Open source is niet nieuw voor De Post. Ongeveer 30 % van de application- en webservers draaien nu al onder Linux (SLES 9), met oplossingen van Apache, Tomcat of JBoss. En wat meer is: open source wint terrein, langzaam maar zeker. Vanaf deze zomer zal bijvoorbeeld het gebruik van Firefox veralgemeend worden. En de Linuxprojecten volgen elkaar op, zonder dat er sprake is van een godsdienstoorlog tussen Windows en Linux. De twee moeten gewoon samenleven.
...

Open source is niet nieuw voor De Post. Ongeveer 30 % van de application- en webservers draaien nu al onder Linux (SLES 9), met oplossingen van Apache, Tomcat of JBoss. En wat meer is: open source wint terrein, langzaam maar zeker. Vanaf deze zomer zal bijvoorbeeld het gebruik van Firefox veralgemeend worden. En de Linuxprojecten volgen elkaar op, zonder dat er sprake is van een godsdienstoorlog tussen Windows en Linux. De twee moeten gewoon samenleven. In 2007 werd bij een proefroll-out van 'pc-terminals' (speciale pc's voor de sortering van brieven en pakjes) een nieuwe Linuxfase gestart in de centra van Gent en Antwerpen. Daarbij werd gekozen voor de Linuxdistributie Ubuntu LTS 6.06. Het proefproject moest de robuustheid controleren van deze oplossing die kritiek is voor de werking van De Post, al valt de complexiteit wel mee aangezien slechts één toepassing (AVCS) betrokken is. De Post was tevreden over de test, zodat de roll-out in maart werd afgerond (voor bijna 300 pc's in de 5 sorteercentra van het land). Een ander project dat in 2007 werd gestart, was de ontplooiing van OpenOffice: 250 medewerkers van het it-departement mochten proefkonijn spelen. De evaluatie is nog niet klaar, maar de reacties en de resultaten zouden volgens Rudi Hauffman, verantwoordelijke van Infrastructure Services, veeleer positief geweest zijn. De roll-out, die de komende maanden start, zal ongetwijfeld per departement verlopen. De gebruikers worden tot niets verplicht, benadrukt Dirk De Boeck, program manager Mixed Desktop."Ideaal zou zijn om prioritair te mikken op de departementen die veel documenten produceren, om het project een maximale zichtbaarheid te geven." Doelstelling is overigens niet om MS Office totaal te vervangen:"Sommige gebruikers zullen altijd specifieke geavanceerde, Microsoft-eigen functies nodig blijven hebben." De volgende fase werd enkele maanden geleden gestart en betreft de evolutie naar een gemengde desktop-omgeving. Ook hier is er geen sprake van om Windows volledig buiten te werken. Er wordt wél gehoopt om tegen de liberalisering van de postdiensten te komen tot een 50/50-verhouding tussen Windows en Linux. Dat is zeker niet niks als men bedenkt dat het pc-park (desktops, portables, terminals...) van De Post zo'n 13.000 stuks groot is. Om de score van 50 % te bereiken zal De Post met name een migratie moeten overwegen van zijn PostStations aan de loketten (30 à 40 % van het totale park). De keuze van de pc's die naar Linux migreren, zal afhangen van de betrokken applicaties. De gebruikers van minder complexe, vooral transactionele toepassingen lijken het meest direct geviseerd. De Post voerde vorig jaar zelf een vergelijkende analyse uit van de diverse Linuxdistributies, vanuit de vaststelling dat geen enkele een 'out-of-the-box'-oplossing bood die voldeed aan de eigen specifieke behoeften (integratie met de back-end, specificaties van de desktops)."Het was dus duidelijk dat we via een partner-integrator moesten passeren, die ons de toolset kon leveren die aan onze eisen voldeed en die de nodige support kon aanreiken", stelt Dirk De Boeck."Deze piste past overigens bij onze eis om onafhankelijk te blijven van elke leverancier en ons te wapenen tegen de eventuele verdwijning van een Linuxdistributie..." In januari werd daarom een RFP gelanceerd. Nog voor de zomer zou een beslissing moeten vallen (met dus ongetwijfeld een shortlist in april of mei) om in de herfst een proefproject te starten. Indien Ubuntu niet geselecteerd zou worden, zou de oplossing voor de sorteercentra naar de gekozen Linux schuiven, om niet nog meer omgevingen en weergaven te moeten ondersteunen. Tot de beslissende factoren behoort uiteraard de kostenvermindering. Daarnaast is er ook de wil om zich uit de greep van één enkele leverancier te bevrijden. Met Linux en Open Source profiteer je van 'permissievere' licenties die meer aanpassingen en personaliseringen toestaan. Vista heeft daarentegen niet op de beslissing gewogen. Momenteel wordt geen enkele migratie naar Vista overwogen (De Post draait nog op Windows 2000 en XP op de desktop), omdat dit te zwaar is."En Microsoft zal XP in ieder geval nog enkele jaren blijven ondersteunen." En dan is er de druk van de volgende liberaliseringsgolf."Nu De Post herbekeken wordt, nu de liberalisering in zicht komt, nu men over een nieuwe bedrijfscultuur en een nieuw productaanbod praat, is ongetwijfeld de tijd gekomen om enkele vernieuwende it-pistes te onderzoeken", stelt Rudi Hauffman. Er wordt overigens gehoopt om de toon te zetten."Wij beseffen dat we een early adopter zijn wat Linux op de desktop aangaat, maar we hopen dat onze keuze andere bedrijven zal doen inzien dat oplossingen op basis van open-sourceprojecten voldoende rijp zijn en dat de leveranciers van die oplossingen voldoende maturiteit hebben verworven om ze te implementeren in een professionele omgeving", verklaart Dirk De Boeck."Het feit dat wij als grote onderneming met complexe behoeften een Linuxplatform willen ontplooien op de desktop, vormt volgens ons een belangrijk statement."Brigitte Doucet