U ging in juli 2011 aan de slag als cio bij het Rode Kruis, een nieuwe functie in de organisatie. Hoe zag de situatie er op dat moment uit?

ERIC VAN HABOST: We komen van 2 onafhankelijke informaticadiensten, van 2 netwerken en 2 totaal verschillende gebieden, het ene voor de dienst Bloedtransfusies, het andere voor de humanitaire afdeling. En een it-manager voor elke entiteit [zie ook kadertekst, nvdr]. Zo hadden we 4 verschillende san verspreid over 3 sites, heel wat active directories en versnipperde en uiteenlopende data en software. Geleidelijk aan werd besloten om zowel de applicaties als de infrastructuur samen te voegen en een volledig redundant netwerk te creëren. Deze consolidatie ging gepaard met een unieke governance en meer aangepaste werkmethoden, maar er kwamen zeker ook technische en menselijke uitdagingen bij kijken. Ondertussen bleven we instaan voor de ondersteuning van de gebruikers, opleidingen, ontwikkelingen, applicaties, upgrades, de migratie van de infrastructuren en technologisch toezicht.
...

ERIC VAN HABOST: We komen van 2 onafhankelijke informaticadiensten, van 2 netwerken en 2 totaal verschillende gebieden, het ene voor de dienst Bloedtransfusies, het andere voor de humanitaire afdeling. En een it-manager voor elke entiteit [zie ook kadertekst, nvdr]. Zo hadden we 4 verschillende san verspreid over 3 sites, heel wat active directories en versnipperde en uiteenlopende data en software. Geleidelijk aan werd besloten om zowel de applicaties als de infrastructuur samen te voegen en een volledig redundant netwerk te creëren. Deze consolidatie ging gepaard met een unieke governance en meer aangepaste werkmethoden, maar er kwamen zeker ook technische en menselijke uitdagingen bij kijken. Ondertussen bleven we instaan voor de ondersteuning van de gebruikers, opleidingen, ontwikkelingen, applicaties, upgrades, de migratie van de infrastructuren en technologisch toezicht. Op het vlak van infrastructuur bijvoorbeeld moesten we de vele bijzondere gevallen vinden en herstructureren in functie van de nieuwe aanpak. Ook zijn we overgestapt van 2 it-leveranciers naar een nieuwe derde provider. Op puur technisch vlak telt het Belgische Rode Kruis voor de Franstalige gemeenschap ongeveer 2.400 werkposten, 250 Windows-, Linux- en zelfs Unix-servers, meer dan 500 printers en meer dan 6.000 switchverbindingen. Bovendien moeten ongeveer 13.000 mensen zich geauthentificeerd kunnen verbinden op ons netwerk. ERIC VAN HABOST: Ik wil eerst benadrukken dat het Belgische Rode Kruis 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 werkt, met strenge eisen op het vlak van responstijden, gezien bijvoorbeeld de toegestane tijd voor de verwerking of het gebruik van bloed, maar ook de beschikbaarheid van onze 105-hulpdienst. Om nog maar te zwijgen van de wettelijke verplichtingen, controles en strenge audits waaraan we onderworpen zijn, meer bepaald de naleving van de iso-normen. Daarom lanceerden we vorig jaar een groot project op het vlak van disaster recovery om de beschikbaarheid van de infrastructuur en de aangeboden sla's aan onze gebruikers te verbeteren. Met de hulp van onze partner Nexis ontplooiden we 2 SAN HP 6500 met 4 enclosures door san en een mix van snelle, trage en ssd-schijven. Dankzij deze oplossing kunnen we de back-ups nu gemakkelijker beheren en aan een heus drp-plan beginnen te denken. ERIC VAN HABOST: Cloud is voor mij een ambivalente commerciële term. Het biedt een shared service en wat wordt gedeeld is naar mijn gevoel vaak te beperkt. Maar we zouden kunnen zeggen dat we voor 100 % in de cloud computingmodus zitten, maar dan met dit verschil dat onze cloud volledig privé is, want al onze sites zijn momenteel verbonden via ip/vpn mpls, terwijl 100 % van onze applicaties en 100 % van onze data wordt gehost in een datacenter op een volledig gevirtualiseerde serverinfrastructuur. Voor een deel van onze gebruikers bieden we trouwens zelfs een virtuele desktoplossing aan in Citrix. We hebben onze infrastructuur wel moeten herzien om in samenhang te blijven met onze budgetten en onze it-middelen, maar we moeten ook onze gegevens kunnen controleren om hun veiligheid te garanderen, maar vooral om ze beschikbaar te kunnen maken en om ons aan te passen aan de situatie in geval van crisis of schaarste. Dat we zo flexibel zijn en 24/24 en 7/7 kunnen reageren, is onbetaalbaar, om niet te zeggen onmogelijk, op het internet. ERIC VAN HABOST: We gaan SharePoint ontplooien, niet alleen als tool voor documentbeheer, maar