Op zijn jaarlijkse Europese hoogmis giet Gartner de digitaliseringsgolf in cijfers: 35 procent van de CIO's (in EMEA) kan zijn of haar digitale initiatieven schalen. Afgelopen jaar was dit nog 20 procent. Wereldwijd gaat er volgend jaar 3,8 biljoen dollar naar IT-uitgaven (3,3 biljoen euro), een stijging van 3,2 procent (3,3 procent voor EMEA).
...

Op zijn jaarlijkse Europese hoogmis giet Gartner de digitaliseringsgolf in cijfers: 35 procent van de CIO's (in EMEA) kan zijn of haar digitale initiatieven schalen. Afgelopen jaar was dit nog 20 procent. Wereldwijd gaat er volgend jaar 3,8 biljoen dollar naar IT-uitgaven (3,3 biljoen euro), een stijging van 3,2 procent (3,3 procent voor EMEA). Daarbij geeft 47 procent van de CIO's aan dat het businessmodel binnen hun organisatie verandert en dat in zo'n veranderende organisatie in 58 procent van de gevallen de CIO de leiding neemt in die verandering. Wie eist die verandering? Bij 39 procent van de bedrijven die hun businessmodel door digitalisering aanpassen is dat de klant. De klantervaring moet namelijk beter: 49 procent geeft aan dat de interactie met hun bedrijf moet verbeteren. 46 procent wil met digitalisering de kostprijs van die interactie kunnen drukken. Die twee punten leveren volgens Gartner ook de grootste prestatiewinst op. Nog opmerkelijke cijfers in de presentatie van Gartner's vicepresident en analist Andy Rowsell-Jones: in EMEA ziet 29 procent van de CIO's 'digitale initiatieven' als voornaamste prioriteit. Anderzijds wordt 'groei' maar door 18 procent als belangrijkste punt genoemd. "Dat lijkt raar, want een bedrijf wil groeien of wil tenminste winst maken. Maar het is iets wat we vooral in Europa zien als een antwoord op stagnerende groei: we kunnen niet zomaar groeien, dus gaan we digital first, net om op termijn op een andere manier te groeien." Omdat digitale initiatieven de voornaamste prioriteit zijn, zullen ook de uitgaven aan nieuwe disruptieve technologie toenemen. Volgens Gartner gaan de nieuwe uitgaven hoofdzakelijk naar business intelligence of data analytics, op de voet gevolgd door cyber- en informatiesecurity en als derde digital business initiatieven (inclusief digitale marketing). Maar ook verbeteringen aan core systemen, cloud services, kunstmatige intelligentie en machine learning, en de customer experience zitten bovenaan de prioriteitenlijst. Gartner beschouwt ze als onderdelen in het verlengde van de digitale transformatie. Aan de onderzijde merken we dat voor sommige domeinen de investering vaker wordt afgebouwd dan uitgebreid. Onder meer software development en upgrades (licenties, ondersteuning en onderhoud), ERP, netwerk-voice-datacommunciatie en vooral infrastructuur en datacenter. Al zegt Rowsell-Jones er wel bij dat de studie vooral een macro-overzicht geeft voor EMEA. "Wat in ons onderzoek daalt, kan voor sommige bedrijven net wel een focuspunt zijn, maar we willen vooral duiden waar de investeringen naartoe gaan." Soms daalt een investering ook om andere redenen. Als voorbeeld geeft hij ERP, waarvan 13 procent van de respondenten aangeeft er meer aan uit te geven, en 17 procent zegt er minder aan uit te geven. "De nood aan een ERP-systeem is niet plots weg. Maar vandaag wordt dat meer as-a-Service aangeboden, waardoor de investeringskost vaak daalt. Het financiële departement of HR zitten nu al deels in de cloud en dat verklaart voor een aantal onderdelen de daling in de uitgaven." Of anders gezegd: het is niet omdat in bepaalde zaken de investering wordt afgebouwd, dat ze ook minder belangrijk worden. Wel betekent het dat ze door een nieuwe (as-a-Service) structuur of door hun maturiteit goedkoper kunnen worden. Gartner kijkt vooral op EMEA-niveau. Als we inzoomen op België, dan krijgen we een iets andere prioriteitenlijst. Zo ondervroeg Beltug dit najaar 245 Belgische ICT-beslissers en kwam het tot de vaststelling dat cloud de grootste prioriteit blijft, specifiek de vraag welke onderdelen on-premise, publiek of hybride moeten worden gezet. Securitybewustzijn voor werknemers, security by design, en een dashboard voor beveiliging en risicomanagement staan op plaats twee tot drie en dat is ook volgens Gartner een topprioriteit in de uitgaven onder CIO's. Omgaan met shadow IT staat op de vijfde plaats. Wel moeten we nuanceren dat Beltug voor privacy en GDPR een aparte bevraging hield en die dus niet zijn opgenomen in het overzicht. Wat we veel meer in België en minder bij Gartner merken is de bezorgdheid rond softwarelicenties en hoe u weer kan vertrekken uit de cloud. Hoewel de IT-budgetten volgens Gartner een paar procent stijgen, blijven ze te klein om alles te doen wat CIO's willen of moeten doen. Naast Beltug deed ook Insight een rondvraag bij een duizendtal IT professionals in Europa, waarvan een honderdtal in België. Daar zeggen twee op drie Belgische respondenten dat ze over onvoldoende middelen beschikken om hun organisatie te ondersteunen. Ook het gebrek aan goed gedefinieerde rollen is volgens één op drie een obstakel. 55 procent van de respondenten zegt dat zonder extra middelen, de taken die van een IT-afdeling worden verwacht niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dat zorgt er volgens Insight voor dat een flink deel van het budget naar managed services gaat: 32 procent om precies te zijn. De helft van de respondenten geeft aan dat ze zo de dagelijkse taken beter kunnen stroomlijnen, een derde van hen kan zo ook IT resources vrijmaken om vervolgens in te zetten op business-gerelateerde zaken, een ander derde wil zo BYOD beter ondersteunen. Een opmerkelijke bevinding in de rondvraag is hoe de IT-afdeling wordt gezien. Waar we bij Gartner (en elders) al jaren horen dat IT de drijvende kracht achter digitalisering en nieuwe businessmodellen wordt, geeft 44 procent van de door Insight bevraagde IT professionals aan dat hun afdeling overwegend als kostenpost wordt beschouwd. Slechts 12 procent geeft aan dat ze wel degelijk als een innovatiehub wordt aanzien en 42 procent spreekt van een mix. Ondanks de ambitie van een IT-afdeling als change maker, wordt die rol bij veel bedrijven dus nog niet ten volle erkend.