Mario Matthys neemt in de Stad Gent de taak van 3D-coördinator halftijds op zich en doceert daarnaast aan de Hogeschool Wetenschap en Kunst in Gent over de inzet van 3D-GIS in een stedelijk ruimtelijk beleid. "In 1997 maakten we een eerste groot 3D-model van de stad naar aanleiding van het mobiliteitsplan," blikt hij terug, "en in het voorjaar van 2008 voerden we een proefproject uit met een terrestrische scanner die een deel van de stad, zoals de ...

Mario Matthys neemt in de Stad Gent de taak van 3D-coördinator halftijds op zich en doceert daarnaast aan de Hogeschool Wetenschap en Kunst in Gent over de inzet van 3D-GIS in een stedelijk ruimtelijk beleid. "In 1997 maakten we een eerste groot 3D-model van de stad naar aanleiding van het mobiliteitsplan," blikt hij terug, "en in het voorjaar van 2008 voerden we een proefproject uit met een terrestrische scanner die een deel van de stad, zoals de centrumpleinen en de omgeving van het Sint-Pietersstation, nauwkeurig in beeld bracht. Landmeter Lucas De Ridder scant vanaf nu op continue basis de stad gaandeweg volledig in om ze geheel digitaal na te kunnen bouwen. We combineren dit ook met foto's en scans van mobile mapping oplossingen." De resulterende driedimensionale stadsmaquette moet een permanente bron zijn van ruimtelijke informatie over de huidige toestand van de stad, ter ondersteuning van het beleid. Nieuwe voorstellen voor projectontwikkeling of de inrichting van openbaar domein kunnen ook eenvoudig in het 3D-model van de stad ontworpen én geëvalueerd worden. "Bovendien is het ook een communicatiemiddel om de burgers en andere actoren inzage te geven in een fotorealistische weergave van nieuwe projecten of reconstructies van historische toestanden," benadrukt Matthys. Eén van de meest ambitieuze toepassingen die de stad Gent hier bovenop wil bouwen is de digitale driedimensionale bouwaanvraag, die in 2010 operationeel zou moeten zijn. Architecten zullen in ruil voor een digitale 3D-bouwaanvraag het 3D-model van de stad kunnen gebruiken. Gebruikers kunnen in een 3D-CAVE (Computer Aided Virtual Environment) interactief met behulp van een joystick in het 3D-model van de stad vliegen of stappen. "Deze implementatie zal vanaf 2009 continu ter beschikking staan voor de bevolking en economische partners," belooft Matthys. "We hebben overigens ook een mobiele versie die we al op jaarbeurzen en congressen hebben ingezet." Tegen begin 2009 verwacht Matthys een interactieve website waarin de burger vanuit zijn webbrowser kan rondnavigeren in het 3D-model van de stad. "Eind 2009 zal in Gent ook het enige 3D-GIS-congres wereldwijd plaatsvinden. We zullen de resultaten van ons project daar wereldkundig maken." Koen Vervloesem