Bij pdf denkt u waarschijnlijk spontaan ook aan Acrobat van Adobe. De bedenker van dit handige, universele, plaatsbesparende portable document format krijgt de laatste tijd evenwel heel wat weerwerk. Zo kan u in recente versies van Microsoft Office documenten opslaan in pdf-formaat. Bovendien probeert Microsoft ook zijn eigen XML Paper Specification (xps) in de markt te zetten, een documentbladeraar die pdf zou moeten wegconcurreren. Het Amerikaanse Foxit Software heeft ook al enige tijd een complete pdf-oplossing. Dat geldt eveneens voor Nuance (het vroegere Scansoft) met zijn Acrobat-alternatief PDF Converter, waarvan onlangs versie 5 uitkwam.
...

Bij pdf denkt u waarschijnlijk spontaan ook aan Acrobat van Adobe. De bedenker van dit handige, universele, plaatsbesparende portable document format krijgt de laatste tijd evenwel heel wat weerwerk. Zo kan u in recente versies van Microsoft Office documenten opslaan in pdf-formaat. Bovendien probeert Microsoft ook zijn eigen XML Paper Specification (xps) in de markt te zetten, een documentbladeraar die pdf zou moeten wegconcurreren. Het Amerikaanse Foxit Software heeft ook al enige tijd een complete pdf-oplossing. Dat geldt eveneens voor Nuance (het vroegere Scansoft) met zijn Acrobat-alternatief PDF Converter, waarvan onlangs versie 5 uitkwam. Tijdens de installatie verschijnt nogal onopvallend de vraag of u van PDF Converter de standaardlezer voor pdf's wilt maken. Het antwoord"Ja" is standaard aangevinkt. Of dat nou de beste keuze is, is nog de vraag. Om even vlug een pdf-bijlage aan een e-mail te lezen, moet dan immers PDF Converter 5 Pro worden gestart. Nu laadt versie 5 merkelijk vlugger dan zijn voorganger, maar Acrobat Reader 8.1 en vooral Foxit Reader werken toch sneller. Met PDF Converter kunt u op verschillende manieren pdf-bestanden creëren. Als u iets kunt afdrukken, dan kunt u er ook een pdf van maken. Optioneel regelt u de instellingen voor compatibiliteit, optimalisering voor internet, de compressiefactor en de bestemming. Bovendien kunt u hier kiezen voor lettertype-insluiting, watermerken en het beveiligingsniveau. De meest in het oog springende instellingen zijn de compressiefactor en het beveiligingsniveau. De compressiefactor bepaalt de uiteindelijke grootte, maar omgekeerd, ook de kwaliteit van het resultaat. Nuance laat u in eerste instantie kiezen tussen zes compressie-instellingen, van verliesloos (lossless) tot kale tekst zonder opmaak of afbeeldingen. Wie hier zijn gading nog altijd niet vindt, kan zelf traploos de compressie en de kwaliteit van de afbeeldingen instellen. Op het gebied van beveiliging kunt u de pdf-bestanden die u maakt, voorzien van wachtwoorden en zo bepaalde handelingen verbieden of toestaan, bijvoorbeeld afdrukken of de inhoud kopiëren en bewerken. Om bepaalde personen rechten te geven, moet u een wachtwoord invoeren en de codering opgeven: 40-bits of 128-bits. Een watermerk kan eveneens bijdragen tot het veiligstellen van uw auteursrechten. PDF Create! kan eveneens worden gestart vanuit het menu Start van Windows. Deze methode laat u toe meerdere bestanden - die mogen van verschillende types zijn - in één keer te bewerken. De aangeboden opties zijn: - Aparte pdf voor elk bronbestand, wat in feite neerkomt op batch-verwerking; - Combineren in één pdf, waarbij u zelf de volgorde vastlegt; - Gelaagd combineren (met laagopties); - Alle pdf's samenvoegen in één pdf-pakket (met pakketopties). U kunt de componenten van Nuance PDF Converter 5 Professional ook starten vanuit het menu van Microsoft Office. In Word, Excel en Powerpoint maakt PDF Converter 5 in het menulint een nieuw tabblad 'Nuance pdf' aan. Dit is dan de derde manier om pdf Create! te starten. Toch zijn ook langs deze weg weer kleine verschillen op te merken. Zo is er hier de interessante mogelijkheid tot het behouden van links, zowel naar webpagina's als bookmarks, voet- en