Brain2 is in april 1998 opgericht door 2 personen - vandaag leveren zo'n 40 mensen (waarvan 30 vast) ict-diensten aan bedrijven. "Toch zijn we als relatief kleine integrator wél actief in de grotere bedrijven en zijn bijvoorbeeld de vier grootbanken klant bij ons", zegt Mark Van Hamme, ceo en een van de oprichters van Brain2 die er graag de nadruk op legt dat zij ook heel wat contracten in het buitenland hebben. Dat is dan niet met het typische consultancywerk, maar wel dankzij Montova.
...

Brain2 is in april 1998 opgericht door 2 personen - vandaag leveren zo'n 40 mensen (waarvan 30 vast) ict-diensten aan bedrijven. "Toch zijn we als relatief kleine integrator wél actief in de grotere bedrijven en zijn bijvoorbeeld de vier grootbanken klant bij ons", zegt Mark Van Hamme, ceo en een van de oprichters van Brain2 die er graag de nadruk op legt dat zij ook heel wat contracten in het buitenland hebben. Dat is dan niet met het typische consultancywerk, maar wel dankzij Montova. Montova is een EDI-appliance die voor de datacommunicatie met en tussen partners zorgt en die binnen verschillende sectoren ingezet kan worden. "EDI heeft wel zijn beperkingen, maar door het in een ander kleedje te stoppen en goed gebruik te maken van de infrastructurele voordelen van het internet, hebben we EDI zowat opnieuw uitgevonden", zegt Mark Van Hamme. De Montova-box wordt als een gateway in het netwerk van de klant geplaatst. Tientallen procenten van de Montova-producten staan in het buitenland - voornamelijk in de logistiek en de industrie. "Het is precies door onze uitdrukkelijke keuze voor de beheerbaarheid via internet dat we dat kunnen doen. De it-afdeling van de klant heeft er helemaal geen werk aan", zegt Van Hamme. Maar precies dat kan als een onveilige benadering beschouwd worden. "Wij zijn dan ook wel verplicht om zeer ver te gaan in onze sla's naar de klanten: zij hebben immers geen eigen beheersmodule en alles passeert via ons datacenter", countert Van Hamme.Brain2 heeft bij DKV eerder al de elektronische administratie via de MediCard ontwikkeld. "Toch is dat zeker niet de reden waarom we voor onze e-facturatie nu ook voor hen gekozen hebben", zegt Thomas Van Hoezen van DKV. "Uiteindelijk gaf de technische totaliteit van de oplossing de doorslag." De implementatie bij DKV gaat ook iets verder dan bij de meeste andere Montova-klanten. De appliance wordt er in eerste instantie ingezet voor de communicatie met de ziekenhuizen en om de ziekenhuisfactuur op een afgeschermde manier te transporteren. Maar de volledige verwerking van de facturen bij DKV gebeurt ook geautomatiseerd. "Qua workflow een enorme vereenvoudiging. Maar het grootste voordeel is nog dat we in de verwerking ook een zekere businesslogica en controle gestopt hebben", zegt Van Hoezen die meent dat er nu veel beter, correcter en uniformer werk zal worden geleverd door de beheerders van de dossiers. "De businesslogica is in de hoofden misschien 's morgens net iets beter aanwezig dan in de late namiddag, dat heb je met machines niet", klinkt het. Die ingebouwde intelligentie geeft bijvoorbeeld zelf aan wanneer er te hoge supplementen aangerekend zijn door het ziekenhuis. Of wanneer er verdacht hoge dosissen van bepaalde medicatie op de factuur staan. "Sommige controles blokkeren echt de verdere verwerking van de factuur, terwijl andere louter informatief zijn", verduidelijkt Catherine Léonard, projectmanager bij DKV. 80 procent van de 200.000 ziekenhuisfacturen die DKV jaarlijks binnenkrijgt, zijn 'standaard' hospitalisatiefacturen. De resterende 20 procent gaat over complexere zaken met veel meer euro's. "Door onze automatisering kunnen we nu onze ervaren schadebeheerders inzetten om deze moeilijkere schadedossiers aan een grondiger onderzoek te onderwerpen. Anderzijds kunnen die 80 procent dan veel sneller afgehandeld worden", zegt Van Hoezen die aangeeft dat tijdwinst de grootste driver voor DKV was bij de aanvang van het project. Maar nu het project op kruissnelheid geraakt is voor de eerste 15 aangesloten ziekenhuizen, blijkt dat de extra nauwkeurigheid nog belangrijker is. Exacte cijfers erop plakken, wil Van Hoezen nog niet. "We hebben toch zo'n 100 schadebeheerders en wij geven er de voorkeur aan van hen eerst maximaal met het systeem vertrouwd te maken." Vandaag zijn er 15 ziekenhuizen aangesloten - een extra tien zitten momenteel in een testfase die één tot drie maand voor elk ziekenhuis bedraagt. De ziekenhuizen betalen overigens zelf niets. Alle transactiekosten (een vastgelegd bedrag per maand) worden door DKV betaald. "Dat maakt van hen wel een buitenbeentje", zegt Mark Van Hamme. Daar hangt als voorwaarde wel aan vast dat de ziekenhuizen de gateway enkel mogen gebruiken in combinatie met DKV. Willen ze later toch met andere partners communiceren via de box, dan kan dat. "We hebben voor de ziekenhuizen die exitmogelijkheid voorzien: wij gaan in zo'n geval dan een rechtstreekse verbintenis met het ziekenhuis aan." Thomas Van Hoezen toont zich tevreden over het project. In die mate zelfs dat hij niet uitsluit dat het derde betalersysteem binnenkort ook uitgebreid wordt naar andere medische 'providers' zoals apothekers, huisartsen of tandartsen. "Aan een doorsnee ziekenhuisfactuur van 1.000 euro, heeft een schadebeheerder ongeveer 20 minuten werk. Een doktersbriefje kost 22 euro, de mutualiteit betaalt er 17 van terug, en van die resterende 5 euro betalen wij 80 procent terug. Maar voor die ambulante kost van amper 4 euro, is een werknemer wel 7 minuten zoet. Dan kun je je dus de vraag stellen of we daar ook niet nog enorme voordelen kunnen realiseren", besluit Van Hoezen.Kristof Van der Stadt