewoonweg onze targets niet kunnen halen, als we geen professionele mensen hebben. En dus zijn we bereid om in onze mensen te blijven investeren." Vooraleer Rebecca Kilpatrick-Markovits introk in het BT-kantoor in Amsterdam, had ze al flink wat ervaring opgedaan. In totaal mag ze al terugkijken op twintig jaar ervaring als HR-professional, waarvan de laatste tien in de ict-sector. Ze deed onder meer management ervaring op bij KPNQwest, Via Net.Works en Celtel International. Een groot deel van die tijd spendeerde ze in Afrika en het Midden-Oosten. "Niet te vergelijken met de Benelux hoor", zegt ze daarover. "In Afrika lachen de mensen weliswaar veel meer dan hier, maar ze zijn daar veel hiërarchischer ingesteld als in de Lage Landen hoor! Het is daar zeker niet evident om zomaar met je overste een babbeltje te kunnen slaan. En in het Midden-Oosten zie je dan weer dat een vrouw echt nog gediscrimineerd wordt. Hier klagen we ook weleens over het tekort aan vrouwen aan de top, maar ginds wordt het in veel gevallen gewoon niet aanvaard dat een vrouw nog maar in het businessleven stapt. Op dat vlak is het hier dus allemaal zo slecht nog niet!" Rebecca vergelijkt de huidige schaarste aan it-mensen graag met de situatie van zo'n tien jaar geleden. "Toen zaten we met een soortgelijke problematiek die voornamelijk door het beruchte jaar 2000 veroorzaakt werd en kwamen we ook overal handen en voeten te kort om systemen, infrastructuren en diensten te updaten", verklaart Rebecca. Wat dan nu het meest veranderd is wanneer ze het HR-landschap van toen weer voor ogen haalt? Volgens Rebecca kan daar geen twijfel over bestaan: de mensen en hun houding tegenover 'het werk'. Waar vroeger alles voornamelijk rond geld draaide, is de balans tussen werk en tijd voor een privé-leven belangrijker geworden. Iets wat Gerard Schmidt, head of professional communities bij BT, alleen maar kan beamen. "Wij hebben onze policies daarom aangepast en willen bijvoorbeeld een voortrekkersrol spelen in het part-time werken. Werknemers hechten overduidelijk veel belang aan een goede work-life balance, maar vinden het langs de andere kant ook ontzettend belangrijk dat ze zich betrokken kunnen voelen bij de organisatie waar ze werken. En ook daar is voor de HR-afdeling een mooie taak weggelegd. Mensen willen nu eenmaal geen nummer zijn." BT gelooft bijvoorbeeld sterk in het uitbouwen van communities en werkt ook regelmatig met focusgroepen. "Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat je als individu overal in de organisatie kan binnenstappen", zegt Gerard nog. Training, persoonlijke aanpak, work-life balance,... Het lijkt erop dat de job van een HR-manager er niet bepaald gemakkelijker op geworden is? "Dat kun je gerust zo stellen", antwoordt Rebecca. "De afdeling 'personeelszaken' van vroeger bestaat eigenlijk niet echt meer. Tegenwoordig is de job van een HR-manager veel meer geëvolueerd: er is doorheen de jaren een geleidelijke omschakeling gebeurd van reactief naar proactief handelen. Eigenlijk kun je stellen dat we meer en meer een jobcoach of begeleider van een werknemer geworden zijn. Een moeilijkere job misschien, maar het maakt de uitdaging alleen maar groter", besluit het HR-gezicht van BT Benelux. Kristof Van der Stadt