Karine Lalieux insisteert op de invoering van governancemaatregelen om herhaling van de huidige 'affaire' te vermijden. Met reden, want de zaak loopt nog steeds en"Gial kwijt zich van haar taken in het kader van het onderzoek". Gial beperkt zich opnieuw tot haar kerntaken- de levering van it-diensten aan de stad en aan bepaalde instellingen (zoals het OCMW, vzw's en bibliotheken). Ook financieel is de vzw weer gezond. In 2007 werd zelfs een lichte verbetering genoteerd, op een budget van 20 miljoen euro (een stijging met 2,5 % in vergelijking met het voorgaande jaar). Van nu af aan geldt een collectieve besluitvorming door een vijfkoppig directiecomité en zijn de meest 'risicovolle' functies van elkaar gescheiden. Zo is de beslissende autoriteit iemand anders dan degene die betaalt en is financiële monitoring voor beide functies voorzien. Verder is voortaan sprake van budgetgebonden projectbeheer. Beslissingen worden genomen door de raad van bestuur (waarvan ook de oppositie deel uitmaakt).
...

Karine Lalieux insisteert op de invoering van governancemaatregelen om herhaling van de huidige 'affaire' te vermijden. Met reden, want de zaak loopt nog steeds en"Gial kwijt zich van haar taken in het kader van het onderzoek". Gial beperkt zich opnieuw tot haar kerntaken- de levering van it-diensten aan de stad en aan bepaalde instellingen (zoals het OCMW, vzw's en bibliotheken). Ook financieel is de vzw weer gezond. In 2007 werd zelfs een lichte verbetering genoteerd, op een budget van 20 miljoen euro (een stijging met 2,5 % in vergelijking met het voorgaande jaar). Van nu af aan geldt een collectieve besluitvorming door een vijfkoppig directiecomité en zijn de meest 'risicovolle' functies van elkaar gescheiden. Zo is de beslissende autoriteit iemand anders dan degene die betaalt en is financiële monitoring voor beide functies voorzien. Verder is voortaan sprake van budgetgebonden projectbeheer. Beslissingen worden genomen door de raad van bestuur (waarvan ook de oppositie deel uitmaakt). Kortom:"Er geldt voortaan totale transparantie en Gial kan met een schone lei herbeginnen", aldus Karine Lalieux. Jean-Marc Goeders, die op 1 april als gedelegeerd bestuurder werd aangesteld, voegt eraan toe: "Ontwikkelingen gebeuren nu op basis van projecten. Bovendien gaan we de Prince2-methodologie implementeren. De bestelling zal naar verwachting binnenkort worden toegewezen en de opleiding van de gebruikers vindt in het tweede semester plaats, met een PSO of project support office." Gial wil haar it-middelen dit jaar nog moderniseren en efficiënter maken, zowel voor het bestuur als voor de burger. Zo wordt de beheersoftware voor de dienst bevolking (150.000 inwoners, 78.000 kiezers en 250.000 akten van de burgerlijke stand in digitale vorm) vervangen; de keuze is gevallen op Saphir van Adehis, dat zal draaien op een nieuw Linux-platform met Jboss applicatieservers (die later zullen worden gevirtualiseerd). Het programma gaat in de herfst in productie. De betaalsoftware zal begin 2009 worden vervangen. Voor de salarissen van het gemeentepersoneel en het openbaar onderwijspersoneel zal in het vervolg een en hetzelfde programma worden gebruikt (5.000 berekeningen per maand). De keus viel op HR Access met Capgemini als implementatiepartner. Het programma moet in het eerste kwartaal van volgend jaar draaien."De Stad moet extreem gecompliceerde berekeningen uitvoeren omdat niet alleen de gemeenteambtenaren, maar ook leraars en onderwijzers worden betaald", legt Jean-Marc Goeders uit. Ook de 'workflow' voor het papiervrije beheer van het werk van het college en de raad (waarbij de Stad een pioniersrol heeft gespeeld) zal worden verbeterd, vooral ten behoeve van de Voogdijoverheid (om te vermijden dat alle documenten die aan het Gewest moeten worden overgedragen, moeten worden afgedrukt en getekend)."We wachten voortaan op aanwijzingen van de Voogdijoverheid", licht de schepen toe. Bovendien zal een link worden gelegd met de elektronische opslag en met andere activiteiten van de Stad, zoals stedenbouw."De 'workflow' is intern in 'open source' geschreven en gebaseerd op een webinterface. De ontwikkeling begon in 2003 en de software is in de zomer van 2005 in productie gegaan. Dat is opmerkelijk", zegt Jean-Marc Goeders. Verder heeft Gial in september 2007 besloten afscheid te nemen van haar Siemens BS2000 'mainframe'. Eind 2009 wordt de stekker er definitief uitgetrokken. Anubex is de nieuwe partner."We hebben gekozen voor een isofunctionele migratie van de boekhoudkundige toepassing", voegt de baas van Gial eraan toe. En als dat goed werkt, zullen de andere applicaties op dezelfde manier worden gemigreerd. De website van de Stad dateert van 2002 en trok vorig jaar bijna 2,4 miljoen unieke bezoekers en tot 16.500 bezoekers per dag. In oktober moet een nieuwe versie van de site in de lucht zijn, die intern werd gerealiseerd en meer interactiviteit met de bevolking biedt. In 2009 moeten zelfs online formulieren kunnen worden aangevraagd, met een automatische link tussen de 'front office' en de 'back office'. Om de digitale kloof te dichten is de schepen bovendien op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor internettoegang op verschillende locaties in de Stad. Met datzelfde doel zullen de afgeschreven pc's van de Stad (ongeveer 2.000 stuks in 2008) een grondige beurt krijgen (want de bestaande gegevens moeten volledig worden gewist) door 3 erkende vzw's: Oxfam, CF2M en Tic Tanneurs. De pc's zullen daarna deels worden geschonken aan Brusselse vzw's voor professionele herintegratie projecten en deels naar Afrika worden gestuurd. Een ander project is de renovatie van het kabelnetwerk tegen midden juli om voice over ip verder te ondersteunen. Een eerste proefproject loopt binnen Gial (80 posten) en zal vervolgens worden uitgebreid naar alle diensten van de Stad (ongeveer 3.500 posten). De partners zijn Belgacom en Siemens Enterprise Communications (contract tot 2012). Voorts staat er ook een project voor Unified Communications op stapel. De Stad gaat verder inzetten op open source en er loopt al enkele maanden een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om op vrije software over te schakelen. Tot slot zijn er nog twee projecten die tegen eind 2008 moeten worden afgerond: een project binnen de scholen (Karine Lalieux vindt de educatieve rol van it erg belangrijk) en een project met zo'n honderd pc's in het bestuur. De Stad besteedt jaarlijks 300.000 euro aan Microsoft-licenties."En je moet daar ook de kosten voor de continuïteit van de dienstverlening bij rekenen. Maar we gaan behoedzaam en pragmatisch te werk, al zijn we ons bewust van het feit dat Microsoft de facto een monopolie heeft", aldus nog Karine Lalieux. Marc Husquinet