Hoe zou u de informatica bij NewB tot nu toe omschrijven?
...

Hoe zou u de informatica bij NewB tot nu toe omschrijven? yves konen: NewB werd in 2011 door 25 verenigingen opgericht als coöperatieve vennootschap, in de nasleep van de bankencrisis uit 2008/2009. Het doel was een bank te creëren waar ethisch handelen centraal staat. In 2013 openden ze de inschrijvingen op de website van NewB, en in enkele weken tijd werden maar liefst 40.000 personen coöperant. Dat bewijst de interesse voor zo'n initiatief en voor het voorgestelde bankmodel. Van bij het begin vormden de website en het coöperantenregister de kern van de IT bij NewB. Deze database speelt een centrale rol binnen onze IT-infrastructuur en onze activiteiten. Begin 2016 lanceerde NewB onder het merk GoodPay een prepaid betaalkaart, vergelijkbaar met MasterCard, uitgegeven door Prepaid Financial Services. De impact op IT-vlak was gering voor NewB. De uitdagingen lagen voornamelijk op marketing- en commercieel vlak. Datzelfde jaar investeerde de groep Monceau Assurances 10 miljoen euro in NewB. Samen brachten we een eerste autoverzekering op de markt waarop je volledig online kunt inschrijven via enkele simpele vraagjes. U vervoegde het team op het moment dat NewB van start ging met verzekeringen. yves konen: Het is inderdaad in dat kader dat ik eind 2015 door NewB werd aangeworven. Mijn taak was toen om, samen met de toenmalige CEO, de verzekeringsactiviteit uit te bouwen: het zoeken van een verzekeraar, het businessmodel en het financiële plan opstellen en de activiteit als tussenpersoon opstarten. Het bedrijf telde toen nog 12 medewerkers, waaronder slechts één interne IT'er. Werd alles dan uitbesteed? yves konen: Inderdaad. We zijn een partnerschap aangegaan met een verzekeringstussenpersoon die ons een geschikt IT-platform bood. Het zou immers moeilijk zijn geweest om IT'ers aan te werven met zo'n specifieke vakkennis. Ook het ontwikkelen van onze nieuwe website - naast de telefoon ons enige communicatiekanaal - hebben we uitbesteed. Bij elke nieuwe stap die NewB zette, waren partnerschappen een beslissende factor in de ontwikkeling van de onderneming. Hoe verliep die evolutie? yves konen: Naarmate GoodPay en onze verzekeringsactiviteiten steeds populairder werden, breidde ook IT zich uit. Zo had onze website een update nodig voor het opstarten van de inschrijvingen voor verzekeringen. Eigenlijk beschikten we tot dan toe slechts over enkele webpagina's en een vrij eenvoudig, maar uitgebreid platform. Daarom hebben we besloten om te hercentraliseren en IT weer intern te beheren. Die was versnipperd geraakt en er moest dus vaak worden doorverwezen. Aangezien we nog steeds op de kosten en het gebruiksgemak wilden letten, hebben we ervoor gekozen om alle infrastructuur in de cloud onder te brengen. Voor de uitbreiding van onze verzekeringsportefeuille was het echter wel nodig om de processen zo veel mogelijk te automatiseren en het mogelijk te maken om in enkele minuten online in te schrijven en een offerte te krijgen. Ook hiervoor stonden soberheid en eenvoud centraal. Hoe staat de IT er vandaag voor? yves konen: De laatste maanden hebben we onze IT-structuur voorbereid met het oog op de goedkeuring van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. Hun groen licht luidt de laatste fase in voor de echte opstart van onze bankactiviteiten. We zijn op zoek gegaan naar een banksoftware die maar enkele aanpassingen op maat nodig had en ingesteld kon worden volgens onze behoeften. En die hebben we ook gevonden. Daarnaast werken we samen met een hostingprovider voor onze toekomstige bankinfrastructuur. Ook hier hebben we ervoor gekozen om de dienst uit te besteden aan erkende professionele partners. Hoe ziet jullie IT-afdeling er dan uit? yves konen: Vandaag telt de IT-afdeling van NewB vijf medewerkers op een totaal van een twintigtal werknemers. Onze IT'ers zijn voornamelijk bezig met business analysis, het ontwikkelen van onze website en interne tools, en kantoorautomatisering. Ik richt me echter meer en meer op het beheer van de onderaannemers. Dat is erg belangrijk omdat het een van de essentiële aspecten van het wettelijk kader voor banken is waaraan we ons moeten houden, met name op het vlak van toezicht op onderaannemers, SLA, controle, continuïteit en veiligheid. Concreet betekent dit dat de wetgeving ons oplegt om een stevige controle te houden over onze activiteiten. Open source is dus, hoe lovenswaardig ook, niet geschikt voor veel van onze bankactiviteit omwille van de veiligheids- en continuïteitsvereisten. Hoe ziet u de IT evolueren nu NewB een bankvergunning heeft ontvangen? yves konen: We zullen sober blijven en de huidige grootte van het IT-team behouden, misschien met een versterking op het vlak van de veiligheid, bestuur en infrastructuur. Uiteraard zullen onze platformen complexer worden. Maar we worden omringd door onderaannemers die ons zullen helpen om de nieuwe elementen die nodig zijn voor onze bankactiviteit te implementeren. Toen we de bankvergunning kregen, werden de verzamelde fondsen omgezet in kapitaal en aandelen. We zullen onze IT-investeringen echter met de nodige zorg verderzetten. Op het vlak van rekrutering hebben we niet veel beweegruimte voor de lonen. Onze regels verplichten ons er namelijk toe om een maximale proportie van 5:1 aan te houden tussen het hoogste en het laagste loon. Los daarvan werven we voornamelijk mensen aan voor wie ons project zinvol is. Wat is uw relatie met de algemene directie? yves konen: Sinds NewB een bank is, hebben we, in overeenstemming met de bankenwet, een nieuw directiecomité dat bestaat uit drie personen: de CEO, de CFO/COO, met andere woorden de financieel en operationeel verantwoordelijke, en de CRO of chief risk officer. IT valt onder de verantwoordelijkheid van de CFO/COO. Aangezien we een relatief kleine structuur blijven, is de sfeer bij NewB aangenaam. Dankzij de beperkte omvang van de onderneming en onze eenvoudige IT-tool kan de IT snel en gemakkelijk op de bedrijfsstrategie worden afgestemd. Wat gebeurt er op het vlak van innovatie? yves konen: Het spreekt voor zich dat het digitale aspect voor NewB essentieel is aangezien we een kleine structuur zijn en we enkel per telefoon of via onze IT-tools contact hebben met onze klanten. We moeten echter vermijden dat het digitale aspect een omgekeerd effect heeft en kwetsbare mensen uitsluit. NewB staat immers voor inclusie. We gaan niet innoveren om te innoveren. Daarom lijkt blockchain ons vandaag niet aan de orde. Onze 'chat' en telefoonlijn daarentegen helpen ons om het menselijke contact te bewaren. We zijn een soort van fintech, want we ontwikkelen eenvoudige oplossingen zonder 'legacy' die ondersteund moet worden, maar dan zonder dat we een hele nieuwe business uitvinden.