UniPartners is een bedrijf dat een grote groep van dat type ontwikkelaars in dienst heeft. Het bedrijf zet die mensen echter niet in bij eindklanten. UniPartners is een zogenaamd tussenbedrijf: het werkt in onderaanneming voor onder meer softwarehuizen, systeembouwers en engineeringbureaus. Friedel Pas is it-consultant bij UniPartners, waar hij voornamelijk als application software developer optreedt. "Ik heb een bachelordiploma informatica behaald aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen", vertelt hij. "Daar kregen we opleiding rond programmeertalen en -technieken, maar we leerden er ook hoe je een analyse maakt, hoe je met databases omgaat, enzovoort." Friedel Pas studeerde af in 1993 en kon aan de slag bij Volmac, het Nederlandse bedrijf dat mee aan de basis lag van het huidige Capgemini. Bij Volmac kreeg hij bijkomende opleiding, on...

UniPartners is een bedrijf dat een grote groep van dat type ontwikkelaars in dienst heeft. Het bedrijf zet die mensen echter niet in bij eindklanten. UniPartners is een zogenaamd tussenbedrijf: het werkt in onderaanneming voor onder meer softwarehuizen, systeembouwers en engineeringbureaus. Friedel Pas is it-consultant bij UniPartners, waar hij voornamelijk als application software developer optreedt. "Ik heb een bachelordiploma informatica behaald aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen", vertelt hij. "Daar kregen we opleiding rond programmeertalen en -technieken, maar we leerden er ook hoe je een analyse maakt, hoe je met databases omgaat, enzovoort." Friedel Pas studeerde af in 1993 en kon aan de slag bij Volmac, het Nederlandse bedrijf dat mee aan de basis lag van het huidige Capgemini. Bij Volmac kreeg hij bijkomende opleiding, onder meer rond de programmeertalen C en PowerBuilder. "Als nieuwe medewerker werd ik toen echt voor de leeuwen gegooid", herinnert Friedel Pas zich. "Ik was nog helemaal niet vertrouwd met PowerBuilder - beschikte eigenlijk alleen over de helpfiles - maar moest telkens binnen een tijdskader van drie weken een bepaald deelproject opleveren. Bovendien vond de klant het nodig om iedere drie weken de requirements te veranderen. Leuk was anders, maar ik leerde op korte tijd zo natuurlijk wel erg veel over PowerBuilder. " Na een tijd stapte Friedel Pas over van Volmac naar BV Partners. Dat bedrijf kwam later in handen van UniPartners. "Sindsdien werk ik bijna uitsluitend op locatie bij de klant." Doorheen de jaren waren dat onder meer diverse banken, een luchthavenbedrijf, De Post en Cipal. Vandaag is Friedel Pas bij nutsbedrijf Eandis aan het werk. "Mijn job bij UniPartners heeft me de gelegenheid geboden om veel te leren van verschillende sectoren en diverse types van bedrijven. Daar steek je enorm veel van op. Om een goede analyse te kunnen maken moet je ook inzicht hebben in de business van de klant. Dat maakt het net boeiend, vind ik, dat je ook achter de schermen van al die bedrijven een kijkje kunt nemen." Aan het begin van zijn carrière bij UniPartners werkte Friedel Pas vaak mee aan projecten waarbij hij grote applicaties - vanaf de grond - mee hielp ontwikkelen. Bij diverse financiële instellingen ging het om de bankapplicaties waar de hele organisatie op steunt. "Daarbij kon je je als application software developer van je creatiefste kant laten zien. Ik bouwde er mee aan het fundament van die bedrijven, en kon daar ook echt mijn stempel op drukken." Bij kleinere en meer 'gewone' ontwikkelingstrajecten - zoals een functionele uitbreiding of de aanpassing van een bestaande applicatie - is de job een stuk minder creatief en innovatief. Maar dat neemt niet weg dat de functie van ontwikkelaar ook dan een aantal uitdagingen te bieden heeft. "Uiteraard moet je op de eerste plaats over een degelijke technische bagage beschikken. Maar daarnaast heeft een goede ontwikkelaar ook nog heel wat andere eigenschappen." Zo moet hij een teamspeler zijn. De ontwikkelaar werkt vaak aan een klein onderdeel van een applicatie. Het is belangrijk dat hij dat doet in functie van het grotere geheel. "Je moet goed kunnen praten: niet alleen met de directe collega's van het team, maar ook met de gebruikers. " Omdat de consultants van UniPartners per definitie van het ene project naar het andere trekken, moeten ze ook een zekere flexibiliteit aan de dag kunnen leggen. "Bij een nieuwe klant kom je telkens weer in een andere omgeving terecht, met een andere visie op de dingen, met een voorkeur voor andere tools, enzovoort." Het is een van de aspecten van de job waarom de ontwikkelaar zich ook voortdurend moet bijscholen. "Maar dat vind ik net boeiend. Het lijkt me veel minder uitdagend mocht ik voortdurend in dezelfde routine vastzitten. Continu bijleren - niet alleen rond tools en technologie - maar ook via de praktijkervaring van projecten, komt uiteindelijk ook de klant ten goede." Omdat PowerBuilder als programmeertaal stilaan wat verouderd dreigt te raken, wil Friedel Pas zich in de toekomst ook meer op Java en .NET richten. "De kennis van die ontwikkelomgevingen zou meteen ook een goede opstap kunnen vormen om me later meer met analyse bezig te houden." Dries Van Damme