Het Britse bedrijf Kaseya is gespecialiseerd in gehoste beheeromgevingen. Er is er een voor hosters (zij die zelf zo'n dienst willen doorverkopen) en een voor bedrijven die eindgebruiker zijn van de beheerdienst. We gaan voor dit artikel van het laatste uit. Deze beheeromgeving heet Kaseya Enter-prise Edition. Die laat u toe een netwerk van Windows- en Mac-systemen volledig te beheren zonder dat u daar zelf beheerservers (webservers, databaseservers, andere) voor moet draaien. Kaseya draait die voor u en u abonneert zich op hun beheerdienst. U gebruikt een webinterface om uw computerpark te beheren. Bovenop de basisprijs voor het abonnement op deze beheerdienst kunt u nog een bijkomend abonnement krijgen op enkele optionele modules. Eén van die opties is User State Management of kortweg USM. Die bekijken we in dit artikel. We ...

Het Britse bedrijf Kaseya is gespecialiseerd in gehoste beheeromgevingen. Er is er een voor hosters (zij die zelf zo'n dienst willen doorverkopen) en een voor bedrijven die eindgebruiker zijn van de beheerdienst. We gaan voor dit artikel van het laatste uit. Deze beheeromgeving heet Kaseya Enter-prise Edition. Die laat u toe een netwerk van Windows- en Mac-systemen volledig te beheren zonder dat u daar zelf beheerservers (webservers, databaseservers, andere) voor moet draaien. Kaseya draait die voor u en u abonneert zich op hun beheerdienst. U gebruikt een webinterface om uw computerpark te beheren. Bovenop de basisprijs voor het abonnement op deze beheerdienst kunt u nog een bijkomend abonnement krijgen op enkele optionele modules. Eén van die opties is User State Management of kortweg USM. Die bekijken we in dit artikel. We gaan er dus vanuit, dat u de beheerdienst al gebruikt. Om uw computerpark te beheren, moet op elke Windows- of Mac-computer een agent geïnstalleerd worden. Kaseya biedt vrij uitgebreide voorzieningen voor het klaarmaken van installatiepakketten en die dan uit te rollen over uw computerpark. Elke computer zonder agent is voor de beheeromgeving onbruikbaar. Eventueel kan wel vastgesteld worden dat de computer er is, maar zonder agent kunt u er niets mee doen. Pas met de agent aan boord kan de computer volledig beheerd worden en kunt u ook aan 'User State Management' of gebruikersstaatbeheer doen. Het USM of gebruikersstaatbeheer gaat over de gepersonaliseerde desktop van een gebruiker met alle daarbij horende instellingen. U kunt zo'n desktopomgeving back-uppen, herstellen of migreren naar een andere computer, ook naar een ander besturingssysteem (andere versie van Windows of MacOS). Deze desktopverwerkingstechnologie heeft Kaseya verworven door de overname vorig jaar van Versora, die een erg interessant product genaamd Progression Desktop hadden waarmee succesvolle migraties tussen Windows, Macintosh en Linux konden worden uitgevoerd. Kaseya heeft Progression Desktop op pensioen gestuurd: dit product wordt dus niet verder verkocht. Maar de technologie die daaraan ten grondslag ligt werd wel geïntegreerd in USM. Kaseya heeft zich wel specifiek gericht op de populairste besturingssystemen bij hun dienst en dat zijn Windows en MacOS. Linux wordt niet ondersteund, maar daar zijn wel plannen voor en bij een in het najaar te verschijnen nieuwe versie zou dat dus mogelijk moeten zijn. U kunt USM gebruiken om een gebruikersomgeving te verhuizen van een desktop-pc onder Windows XP naar een notebook met Windows Vista of een MacBook met MacOS. Dat is erg interessant voor bedrijven die een overstap van XP naar Vista overwegen. Kaseya maakt het echter ook mogelijk, dat u zich bedenkt. Presteert Vista niet naar verwachting? Dan kunt u hiermee ook makkelijk terug. USM biedt drie soorten policy's of reglementen die u kunt definiëren. Zo'n reglement kan dan worden toegepast op één of meer computers, of hele groepen. Er is een stroombeheerreglement, een printerreglement en een netwerkstationreglement. Dat laatste werkt (nog) niet onder Vista, de twee andere wel. Met het printerreglement kunt u vastleggen wie onder welke omstandigheden toegang heeft tot welke printers. In een bedrijf is dat immers vaak afhankelijk van wie u bent en uw locatie, en niet zozeer van de machine waar u mee werkt. Hetzelfde geldt voor netwerkstations. Het interessantste is het stroombeheerreglement. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat veel pc's waarbij energiebeheer mogelijk is, toch geconfigureerd staan op 'altijd aan'. Zoiets kan voor een bedrijf een aanzienlijke meerkost in stroomverbruik betekenen en het is natuurlijk ook uit ecologisch standpunt geen goede zaak. Met het stroombeheerreglement kunt u opgeven dat pc's uitgezet moeten worden en wanneer. Met het bijhorende tijdschema kunt u een reglement voor verschillende tijdstippen maken, zodat pc's een ander stroombeheerreglement hebben tijdens de werkuren en daarbuiten, of tijdens de weekends of tijdens vakantieperiodes. Op deze manier kan een bedrijf zijn ecologische voetafdruk wat kleiner maken en dat is in deze tijd van groeiend groen bewustzijn zeer de moeite. Johan Zwiekhorst