Data News: Met welke bedoeling werd begin dit jaar DTS opgericht?
...

Data News: Met welke bedoeling werd begin dit jaar DTS opgericht?Alain De Frenne: Er waren drie grote beweegredenen voor de oprichting van DTS. Ten eerste wilden we de infrastructuur meer afstemmen op de interne klanten van de groep om een driehoeksstructuur in te voeren die klanten, it-infra-structuur en it-ontwikkelingen met elkaar verbindt. Ten tweede is het de bedoeling via de consolidatie van de internationale platformen ook meer kwaliteit te bieden, zodat we op internationale schaal de beste mensen op de beste plaatsen kunnen inschakelen. Dat biedt nieuwe carrièreperspectieven en trekt nieuw talent aan. Ten derde willen we sleutelen aan de agility, de reactiviteit en de doorgroeimogelijkheden van de organisatie. De aandeelhouders van DTS zijn zowel Dexia NV als de interne klanten van de groep. DTS is dus gestart met de consolidatie van zijn it-systemen? Alain De Frenne: Dexia heeft die consolidatieslag inderdaad voorzien voor de bankactiviteiten in de Belux, de verzekeringen in België, het activabeheer in Belux en Frankrijk, en het fondsenbeheer in Luxemburg. In totaal gaat het om klanten in 15 landen. Overigens heeft DTS geen impact op Rainbow ICT Services, dat diensten voor infrastructuurbeheer levert aan Dexia Insurance Belgium - de levensverzekeringen van Tak 21 en Tak 23. Later zullen er nog andere activiteiten worden geconsolideerd. DTS heeft voorts een internationaal rekencentrum opgericht in Luxemburg, maar blijft een multinationale organisatie op het vlak van activiteiten en personeel. De totale kostprijs van de operatie ligt ergens tussen de 30 en 40 miljoen euro gespreid over drie jaar. De 'business case' die drie jaar geleden werd voorgesteld, werd tot nu toe nageleefd en dat zou in de toekomst zo moeten blijven. Begin september hebt u het mainframe verhuisd - een spectaculaire operatie.Alain De Frenne: In een eerste fase hebben we onze mainframes en de Unix-platformen die bij die mainframes horen samengevoegd. De verhuis gebeurde tijdens het weekend van 8 en 9 september, nadat begin juli de testomgeving al was overgeplaatst. Dat was trouwens mijn eerste werkdag als baas van DTS. Nu hebben we dus al twee mainframes met een totaal vermogen van 13.000 mips naar Luxemburg verhuisd. Over een paar weken, na het inlassen van het ter plekke aanwezige vermogen waaronder dat van de BIL ( Banque Internationale du Luxembourg, dochterbedrijf van Dexia nvdr.), beschikken we dan over een totaal vermogen van 18.000 mips. Nog zo'n mooi cijfer: er werd al 500 TB aan gegevens verhuisd, wat overeenstemt met 8.000 tapes voor opslag en archivering. Die verhuis is zonder slag of stoot verlopen.Bij deze zorgvuldig voorbereide verhuisoperatie was ik vooral onder de indruk van de uitstekende samenwerking tussen de verschillende teams van business, ontwikkeling en infrastructuur. En ik ben ervan overtuigd dat we nu over alle troeven beschikken om onze interne klanten een betere dienst te leveren. Niet slecht voor een bedrijf dat nog maar negen maanden bestaat. Michel Van Schingen: Bij het verhuisweek-end waren bijna 400 mensen betrokken, 1/3 bij infrastructuur, 1/3 bij ontwikkeling, en 1/3 bij business. Wij hebben met heel gedetailleerde scenario's gewerkt, van zo'n 5.000 lijnen, met besturing vanuit een centraal 'command center'. We hebben onze eigen technologie gebruikt, gebaseerd op de ervaring die we opgedaan hebben met de fusie van Bacob en Artesia, maar we kregen daarnaast ook assistentie van IBM. Hebt u ook uw Unix-platformen overgedragen? Michel Van Schingen: We gaan eerst de systemen van de BIL in Luxemburg consolideren op ons internationaal datacenter. We hebben in ons datacenter overigens al een paar grote Regatta-diensten van IBM lopen die onder AIX draaien, en in de eerste plaats het datawarehouse voor hun rekening nemen. DTS opteert ook zoveel mogelijk voor 'blade'-technologie, en dankzij standaardisering hopen we