Hoewel de recente JavaOne geen opzienbarende aankondigingen opleverde, bestempelt Rich Green de editie 2008 toch als cruciaal, zelfs een"scharniermoment voor de toekomst van Java met JavaFX, voor 'contentcreators'. [... ] Het is nu een 'threeway' race tussen Microsoft, Adobe en Sun inzake het winnen van de harten van contentcreators."
...

Hoewel de recente JavaOne geen opzienbarende aankondigingen opleverde, bestempelt Rich Green de editie 2008 toch als cruciaal, zelfs een"scharniermoment voor de toekomst van Java met JavaFX, voor 'contentcreators'. [... ] Het is nu een 'threeway' race tussen Microsoft, Adobe en Sun inzake het winnen van de harten van contentcreators." Data News: Hoe gaan jullie aan mind-share winnen? Contentcreators hebben tot nu toe maar weinig te maken gehad met Java en verschillen van Suns ontwikkelaarsdoelgroep.Rich Green: We hebben een unieke set voordelen inzake aantal en verspreiding van Java-omgevingen en een ontwikkelaarsbasis die wil doorgroeien wat inhoud en gebruikerservaring betreft. De technische mogelijkheid voor een samenwerking tussen contentbouwers en ontwikkelaars en de brede verspreidingsmogelijkheden, evenals de kracht van de Java Runtime, kan door geen andere leverancier worden geëvenaard. [... ] De meest ervaren designers zoeken steeds het meest krachtige platform voor het creëren van de meest opmerkelijke ervaring voor de eindgebruiker. Hun verbeelding is ongebreideld, maar de platforms zijn dat niet en de Java Runtime met daarop JavaFX biedt hen mogelijkheden waarover ze anders niet zouden kunnen beschikken. En dat mag niet worden onderschat! DN: Tegen wanneer kan een en ander worden verwacht? RG: Tegen de herfst moet JavaFX in elke Java Runtime zitten, waardoor een markt voor contentcreators worden gecreëerd. Dan zal je een explosieve 'uptake' van de mogelijkheden zien door ontwikkelaars en contentcreators. We pakken het erg pragmatisch en voorzichtig aan, door voor elk van de ontwikkelaarsgroepen de tools te bieden waarmee ze vertrouwd zijn. Voor de Netbeans-gebruikers bieden we FX-plug-ins [...]. Voor de contentcreators bieden we plug-ins voor de tools waar zij mee vertrouwd zijn, zoals Adobe Photoshop en Illustrator plug-ins die FX files exporteren, zodat ze high performance inhoud voor het JavaFX platform creëren. Je zal ook in toenemende mate creatorgerichte tools van Sun zien, maar het is verstandig om de designers te laten werken met de tools waar ze het meest mee vertrouwd zijn en hen vervolgens toegang te bieden tot een platform dat hun 'rijke' gebruikerservaringen ondersteunt op verschillende platformen. DN: Een ander onderwerp. U zei dat services de 'raketbrandstof zijn die software aandrijven', met navenant belangrijke inkomsten. Maar komt Sun niet in conflict met zijn partners als het zelf diensten aanbiedt?RG: Daar ben ik het niet mee eens. [... ] Met de uitbouw van een servicesplatform mikken we op inkomsten voor Sun en we zijn niet de enigen die dat doen, en die anderen zijn inderdaad vaak partners met Sun op het vlak hardware, systemen, services en software. Maar tegelijk creëren we ook kansen voor die partners door het bouwen van een platform dat niet aan Sun kluistert. We bouwen een platform dat meer open is voor ontwikkelaars dan eender welk ander, met nooit geziene doorgroeimogelijkheden voor de toepassingen daarop. En die technologie kunnen we delen met onze partners, want het is niet bedoeld als een gesloten ontwerp. En in dat opzicht is het een toegevoegde waarde voor partners, zelfs als die opportuniteiten met Sun worden gedeeld. Naast de omzet uit licenties zullen er diensten zijn waar Sun achteraan gaat, zoals opslag- en backupdiensten, de diensten die we kunnen bieden op Suns 'Hydrazine'-platform (voor het outsourcen van diensten nvdr.) of het gebruik van 'Insight' om de bouwers van Web 2.0 toepassingen meer informatie te bieden over hun gebruikers. Sun ziet significante inkomsten in die delivery platforms. DN: Als Sun meer inkomsten uit services zoekt, heeft het daarvoor dan ook de juiste mensen? En voldoende? Er zijn behoorlijk wat verschillen tussen interne ontwikkelaars en klantgerichte dienstverleners. RG: Dat is een alerte vraag. We hebben de voorbije tweeënhalf jaar, haast drie jaar besteed aan de opbouw van network. com [het dienstenplatform van Sun] met ontwikkelaars- en klantgerichte diensten. We hebben daarvoor betaalsystemen, hosting- en datacenterbeheerfaciliteiten uitgebouwd en dies meer. Ik ben ervan overtuigd dat we de expertise in huis hebben en de 'deployment approach' met zijn sterke ontwikkelaarsinslag vormt een van onze sterktes. DN: Tot en met het leveren van 'software as a service' diensten? RG: Exactly! Het ligt een beetje voor de hand dat een hosted MySQL Back-Up service, of een hostingplatform onder Solaris, met daarop de virtualiseringsoftware zal worden aangeboden. Ook andere technologieën, onder meer communicatiegericht, zullen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor het enablen van e-mail of instant messagingdiensten voor inbouw in toepassingen, dat alles op basis van Network. com. DN: Hoe zal dat alles worden aangeboden in Europa bijvoorbeeld? RG: We hebben kantoren en een wereldwijd netwerk, zodat het doorheen de wereld aanbieden van diensten behoorlijk eenvoudig is. Bovendien gebeurt meer dan de helft van onze softwareontwikkeling al buiten de VS en hebben we dus experten in alle gebieden van de wereld, om hulp te bieden bij het aanbieden van die diensten. DN:Overwegen jullie mogelijk een samenwerking of alliantie met bedrijven als EDS (dit was voor de overname door HP nvdr.) of Accenture? RG: We hebben al afspraken met een bedrijf als Accenture voor onze infra-structure service en dat is een andere aanpak dan het servicesplatform waarover we het daarnet hadden. Maar ook voor de meer klassieke implementaties loopt dat soort samenwerking goed. Maar ik denk niet dat het een sleutelcomponent zal zijn voor ons 'cloud based' servicesaanbod. Dat laatste is gewoonlijk een bottom-up, ontwikkelaarsgericht model, versus een top-down partnermodel dat typisch is voor grote deployments in een onderneming. Guy Kindermans