Als systeemanalist is Pierre Moulin verantwoordelijk voor het delivery-luik van de Application Management Services bij de afdeling Global Business Services van IBM. "Binnen applicatieprojecten treden verschillende rollen op de voorgrond", vertelt hij. "Er is een projectmanager bij betrokken, er zijn verschillende soorten architecten, analisten, programmeurs en testers, elk met hun eigen taak en hun eigen verantwoordelijkheid." Typerend voor de systeemanalist is daarbij dat hij de architect bijstaat bij het ontwerp van een nieuwe oplossing, en dat hij achteraf ook betrokken blijft bij het beheer ervan. "Meer dan andere profielen zijn analisten vaak gebonden aan de sector waarin ze werken." Een systeemanalist die in de ziekenhuissector werkt, zal daarin een hoge graad van specialisatie ontwikkelen die niet zomaar overdraagbaar is naar een andere sector. Als er ...

Als systeemanalist is Pierre Moulin verantwoordelijk voor het delivery-luik van de Application Management Services bij de afdeling Global Business Services van IBM. "Binnen applicatieprojecten treden verschillende rollen op de voorgrond", vertelt hij. "Er is een projectmanager bij betrokken, er zijn verschillende soorten architecten, analisten, programmeurs en testers, elk met hun eigen taak en hun eigen verantwoordelijkheid." Typerend voor de systeemanalist is daarbij dat hij de architect bijstaat bij het ontwerp van een nieuwe oplossing, en dat hij achteraf ook betrokken blijft bij het beheer ervan. "Meer dan andere profielen zijn analisten vaak gebonden aan de sector waarin ze werken." Een systeemanalist die in de ziekenhuissector werkt, zal daarin een hoge graad van specialisatie ontwikkelen die niet zomaar overdraagbaar is naar een andere sector. Als er een kenmerk is dat alle analisten gemeenschappelijk hebben, dan is het dat ze meertalig moeten zijn. Pierre Moulin voegt de daad bij het woord door tijdens het interview zijn moedertaal - het Frans - voortdurend af te wisselen met Nederlands en Engels. Die meertaligheid is belangrijk omdat een analist vandaag steeds meer in een internationale context werkt. "Er is veel concurrentie tussen de verschillende aanbieders van it-oplossingen. Tegelijk bedingen klanten steeds vaker een vaste prijs voor een compleet project." Daardoor vindt de eigenlijke programmering sneller in het buitenland plaats, in landen als Roemenië of India. "Vlotte communicatie in een vreemde taal is dan een belangrijke vereiste voor de analist. Hij moet ook voldoende voeling hebben met de cultuur van de it'ers in het buitenland. In dat opzicht neemt het belang van de typische soft skills van de systeemanalist zeker nog toe." Daarnaast blijft de technologische kennis uiteraard het uitgangspunt. Bij IBM Global Business Services blijkt het portfolio op dat vlak alvast heel breed. "We hebben specialisten rond RPG en Cobol in huis. Die begeleiden vandaag vooral legacy-transformatieprojecten. Maar even goed hebben we systeemanalisten die zich in bepaalde erp-pakketten, in Java of in Web-Sphere hebben gespecialiseerd. " "Belangrijk voor een systeemanalist is dat hij de verschillende aspecten van een opdracht goed kan coördineren", vervolgt Pierre Moulin. "Stel dat een bank een nieuwe toepassing wil voor betalingsverkeer via de gsm, dan zal de analist daarbij in staat moeten zijn om de verschillende betrokken technologieën op elkaar af te stemmen, zowel wat de infrastructuur betreft, als op het vlak van de eigenlijke applicaties." De moeilijkheid bestaat erin dat de systeemanalist daarbij een grondige businesskennis moet combineren met technologische expertise. "De complexiteit waarmee de systeemanalist aan businesszijde te maken krijgt, moet hij mee kunnen nemen in zijn technische oplossing. Enkele voorbeelden uit de ziekenhuissector geven meteen een idee van de complexiteit die daarbij kan optreden: denken we maar aan de terugbetaling van prestaties en geneesmiddelen, de consequenties van een geboorte of een overlijden in het ziekenhuis, enzovoort." De systeemanalist moet de grondige kennis van de businessprocessen koppelen aan zijn technologisch inzicht - en hij moet goed kunnen luisteren naar de behoeften van de klant. "Maar een analytische geest alleen volstaat ook niet. De systeemanalist moet een zekere drive hebben: hij moet de ambitie hebben het project tot een goed einde te brengen, in die sterk concurrentiële, internationale en uitdagende omgeving. "Het is een vaardigheid die je niet zomaar op school kunt leren, al mag dat geen belemmering vormen. "Begin de jaren zeventig bestond informatica nog niet eens als studierichting." Pierre Moulin studeerde economische wetenschappen aan de ULB en leerde daarna alle aspecten van it kennen tijdens de verschillende jobs die hij bij IBM doorliep. "Toen ik pas bij IBM in dienst was - intussen meer dan dertig jaar geleden - had ik het gevoel dat iedereen rond mij Chinees aan het praten was", vertelt hij. "Ik had geen idee waar mijn collega's het over hadden. Dat ging toen zo, hé, dat was het prille begin van de informatica als industrie. Vandaag starten jonge it'ers met een veel betere basis, alleen al omdat ze aan de universiteiten en hogescholen een degelijke informaticaopleiding hebben gevolgd." Dries Van Damme