CM staat mee in voor het beheer en de uitvoering van de verplichte ziekteverzekering. Als medebeheerder zetelt de mutualiteit in verschillende organen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (Riziv). CM is ook betrokken bij het afsluiten van tariefovereenkomsten met zorgverleners en treedt op als vertegenwoordiger van de patiënten.
...

CM staat mee in voor het beheer en de uitvoering van de verplichte ziekteverzekering. Als medebeheerder zetelt de mutualiteit in verschillende organen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (Riziv). CM is ook betrokken bij het afsluiten van tariefovereenkomsten met zorgverleners en treedt op als vertegenwoordiger van de patiënten. Als uitvoerder betaalt CM ziektekosten terug en keert ze een vergoeding uit bij arbeidsongeschiktheid. Verder staat de dienstverlener in voor informatieverstrekking aan de leden, sociale hulpverlening en juridische bijstand. CM telt ongeveer 4,5 miljoen leden, goed voor 41 % van de Belgische bevolking. De gezondheidssector staat onder druk. Betrokken partijen als CM en het Riziv hebben daarom meer dan ooit nood aan gedetailleerde informatie om de juiste budgettaire beslissingen te nemen. Bij CM is die gedetailleerde informatie onder meer afkomstig uit het gebruik van SAS Visual Analytics. "We hadden een tool nodig die ervoor zorgt dat onze medewerkers heel snel de juiste cijfers bij de hand hebben", zegt Alain Conrath, strategic executive advisor bij CM. "We hebben een aantal 'proofs of concept' uitgewerkt met verschillende oplossingen. Uiteindelijk viel onze keuze op SAS Visual Analytics." Iedere maand zetelen tientallen medewerkers van CM in de verschillende commissies en werkgroepen van het Riziv. Via SAS Visual Analytics hebben ze heel wat informatie onmiddellijk beschikbaar. "De tool laat ons toe ons meer proactief op te stellen", zegt Alain Conrath. De data - afkomstig van het Riziv of van CM zelf - bieden CM nieuwe inzichten. "We kunnen zo beter anticiperen op de evolutie in de budgetten, onder meer op basis van gegevens over ziekenhuisopnames, doktersbezoek en thuiszorg." Bovendien gaat het om informatie die bij CM een nauwere samenwerking ondersteunt tussen ict, business, r&d en de medische managers. SAS biedt de medewerkers van CM een strategisch voordeel, vindt Conrath. "Je kan heel snel de impact van een trend of een beslissing inschatten." SAS Visual Analytics maakt daarbij gebruik van dashboards die erg gebruiksvriendelijk zijn, zeker voor managers die minder beslagen zijn in het gebruik van statistische software. De opvolging van budgetten en uitgavemodellen gebeurt intuïtief en interactief, waardoor de tool bruikbaar is voor profielen die niet meteen over de tijd of de expertise beschikken om echt in de data te duiken. Het is de r&d-afdeling van CM die de voorbereiding van de rapporten verzorgt. "We hebben een multidisciplinair team samengesteld", verduidelijkt Alain Conrath. "Dat is een belangrijke voorwaarde om met dit type project snel resultaten te bereiken." Het team bestaat uit ict'ers, business managers, financiële managers en r&d-specialisten. Samen ontwikkelen ze efficiënte, relevante datamodellen. "De datakwaliteit zorgde af en toe voor een uitdaging. Het is essentieel om de aanlevering van de data continu en nauwkeurig op te volgen. En ja, ict speelt daarbij een onmisbare rol, maar even goed moet je op de specialisten uit de andere domeinen kunnen rekenen om de data te valideren." Het gaat om complexe materie maar toch moet het gebruik van de tool zo eenvoudig mogelijk blijven. "De gebruikers zijn managers, geen statistici", zegt Alain Conrath. "Dat het hier om een in-memory tool gaat, is echter een groot voordeel gebleken op het vlak van gebruiksvriendelijkheid." Die gebruiksvriendelijkheid, en een goede planning zijn essentieel. "Om succesvol met dit type project van start te gaan, moet je concrete, strikt afgelijnde doelstellingen definiëren. Bovendien mag je niet onderschatten hoeveel tijd er nodig is om data en rapporten voor te bereiden, zelfs wanneer je heel nauw samenwerkt met de ict-afdeling."Dries Van DammeWe kunnen nu beter anticiperen op de evolutie in de budgetten.