Tijdens de opleiding elektronica optie telecommunicatie was datacommunicatie maar een bijvak. Toch zou Gert Schauwers zich net in die materie specialiseren. De eerste zeven jaar van zijn loopbaan werkte hij bij Cisco Systems. "Ik was er examinator voor het CCIE-certificaat (Cisco Certified Internetwork Expert). Om die job goed te doen moest ik zelf natuurlijk ook perfect op de hoogte zijn van de verschillende technologieën. Ik verdiepte me telkens gedurende twee jaar in een specifiek domein: switching, security, voice, enzovoort. Op die manier bouwde ik een brede domeinkennis op." Bij Cisco werkte Gert Schauwers in een labo-omgeving. Dat vond hij na verloop van tijd toch net iets te theoretisch. "Ik wilde graag contact hebben met klanten, wilde netwerken bouwen voor echte gebruikers. "Daarop stapte hij over naar Dimension Data. ...

Tijdens de opleiding elektronica optie telecommunicatie was datacommunicatie maar een bijvak. Toch zou Gert Schauwers zich net in die materie specialiseren. De eerste zeven jaar van zijn loopbaan werkte hij bij Cisco Systems. "Ik was er examinator voor het CCIE-certificaat (Cisco Certified Internetwork Expert). Om die job goed te doen moest ik zelf natuurlijk ook perfect op de hoogte zijn van de verschillende technologieën. Ik verdiepte me telkens gedurende twee jaar in een specifiek domein: switching, security, voice, enzovoort. Op die manier bouwde ik een brede domeinkennis op." Bij Cisco werkte Gert Schauwers in een labo-omgeving. Dat vond hij na verloop van tijd toch net iets te theoretisch. "Ik wilde graag contact hebben met klanten, wilde netwerken bouwen voor echte gebruikers. "Daarop stapte hij over naar Dimension Data. "In mijn huidige job kan ik mijn kennis in de praktijk brengen. Samen met de klant bekijk ik de aanwezige wensen en behoeften, ik zorg voor een ontwerp en sta in voor de implementatie van de oplossing. Als netwerkspecialist is een grondige technologische kennis de allereerste, onontbeerlijke vereiste, dat spreekt nogal voor zich. Maar tegelijk mag je je bij de klant niet verliezen in een veel te technische uitleg. Doorgaans heeft de klant wel een duidelijk idee van wat hij wil, alleen ontbreekt het hem vaak aan de nodige achtergrond om dat idee technisch te vertalen. In dat geval is het de taak van de netwerkspecialist om de werking van de voorgestelde oplossing helder uit te leggen, zodat ook de leek het verhaal kan volgen." Een bijkomend kenmerk van een goede netwerkspecialist is dat hij zich flexibel opstelt. De migratie van een netwerk gebeurt bijna altijd 's nachts of in het weekend. "De klant wil uiteraard zo weinig mogelijk onderbreking van zijn activiteiten overdag. Daarom gaan we vaak buiten de gewone kantooruren aan de slag. Mij persoonlijk stoort dat niet. Het is nu eenmaal eigen aan de job, het hoort er gewoon bij. Meer nog, door die ongewone werkuren ben ik vaker overdag thuis. Op die manier vind ik dat zelfs een voordeel. " Omdat de netwerkwereld snel evolueert, is het voor een specialist zaak om voortdurend bij de les te blijven. "We krijgen vijftien tot twintig dagen opleiding en training per jaar", zegt Gert Schauwers. "Afhankelijk van wat de klanten vragen, zorgen we ervoor dat we ons rond bepaalde thema's bijscholen. "Daarnaast is de netwerkspecialist een echte autodidact. "Je moet jezelf ook bijscholen, onder meer door veel te lezen en via de uitwisseling van tips en ervaringen onder collega's. In ons werkdomein is het echt heel belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de evolutie in de markt. " De klant pikt links en rechts ook berichten op over nieuwe technologieën. Als hij daar dan een vraag over stelt, moet de specialist uiteraard weten waar het over gaat, anders slaat hij maar een mal figuur. "De evolutie versnelt trouwens voortdurend. Mocht ik de komende twee jaar niets meer rond netwerktechnologie doen, dan zou het daarna praktisch onmogelijk zijn om zomaar opnieuw in de job te stappen." Die constante nood aan opleiding en bijscholing zorgt uiteraard voor extra druk op het beroep van netwerkspecialist. "Daarom zie ik mezelf ook niet in deze job tot ik vijftig ben. Het is moeilijk in te schatten, maar ik kan me voorstellen dat ik al die inspanningen tegen dan niet meer kan opbrengen." Gelukkig zijn er uiteraard andere doorgroeimogelijkheden voor de netwerkspecialist. "Vandaag ben ik consultant", vertelt Gert Schauwers. "Op langere termijn zou ik graag evolueren naar een job die meer op it-management is gericht. Daar komt het er vooral op aan de juiste bouwstenen aan te reiken, waarna de domeinspecialisten de technische oplossing verder uitwerken. Zelf is het dan niet meer zo strikt noodzakelijk om van alle nieuwe technologische ontwikkelingen in detail op de hoogte te zijn." Om de meer ervaren netwerkspecialisten te laten doorgroeien, moet er natuurlijk voldoende instroom zijn van nieuwe medewerkers. "Dat is zeker niet gemakkelijk. Het is in het algemeen al lastig om it'ers te vinden, dus je begrijpt dat de netwerkspecialisten helemaal dun gezaaid zijn." Dries Van Damme