Diverse recente onderzoeken wijst op het beperkte vertrouwen van beleidsmakers in de informatie waarop ze nochtans hun beslissingen baseren.(1) Oorzaken zijn de variabele 'kwaliteit' van de gegevens, de verscheidenheid in contentdefinitie, het gebrek aan transparantie wat de herkomst of het gevolgde traject betreft (wie heeft die gegevens gecreëerd en gewijzigd, wanneer, met welke nauwkeurigheid of betrouwbaarheid, ...) enz.
...

Diverse recente onderzoeken wijst op het beperkte vertrouwen van beleidsmakers in de informatie waarop ze nochtans hun beslissingen baseren.(1) Oorzaken zijn de variabele 'kwaliteit' van de gegevens, de verscheidenheid in contentdefinitie, het gebrek aan transparantie wat de herkomst of het gevolgde traject betreft (wie heeft die gegevens gecreëerd en gewijzigd, wanneer, met welke nauwkeurigheid of betrouwbaarheid, ...) enz. Alle BI-acteurs, en dan vooral diegenen die actief zijn in domeinen als 'opschonen' van data, ETL, metadata en data governance, zijn wanhopig op zoek naar de 'Graal': pure en betrouwbare data. Sybase pakt daarom uit met BI-PM (Business Intelligence Process Management). "BI-PM integreert alle soorten metadata (technische, operationele en business) die te maken hebben met een BI-omgeving", verduidelijkt Thierry Winckelmans, lead area architect. "Zo is het mogelijk de componenten en acties van het BI-platform te controleren op hun coherentie." De bewaking en de analyse vinden plaats op de lopende flows en hun historiek, op de diverse bewerkingen, wijzigingen, consolidaties die de data ondergaan. "BI-PM moet dus de bron van de foutieve data kunnen identificeren, waarschuwen zodra een nieuwe applicatieversie ingrijpt op de manier waarop een rapport bepaalde data gebruikt, opsporen waar een opdracht werd uitgevoerd die zopas vastgelopen is, enz." "Toepassing van procesbeheer (of -bewaking) binnen BI zélf laat toe te weten wanneer een gegeven voor het laatst werd geüpdatet, of men over alle vereiste data en bronnen beschikt, waar de berekeningen vandaan komen, wat de juiste definitie is van elk concept, ...", stelt Philip Howard, analist bij Bloor Research. "Het it-departement kan zo de herkomst en het traject van de data weergeven, het effect van een wijziging in de gegevens analyseren, de volledige catalogus van de bestaande query's en rapporten raadplegen, en aldus prioriteiten opstellen - belangrijk in SLA-context - of nagaan wie wat gebruikt en hoe frequent... Data en rapporten die weinig opgevraagd worden, kunnen off-line worden bewaard, op minder dure media, of zelfs worden geschrapt. Het is ook mogelijk het systeem te optimaliseren op basis van de meest gebruikte ETL-processen, indexen, tabellen, ..." Volgens hem is een oplossing zoals BI-PM nuttig "wanneer een bedrijf producten van verschillende verkopers gebruikt, of niet vertrouwt op zijn rapporten, of indien de BI-processen onvoldoende transparant zijn of bij een veelheid van flows die elk hun SLA hebben." Verder zijn de vele reglementeringen, soa's, de wildgroei aan rapporten en de bocht van BI naar het operationele en naar real time stuk voor stuk factoren die de roep om een betere procesbewaking motiveren. Het initiatief voor BI-PM kwam er nu twee jaar geleden in België. De scheppers, Philippe Vaessen, hoofd van het Belgische filiaal, en Thierry Winckelmans, lead area architect, noemden het destijds Xstream Control Center (XCC). Het concept is nog niet opgenomen in de catalogus van de groep Sybase - Philippe Vaesen wijst op de "onvermijdelijk lange weg, met name om de tool harmonieus in te passen in de globale strategie van de onderneming" - maar Sybase BeLux gebruikt het nu al bij klanten, zoals Dexia (BIL), als facilitator voor projecten. Philippe Vaessen verdedigt het gebruik vooral in het geval van herdocumentatie van bestaande omgevingen, consolidatie, migratie (bijvoorbeeld om de coherentie van data en structuren te waarborgen), "om de informatieflows naar de business te documenteren, te identificeren wat migreerbaar is, met de effecten van elke wijziging in de businessprocessen." Volgens hem wint deze tool nog aan belang door reglementeringen van het genre SOX of MiFid, of met de opkomst van service oriented architectures. "Een soa is een uitdaging wat exactheid van data betreft. Met name omdat er geen menselijke filter meer is: de bestemmeling van de data is immers geen eindgebruiker maar een toepassing of een component. Het is nodig flows tussen departementen of tussen bedrijven te documenteren en te automatiseren. Het is ook mogelijk dat er evenveel SLA's als flows zijn. Ook daar moet de controle automatisch kunnen verlopen." Voordat BI-PM een Sybase-product kan worden, zal met name in meer connectoren voor inzameling van metadata voorzien moeten worden. Momenteel wordt hierover onderhandeld met diverse uitgevers. (1) Uit onderzoek van Harris Interactive blijkt bijvoorbeeld dat drie op de vier BI-gebruikers hun beslissingen baseren op tegenstrijdige, onjuiste of onvolledige gegevens, dat slechts 10% van de gebruikers over alle info beschikken die ze nodig hebben, en dat 89% van de beslissingen netelige vragen wekken bij collega's of bij hun hogere hiërarchie.Brigitte Doucet