eindnoten. U kunt met één klik een aantal geselecteerde e-mails - inclusief hun bijlagen - of ineens een volledige map archiveren als pdf. Daarenboven krijgt u de optie alle e-mails samen te voegen als één pdf, de e-mails elk afzonderlijk te archiveren of er een pdf -pakket van te maken. Met PDF Converter-Assistant doet u eigenlijk het omgekeerde van pdf Create!: pdf-bestanden converteren naar volledig opgemaakte Microsoft Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden, ook in de Office 2007 indeling. Corel WordPerfect- en rtf-bestanden behoren ook tot de mogelijkheden, evenals conversies van of naar Microsoft xps. Bevat het oorspronkelijke pdf-document een ingesloten tekstlaag, dan is de tekst in het geconverteerde document uiteraard foutloos. Is dat niet het geval, dan doet PDF Converter-Assistant een beroep op zijn ingebouwde OCR (Optical Character Recognition). Helaas blijkt deze maar matig te presteren: een document eerst afdrukken, en daarna OCR toepassen met Nuance OmniPage 16 leverde beduidend betere resultaten op. Naast de correctheid van de tekst, rest bij de conversie van pdf naar tekstverwerker altijd nog het probleem van de bladschikking. Hier presteert Nuance PDF Converter bijzonder goed. Bij eenvoudige pdf-bestanden met gewoon tekst en afbeeldingen is het verschil tussen de afdruk van het oorspronkelijke bestand en dat van zijn geconverteerde broertje nauwelijks merkbaar. Bij een bronbestand met een moeilijke lay-out of speciale lettertypes bleef het resultaat meer dan aanvaardbaar. De omzetting van een pdf-tabel met getallen naar Microsoft Excel gebeurde eveneens foutloos. Met het derde onderdeel, PDF Converter Professional, kunt u pdf's op vele manieren bewerken. Zo kunt u pagina's draaien, in- of uitzoomen, objecten rangschikken met behulp van een raster, de pagina-inhoud bewerken en pagina's invoegen, verwijderen, bijsnijden, kopiëren, verplaatsen, extraheren of een document op allerlei manieren splitsen. Hebt u twee versies van eenzelfde document, dan kan PDF Converter Professional de documenten met elkaar vergelijken en u de verschillen aanduiden. Nieuw in deze versie is het werken met film- of geluidsbestanden en toevoegen van 3D-afbeeldingen. U kunt die nadien in het pdf bestand draaien, pannen en bekijken vanuit verschillende gezichtshoeken. U kunt ook in- en uitzoomen. PDF Converter Professional kan uw pdf-documenten voorlezen. De inhoud is dan weliswaar verstaanbaar, maar enthousiast kunnen we toch niet zijn over de hakkelende, nasale computerstem. Wellicht interessanter is de mogelijkheid om invulformulieren te maken. Vertrekkend van een gewoon pdf-bestand dat u geacht wordt af te drukken en dan met een balpen in te vullen, maakt PDF Converter Professional er met één klik een pdf-bestand van dat u nadien elektronisch op het computerscherm kunt invullen, ook in Acrobat Reader. Bij relatief eenvoudige, goed opgestelde invulformulieren verliep dit proces tijdens onze testen nagenoeg foutloos, inclusief de aanvinkvakjes. Bij fantasierijke documenten bleek nadien wel enige correctie aan de formulierelementen noodzakelijk. Nuance PDF Converter 5 Professional is een prima product, al is het wel even wennen dat de functies ondergebracht zijn in drie aparte programma's. Vergelijken we de testresultaten van Nuance PDF Converter 5 Professional met deze van de vorig jaar geteste Adobe Acrobat 8 (zie Data News nr. 6 van 16 februari 2007), dan blijken beide programma's aan elkaar gewaagd te zijn. Adobe Acrobat heeft wel een aantal extra snufjes die ontbreken in Nuance PDF Converter, zoals knoppen op invulformulieren voor het terugsturen per e-mail van het ingevulde document of het omzetten van AutoCad-bestanden in pdf om er maar twee te noemen. Maar daar betaalt u dan ook een prijs voor: Adobe Acrobat 8 kost 680 euro, Nuance PDF Converter 5 Professional kost slechts 99 euro (inclusief btw). René Paulus