Inno.com specialiseert zich sinds 1998 in enterprise architectuur. Het bedrijf ging ook toen al uit van de vaststelling dat de ict-architectuur - met name de infrastructuur en de applicaties - de basislaag vormt waarop een onderneming nieuwe oplossingen kan bouwen. "Vier jaar geleden zijn we gestart met een oefening in strategische zelfreflectie", zegt oprichter en ceo Johan Cattersel. "Onze bedoeling was een toekomstvisie te definiëren voor inno.com in 2020." Het bedrijf betrok dertig klanten bij het project. "De conclusie was heel duidelijk : schoenmaker blijf bij je leest. Daarom hebben we beslist onze focus uitsluitend te richten op enterprise architectuur." Inno.com richt zich daarbij op klanten die innovatie nastreven en strategische projecten opstarten.
...

Inno.com specialiseert zich sinds 1998 in enterprise architectuur. Het bedrijf ging ook toen al uit van de vaststelling dat de ict-architectuur - met name de infrastructuur en de applicaties - de basislaag vormt waarop een onderneming nieuwe oplossingen kan bouwen. "Vier jaar geleden zijn we gestart met een oefening in strategische zelfreflectie", zegt oprichter en ceo Johan Cattersel. "Onze bedoeling was een toekomstvisie te definiëren voor inno.com in 2020." Het bedrijf betrok dertig klanten bij het project. "De conclusie was heel duidelijk : schoenmaker blijf bij je leest. Daarom hebben we beslist onze focus uitsluitend te richten op enterprise architectuur." Inno.com richt zich daarbij op klanten die innovatie nastreven en strategische projecten opstarten. "Vandaag zien we hoe bedrijven zich buigen over hun digitale roadmap", vervolgt Johan Cattersel. "Voor ict is daarbij een cruciale rol weggelegd. Maar dat is niet mogelijk zonder enterprise architectuur." Voor inno.com is enterprise architectuur niets meer of minder dan de zinvolle afweging van investeringen, perfect in functie van de strategie en de visie van de onderneming. "Enterprise architectuur heeft voor een stuk te maken met vooruitkijken, een blik werpen in de toekomst", zegt Johan Van Looy, partner bij inno.com. "Vandaag is een onderneming er vaak op uit de ict-kosten te reduceren, hoewel ze tegelijk begrijpt dat ze niet zonder ict kan en dus ook moet blijven investeren. Dat soort evenwichtsoefeningen kun je vanuit enterprise architectuur correct benaderen." De context waarin bedrijven naar ict kijken, is doorheen de jaren sterk gewijzigd. Vroeger was de rol van een ict-architect vergelijkbaar met die van een architect uit de bouwsector. Het ging erom vanaf de grond nieuwe constructies uit te tekenen. "Enterprise architectuur heeft doorgaans een ander vertrekpunt", legt Johan Van Looy uit. "Het huis staat er al en er zijn concrete toekomstverwachtingen. De vraag die dan naar voren komt, ligt eigenlijk voor de hand : wat zijn de meest zinvolle projecten om het beperkte, beschikbare budget aan te besteden ?" Het beginpunt van een project rond enterprise architectuur is doorgaans de definiëring van de processen die voor differentiatie zorgen. Johan Van Looy : "Waarmee maken we het verschil ? Wat is commodity ? Waar kunnen we innoveren ? Daarmee gaan we aan de slag." De komst van nieuwe technologie - met name de cloud - zorgt voor ingrijpende veranderingen. Vroeger steunde iedere onderneming op een eigen ict-afdeling, met maatwerk van eigen fabricaat. "Vandaag is de context helemaal anders", zegt Johan Van Looy. "In het kader van de cloud, bijvoorbeeld, is het belang van contractbeheer sterk gestegen. De ict-afdeling van een onderneming - bijvoorbeeld van een bank - kiest er soms voor om hun ict-oplossingen ook aan derde partijen aan te bieden. Dat zorgt voor een heel andere benadering van ict." Naast de cloud vormt ook big data voor veel bedrijven een groot vraagstuk. "De platformen die nodig zijn om die data te verwerken, zijn stilaan beschikbaar. Maar er blijven heel wat vragen rond de consistentie, consolidatie en beveiliging van de data." Trouwens, niet alleen de evolutie van de technologie heeft een impact op de manier waarop bedrijven met ict omgaan. Ook de algemene economische context speelt een belangrijke rol. "Ik denk aan de vele overnames en fusies van de voorbije jaren", zegt Johan Cattersel. "Die hebben een enorme impact op de processen en systemen van de betrokken bedrijven. Dat zijn uitdagingen waarbij je met de nodige competentie rond enterprise architectuur tot de beste oplossing kan komen." Voor dat soort projecten de juiste medewerkers aantrekken, blijkt niet altijd eenvoudig. "Ik noem het zwartekoffieprojecten", vervolgt Johan Cattersel. "Het zijn projecten met een groot strategisch belang. Daar heb je zwartekoffiemedewerkers voor nodig : met de juiste competentie rond enterprise architectuur, een brede algemene ervaring en de juiste soft skills om in die complexe projecten een leidende rol te spelen." Het is een vrij zeldzame combinatie. Daarom leidt inno.com medewerkers met het juiste potentieel ook intern op. Aan projecten is er alvast geen gebrek. "Als ik morgen dertig van die witte raven vind", aldus nog Johan Cattersel, "kunnen die overmorgen allemaal beginnen op lopende projecten..." Dries Van Damme