In de praktijk blijft de digitalisering van de harde HR doorgaans het startpunt. Zo vormde de overname van Base bij Telenet de concrete aanleiding om de digitalisering van HR te versnellen. "We hebben alle Base-medewerkers gemigreerd naar het HR-platform van Attentia", zegt Kris Legroe, directeur Compensation & Benefits bij Telenet. "Op die manier vonden alle medewerkers van Telenet en Base onderdak bij hetzelfde sociale secretariaat." Tegelijk ging Telenet op zoek naar een oplossing om de doorstroming van informatie naar dat sociale secretariaat te verbeteren. "We hadden een eigen toepassing voor tijdregistratie ontwikkeld", legt Kris Legroe uit. "Op het einde van de maand vulden de medewerkers daar hun prestaties in, naast genomen vakantie en eventuele ziektedagen."
...