Bij het grote publiek is Rode Kruis-Vlaanderen bekend om activiteiten als rampenbestrijding, preventieve hulp bij evenementen en bloedinzameling. Maar er is meer. Zo organiseert Rode Kruis-Vlaanderen ook vakanties voor kansarme kinderen, opvang voor asielzoekers en eerstehulpopleidingen. Voor al die zaken kan Rode Kruis-Vlaanderen rekenen op 1.280 medewerkers en nog eens 14.000 vrijwilligers. Die realiseren samen een jaarlijkse opbrengst van 127,5 miljoen euro. "Onze doelstellingen mogen dan soft zijn, onze organisatie is dat niet", zegt cio Luc Botten in het hoofdkwartier van Rode Kruis-Vlaanderen in Mechelen. "We stellen ons op als een echte business, want iedere extra euro opbrengst telt mee. " Het zijn die opbrengsten die Rode Kruis-Vlaanderen in humanitaire projecten injecteert en in projecten die de werking van de organisatie meer efficiëntie bezorgen. Met zijn 'Strategie 2010' wil Rode Kruis-Vlaanderen de deskundigheid van de hele organisatie vergroten. Ook de professionalisering van it vormt daar een onderdeel van.
...

Bij het grote publiek is Rode Kruis-Vlaanderen bekend om activiteiten als rampenbestrijding, preventieve hulp bij evenementen en bloedinzameling. Maar er is meer. Zo organiseert Rode Kruis-Vlaanderen ook vakanties voor kansarme kinderen, opvang voor asielzoekers en eerstehulpopleidingen. Voor al die zaken kan Rode Kruis-Vlaanderen rekenen op 1.280 medewerkers en nog eens 14.000 vrijwilligers. Die realiseren samen een jaarlijkse opbrengst van 127,5 miljoen euro. "Onze doelstellingen mogen dan soft zijn, onze organisatie is dat niet", zegt cio Luc Botten in het hoofdkwartier van Rode Kruis-Vlaanderen in Mechelen. "We stellen ons op als een echte business, want iedere extra euro opbrengst telt mee. " Het zijn die opbrengsten die Rode Kruis-Vlaanderen in humanitaire projecten injecteert en in projecten die de werking van de organisatie meer efficiëntie bezorgen. Met zijn 'Strategie 2010' wil Rode Kruis-Vlaanderen de deskundigheid van de hele organisatie vergroten. Ook de professionalisering van it vormt daar een onderdeel van. De activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen vragen veel ondersteuning met informatie. Doorheen de jaren was bij de organisatie een veelheid aan toepassingen in gebruik genomen. Door de samenvoeging van verschillende diensten kwamen die it-systemen bij elkaar, maar daarbij bleek al snel dat it - met name op het vlak van de applicaties - was uitgegroeid tot een heuse flessenhals. "Een jaar geleden kwam ik als cio bij Rode Kruis-Vlaanderen", vertelt Luc Botten. "Mijn eerste taak bestond erin een it-strategie uit te tekenen voor de komende vijf jaar. Kernwoorden daarbij zijn centralisatie, consolidatie, virtualisatie en uniformisatie. We staan voor een grote inhaalbeweging. Op it-vlak zorgt dat voor een reeks interessante projecten. Omdat een aantal zaken zich toch op het eind van de levenscyclus bevindt, stappen we ineens over naar nieuwe, state of the art technologie. We kunnen een aantal tussenfasen overslaan." Zo zal Rode Kruis-Vlaanderen op termijn een heel nieuw pc- en laptop-park in huis halen - Lenovo en IBM ThinkPad - met Windows Office en Outlook als standaard. In het verleden ontwikkelde Rode Kruis-Vlaanderen veel applicaties intern. Daardoor bevond zich op langere termijn te veel kennis bij slechts een handvol medewerkers. Ook daar wil Botten komaf mee maken. "We stappen waar mogelijk over naar bestaande pakketoplossingen onder Windows. " In de loop van 2008 wil Rode Kruis-Vlaanderen ook een nieuwe erp-oplossing in huis halen, maar een keuze is op dat vlak nog niet gemaakt. Uit het assessment van de it-omgeving van Rode Kruis-Vlaanderen bleek verder dat het serverpark op korte termijn aan vervanging toe was. Vier jaar geleden liet Rode Kruis-Vlaanderen de afdelingen voor humanitaire hulp en bloedinzameling samenvloeien. Elke entiteit had doorheen de jaren de eigen it-ondersteuning op een heel verschillende manier uitgebouwd. Die twee samenvoegen bleek niet zo eenvoudig. "Toen we de zaak onderzochten, bleken de servers end of life te zijn", zegt Jurgen Duquet, it-medewerker bij Rode Kruis-Vlaanderen. "We hebben daarop beslist over te stappen naar een volledig nieuwe omgeving. " De keuze viel op een HP bladeserver - met voorlopig zeven blades - en een san van het type HP StorageWorks EVA 6100. Voor de implementatie sprak Rode Kruis-Vlaanderen de Britse it-infrastructuurdienstverlener SCC aan, in samenwerking met HP zelf. SCC heeft een vestiging in Mechelen en is door Rode Kruis-Vlaanderen intussen aangewezen als preferred partner. Op de blades virtualiseert Rode Kruis-Vlaanderen de applicaties met de gratis versie van VMware ESX Server 3. Tegen het eind van het project zal de organisatie zeventig tot tachtig van de honderdtwintig oude servers onder VMware hebben gebracht. Het gaat om alle servers uit het eigen datacenter in Mechelen. De servers die zich op de andere locaties van Rode Kruis-Vlaanderen bevinden - asielcentra, donorcentra, bloedtransfusiecentra, provinciale zetels, enzovoort - blijven daar voorlopig nog een tijd staan. Van de infrastructuurconfiguratie in het hoofdkwartier in Mechelen staat een identieke kopie opgesteld in een datacenter in Leuven. Dat moet voor de nodige bedrijfszekerheid zorgen wanneer er zich op een van de locaties ooit een probleem zou voordoen. "Mensen geven vrijwillig bloed", legt Luc Botten uit, "maar bloed is een delicaat product. We moeten het binnen de vijf dagen kunnen controleren en bewerken. Anders gezegd: onze systemen moeten altijd draaien om de bloedinzameling te ondersteunen. " Daarom heeft Rode Kruis-Vlaanderen ook gekozen voor EVA's die volledig van fibre schijven zijn voorzien. "De taak van de EVA's bestaat erin de hoge beschikbaarheid en performantie van de virtuele machines te garanderen", vult Jurgen Duquet aan. Op het eind van het virtualisatie- en consolidatieproject zal er zich op de EVA's een datavolume van ongeveer 5 TB bevinden. Om beide machines - met het oog op disaster recovery - volledig synchroon te houden, heeft Rode Kruis-Vlaanderen tussen de datacenters in Mechelen en Leuven twee gescheiden lijnen van elk 1 Gbit laten aanbrengen. De organisatie klopte daarvoor aan bij Telenet. "Een lijn van 1 Gbit biedt ons eigenlijk al voldoende capaciteit", besluit Luc Botten. "Maar ook hier wilden we liever op zeker spelen."z Dries Van Damme