"Er waren drie goeie offertes", aldus Paul Danneels: "IBM, Siemens IT Solutions & Services (dat het contract tien jaar geleden van EDS afsnoepte) en EDS. Hoewel we over de dienstverlening van Siemens tevreden zijn, leek EDS ons het best geschikt om onze strategische verandering te begeleiden. Zij droegen concrete voorbeelden aan die wij weliswaar niet echt zochten, maar we hadden wel meteen het gevoel dat we voor innovatie bij hen aan het juiste adres waren."
...

"Er waren drie goeie offertes", aldus Paul Danneels: "IBM, Siemens IT Solutions & Services (dat het contract tien jaar geleden van EDS afsnoepte) en EDS. Hoewel we over de dienstverlening van Siemens tevreden zijn, leek EDS ons het best geschikt om onze strategische verandering te begeleiden. Zij droegen concrete voorbeelden aan die wij weliswaar niet echt zochten, maar we hadden wel meteen het gevoel dat we voor innovatie bij hen aan het juiste adres waren." Misschien speelde het gigantische contract van EDS met de Vlaamse Overheid wel mee? "Toch niet", zegt Danneels. "Wij hebben een selectieve outsourcing, terwijl de Vlaamse Overheid naar een volledige outsourcing gaat. Anderzijds is het wel zo dat synergieën nu allicht mogelijk zijn. Waarom zouden we bijvoorbeeld elk een eigen disaster recovery center moeten hebben? Dat willen we zeker bespreken en uitwerken. De Vlaamse Overheid heeft bijvoorbeeld ook een eigen netwerk, dat ons wel kan helpen om de geografisch verspreide leeromgevingen van de VDAB te verbinden." Dat de VDAB dan toch niet intekent op het contract van de Vlaamse Overheid, verklaart Danneels door de eigen ict-ambities die verder reiken dan het matchen van cv's met vacatures. "We willen een regiespeler worden op de Vlaamse arbeidsmarkt, een soort kruispuntbank", zegt Danneels. "En dus moeten we evolueren naar een zeer open infrastructuur waarin naast de eigen applicaties en data ook externe partijen (RVA, Forem, interimkantoren,...) applicaties kunnen aanbieden." Jan Cleeren, sales manager public sector, denkt dat de wereldwijde ervaring van EDS daarbij kan helpen: "In de UK werken we voor het Department of Work and Pensions, wat tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met de VDAB. We kunnen putten uit die ervaring om vernieuwingen aan te brengen. We hebben ook specifieke frameworks om zulke trajecten op te zetten." Merkwaardig overigens: de twee mensen die tien jaar geleden verantwoordelijk waren voor de 'exit' van EDS naar Siemens, zijn binnen dit project de operationele manager en de transitiemanager. "Dit contract is voor ons zeker belangrijk - het staat zelfs op de Europese EDS-radar - maar zeker ook omdat het een zekere emotionele waarde inhoudt voor onze werknemers die tien jaar geleden met pijn in het hart de VDAB moesten verlaten", voegt Jan Cleeren daar aan toe. De transitieperiode loopt tot 1 juni. "Dat is erg krap", zegt Jan, "maar zeker haalbaar. Door die korte transitietijd gaan we ons wel beperken tot het puur overnemen van de bestaande systemen, en gaan we nog geen transformatieprojecten uitvoeren. Dat kunnen we pas als de verhuis van de servers in Huizingen naar het datacenter van Belgacom achter de rug is." "Meteen na de transitie komt het upgraden van het netwerk aan bod, zowel qua capaciteit als sla's betreft. Tegen september moet dat rond zijn", verklapt Danneels. Volgende op het lijstje wordt een optimalisatie van de storage. "Absolute prioriteit", klinkt het bijna in koor omdat bij de gepersonaliseerde aanpak die de VDAB wil hanteren veel meer data te verwachten valt. "En we hebben nu al ongeveer 73 terabyte", zegt Danneels. "Daar willen we op archiveringsvlak nagaan of optimalisatie mogelijk is." Maar ook op het vlak van security valt er nog vooruitgang te boeken. "Zeker in de open infrastructuur die we voor ogen hebben", geeft Danneels aan. "Zo gaan we in ieder geval de richting van eID uit. Nog dit jaar moeten we in onze kantoren de eerste 500 pc's hebben die uitgerust zijn met een eID-kaartlezer. Wanneer een werkzoekende langskomt, kan met die eID zijn dossier worden geopend." Over andere innovaties of optimalisaties laten de heren nog niet in hun kaarten zien. Jan Cleeren: "We willen niet op de feiten vooruitlopen. Na de transitie gaan we pas echt een perfect beeld hebben van de mogelijke optimalisaties. Wel is het al duidelijk dat er de voorbije jaren weinig geïnvesteerd is in innovatie en daar willen wij zeker iets aan doen." Een uitdaging wordt de koppeling van de verschillende kantoren. "We hebben nu iets van een 5.000 werknemers, elk met een pc, verspreid over 200 locaties. Dat is een mix van kleine kantoren met twee medewerkers tot grote kantoren van 200 à 300 man. Dat creëert hier en daar 'uitdagingen' voor met name de bandbreedte. En naar de toekomst toe willen we zeker ook nog iets doen met de 4.000 pc's in de opleidingscentra die momenteel nog niet in het netwerk zitten. Dat is een innovatiespoor voor volgend jaar, om na te denken over de leerinfrastructuur van de toekomst met bijvoorbeeld collaboration tools." Het contract behelst voor alle duidelijkheid alleen het infrastructuurgedeelte en gaat niét over de toepassingen. Danneels: "De ontwikkeling van applicaties besteden we ook volledig uit. De komende drie jaar gaan we toch een hele hoop applicaties moeten vernieuwen in functie van de nieuwe koers die we varen. Momenteel hebben we een raamcontract lopen met een aantal partijen en we zullen de komende jaren nog meer contracten afsluiten op basis van projectwerking. Ik ga er vanuit dat we hiervoor tegen juni een lastenboek gaan uitschrijven om tegen het einde van het jaar een beslissing te kunnen nemen."Kristof Van der Stadt