tot 98 procent bladeservers te komen. Op dit ogenblik draaien in het groothertogdom al zo'n 600 Windows-servers die de agentschappen in België bedienen. En tot het einde van het jaar gaan we Windows-omgevingen blijven migreren, met name voor de kantoortoepassingen. In totaal beheert DTS zo'n 3.000 servers. Naast de logistieke aspecten op zich, was een van de grootste moeilijkheden het beschikken over een 'change and configuration management database' die voor 100 procent correct was. Dat heeft se-rieuze investeringen gevergd. Gelukkig werden er bij de fusie van Bacob en Artesia al heel wat mainframeapplicaties herzien. Wat is de verwachte impact van deze grote consolidatie? Alain De Frenne: Anderhalf jaar geleden hadden wij besparingen aangekondigd ten belope van 10 à 15 miljoen euro, vooral dankzij synergieën, en we zijn op weg om die te halen. Maar dat is niet het voornaamste. Dat soort extra's vloeit immers automatisch voort uit een consolidatie. En het is dus ook geen strategische operatie. Vandaag de dag is de fysieke locatie van hardware niet langer relevant. Hoeveel mensen verplaatsen zich nog in levende lijve naar hun rekencentrum? Michel Van Schingen: Een afstand van 200 km is geen probleem meer. In Frankrijk beschikken bedrijven ook niet om de 200 km over een datacenter. Waar wil DTS in de toekomst werk van maken?Alain De Frenne: We zijn nu geselecteerd voor de Champions League. Om te kunnen blijven rekenen op tevreden supporters moeten we de internationalisering van de teams en de samenvoeging van teams en processen aanpakken, en dat zal de kwaliteit nog ten goede komen. Het technologische gedeelte, dat vrij voorspelbaar is, is zonder problemen verlopen. We moeten nu ook nog voldoende innovatief worden om vernieuwingen bij onze interne klanten te kunnen ondersteunen. Onze omvang en betrouwbaarheid moeten we daarbij zien te combineren met de flexibiliteit, souplesse en ingesteldheid van een kmo. Als het enigszins kan maken we de structuur zo licht mogelijk. Wat zijn de andere grote projecten voor DTS?Alain De Frenne: Het consolidatieproject was en is nog altijd een belangrijk project. In 2007 werd 10 procent van onze totale capaciteit en 20 tot 25 procent van onze capaciteit om projecten uit te voeren door deze operatie in beslag genomen. Maar dankzij deze consolidatie gaan we meer projecten kunnen uitvoeren, met meer kwaliteit. Michel Van Schingen: Ook de virtualisering van ons Windows-serverpark verloopt volgens schema. Hoe evolueren uw it-budgetten?Alain De Frenne: De budgetten blijven gelijk, of dalen lichtjes. Maar de consolidatie zal effect sorteren vanaf 2008, met name op het vlak van de softwarelicenties, en tegelijkertijd krijgen we veel meer armslag om nieuwe projecten uit te voeren. Op termijn voorzien we nog een lichte daling. Wat zijn de gevolgen voor het personeelsbestand?Michel Van Schingen: We hebben zo'n 650 mensen in dienst, een honderdtal daarvan zijn extern. Sinds het begin van het jaar hebben we er 40 nieuwe aangeworven in de Belux. We zoeken dit jaar trouwens nog een 30-tal mensen. Vindt de consolidatie onder leveranciers een probleem worden?Michel Van Schingen: We zien steeds meer feitelijke monopoliesituaties ontstaan, of het nu gaat om Cisco voor telecom, Oracle voor databases, of nog Microsoft of IBM. Onderhandelingen met dergelijke leveranciers zijn altijd zeer delicaat. Op hardwareniveau is het nog vrij gemakkelijk om te veranderen, maar wat applicaties betreft is dat zo goed als onmogelijk geworden. Wat mij meer zorgen baart zijn de tussenlagen, zoals de databases en de middleware. Dankzij service-oriented archictectures gaan we wel meer kant-en-klare oplossingen kunnen gebruiken en die met elkaar verbinden via een EAI, die als ruggegraat zal fungeren. Alain De Frenne: Gelukkig zorgt de creativiteit van de markt ervoor dat er nu en dan nog jonge spelers opduiken, bijvoorbeeld voor het onderhoud van toestellen, zelfs op mainframeniveau. Marc Husquinet