als een heuse samenwerkingstool. De oplossing zou tegen juni geïnstalleerd moeten zijn en nadien worden de eerste belangrijke projecten geselecteerd. Momenteel testen we trouwens full ip-telefonie voor ons nieuwe callcenter. De keuze viel op Asterisk met Escaux als partner. Een ander project is dat we volledig gaan afstappen van Lotus ten gunste van Exchange, dat al grotendeels intern wordt gebruikt. Op langere termijn zijn er ook plannen om een crm in te voeren. Ook bring your own device (byod) staat op de agenda voor 2014. ERIC VAN HABOST: Ik leid een team van 24 informatici, verspreid over infrastructuur, ontwikkeling, servicedesk en projecten. Onze it'ers werken steeds meer op basis van herhalingen, zodat ze duidelijk kunnen zien waar ze naartoe gaan en niet meer waar ze zouden moeten uitkomen. Ik dring er sterk op aan dat ons werk begrepen en gerespecteerd wordt, want jammer genoeg denkt men vaak pas aan informatica wanneer er iets niet werkt. Dankzij het principe van herhaling zijn het it-team en de gebruikers voortdurend op elkaar afgestemd en denken ze niet meer dat de ander al het werk doet. Een project zit vol herhalingen die gedaan moeten worden, zowel door het ict-team als door de gebruikers. ERIC VAN HABOST: Jazeker, we hebben nog een aantal betrekkingen openstaan bij ons en het is moeilijk om te concurreren met Luxemburg wat de lonen betreft [de it-afdeling van het Rode Kruis werd samengebracht in Rhisnes, nabij Namen, nvdr], maar onze werknemers hebben een echt evenwicht gevonden tussen een gezond leven en een salaris. Bij het verlaten van de school zijn studenten bovendien verre van operationeel. De Franse Gemeenschap zou voorrang moeten geven aan bedrijfsstages omdat onze studenten telkens weer heropgeleid moeten worden wanneer ze bij ons aan de slag gaan. ERIC VAN HABOST: Mijn budgetten zijn zeer realistisch en zeer projectgericht geworden. Vroeger kon je kopen voor de toekomst, maar nu moet je kopen om te voldoen aan de huidige behoeften en mag je nooit meer aankopen op korte termijn doen. De budgetten stijgen dus zeker niet drastisch, maar tegenwoordig is het gemakkelijker om de rentabiliteit van onze budgetten op te trekken, en zo kunnen we ze gemakkelijker rechtvaardigen. Toen ik hier aan het werk ging, werd informatica beschouwd als een kostenplaats, maar vandaag werken we op projectbasis door te zorgen voor een evenwicht tussen de kosten en baten en door prioriteiten te bepalen voor de projecten. ERIC VAN HABOST: Als je niet de nodige maatregelen neemt om van leverancier te veranderen wanneer dat nodig is, vormt dat een risico op lange termijn, zowel op financieel als op technisch vlak. Bij het Rode Kruis vragen we onze leveranciers elke dag om naar ons te luisteren en hun ideeën niet aan ons op te dringen. Onlangs kozen we voor een nieuwe san-infrastructuur en waagden we ons aan een nieuw risicovol avontuur, zowel met een nieuwe HP-fabrikant als met een nieuwe Nexis-integrator. Maar vandaag zien we de voordelen van onze slapeloze nachten en het risico dat we genomen hebben. ERIC VAN HABOST: Ik zou moeten zeggen dat dit een prioriteit is omdat het op zichzelf beschouwd heel belangrijk is, maar ik wil niet in naam van een ideologie onze infrastructuur in gevaar brengen. De gevolgen zouden immers te pijnlijk zijn, maar wanneer we keuzes maken, kijken we bijvoorbeeld wel naar het energieverbruik en de warmteproductie. Een meerwaarde creëren dankzij green it is dus altijd wenselijk, maar dit is niet het enige waar we ons door laten leiden. ERIC VAN HABOST: Ik speel echt de rol van een dirigent, maar dan een dirigent die moet weten hoe je een filharmonisch orkest laat spelen, en soms ook een jazzband, en soms zelf een hiphopgroep. Met andere woorden, we moeten de projecten uitbouwen in functie van de verwachtingen van het bedrijf en die van de algemene directie. Wanneer ze zijn uitgestippeld, moeten we ze vertalen naar de taal van elke muziekgroep binnen het it-team. En in de informatica heb je alle soorten medewerkers en vaardigheden. Mijn taak heeft zich op het vlak van management en techniek steeds meer toegespitst, want als je geen duidelijk beeld hebt van de projecten en ze niet goed begrijpt op operationeel en technisch gebied, maak je niet altijd de juiste keuzes en doe je vooral niet de juiste aankopen. Dit aspect is erg belangrijk geworden omdat we het ons door de krappe budgetten niet kunnen permitteren om ons te vergissen en nog minder om de tijd nemen om alles te testen.Marc Husquinet