"Het gaat minder snel dan we gehoopt hadden," zegt Alain Georgy, managing director van SAP Belux. "Vandaag zitten we op 6.000 openstaande vacatures, dat zijn er duizend meer dan een jaar geleden."
...

"Het gaat minder snel dan we gehoopt hadden," zegt Alain Georgy, managing director van SAP Belux. "Vandaag zitten we op 6.000 openstaande vacatures, dat zijn er duizend meer dan een jaar geleden." Het programma zelf loopt intussen verder en werpt zijn eerste resultaten af waarbij SAP-partners mensen hebben opgeleid om later in dienst te nemen. Dat gebeurde onder meer bij ULB (32 mensen), UCLL (17 mensen en 30 inschrijvingen voor volgend jaar), SOA People (50 kandidaten), Delaware en Deloitte (elk 100-120 mensen). Ook bij de VDAB zijn vorig jaar drie tracks gestart met elk 12-15 mensen en Bruxelles Formation heeft een kleine veertig specialisten opgeleid. Tegelijk hebben de hogescholen VIVES Kortrijk en de Karel De Grote Hogeschool interesse om volgend schooljaar in te stappen en hoopt Georgy in de komende weken een extra partner te kunnen aankondigen. "Het zijn mooie cijfers, maar het is nog niet genoeg. We zien interesse bij studenten die een jaar extra willen studeren of net klaar zijn en die worden vlot opgepikt door bedrijven als Delaware of SOA People. Bij de tewerkstellingsorganisaties gaat het iets trager maar we hopen dat nog te kunnen versnellen." Het gebrek aan een regering speelt daar ook in mee. "Met de regionale publieke instellingen hebben we intussen betere contacten, maar federaal is er vandaag niemand om te beslissen." Een andere piste is samenwerken met outplacementbureau's, die ontslagen werknemers moeten begeleiden. SAP is daarvoor ook in contact met enkele bedrijven die ontslagen plannen. Georgy benadrukt daarbij dat iedereen die bij bedrijven een opleiding volgt, nadien ook is aangeworven. Het aantal SAP'ers is dus wel degelijk toegenomen, maar aan een trager tempo dan de stijgende vraag naar nieuwe mensen. "Maar we blijven inzetten op dit project, ook al gaat het trager dan verwacht. We krijgen veel respons van mensen met interesse, maar in praktijk moeten ze hun huidige job eerst verlaten om drie maanden te studeren vooraleer ze hun nieuwe carrière kunnen beginnen. Niet iedereen kan dat zomaar."